Wczytywanie strony

Aktualności

28 kwietnia 2024 r.

Dodano:

- 3 Dywizja Strzelców Karpackich - S

- 3 Dywizja Strzelców Karpackich - V

08 grudnia 2023 r.

Dodano:

- 3 Dywizja Strzelców Karpackich - P

02 grudnia 2023 r.

Dodano:

- 3 Dywizja Strzelców Karpackich - R

24 września 2023 r.

Dodano:

- 3 Dywizja Strzelców Karpackich - W

- Biuro szyfrów i Radiostacja Korpusu

18 sierpnia 2023 r.

Dodano:

- 3 Dywizja Strzelców Karpackich - O

13 sierpnia 2023 r.

Dodano:

- 3 Dywizja Strzelców Karpackich - N

10 sierpnia 2023 r.

Dodano:

- 3 Dywizja Strzelców Karpackich - T

8 sierpnia 2023 r.

Dodano:

- 3 Dywizja Strzelców Karpackich - U

1 sierpnia 2023 r.

Dodano:

- 3 Dywizja Strzelców Karpackich - Z, Ż

23 lipca 2023 r.

Dodano:

- 3 Dywizja Strzelców Karpackich - Ł

- 7 Pułk Artylerii Plot. Lekkiej

03 czerwca 2023 r.

Dodano:

- 3 Dywizja Strzelców Karpackich - L

26 maja 2023 r.

Dodano:

- 3 Dywizja Strzelców Karpackich - K

29 kwietnia 2023 r.

Dodano:

- 3 Dywizja Strzelców Karpackich - H, I, J

9 kwietnia 2023 r.

Dodano:

- 3 Dywizja Strzelców Karpackich - D, E, F, G

29 marca 2023 r.

Dodano:

- 3 Dywizja Strzelców Karpackich - Oficerowie

- 3 Dywizja Strzelców Karpackich - A, B, C

9 marca 2023 r.

Dodano:

- Dowództwo Grupy Artylerii 2 Korpusu

- Sztab Zwalczania Artylerii 2 Korpusu

- Dowództwo Artylerii 2 Korpusu

- 7 Pułk Artylerii Ppanc.

- 10 Kompania Mostowa

4 marca 2023 r.

Dodano:

- Dowództwo Saperów 2 Korpusu

- 301 Kompania Saperów

- 372 Składnica Ewakuowanego Sprzętu

1 marca 2023 r.

Dodano:

- 1 Pułk Pomiarowy Artylerii

- Wydział Dobrobytu Żołnierza

- Szefostwo Służby Poczt Polowych

- Szefostwo Służby Pieniężnej 2 Korpusu

- Sekcja Meteorologiczna 2 Korpusu

- Rezerwa Oficerów Łącznikowych i Tłumaczy

- Oddział Pocztowy 2 Korpusu

- 371 Składnica Ewakuowanego Sprzętu

- Komenda Placu Nr. 1

- 663 Dyon Samol. Art.

23 lutego 2023 r.

Dodano:

- 9 Kompania Łączności

- 9 Lek. Kompania Sanitarna

- 9 Kompania Warsztatowa

- 11 Batalion Łączności

- 35 Kompania Warsztatowa

18 lutego 2023 r.

Dodano:

- Pułk 4 Pancerny

- 10 Baon Saperów Korpusu

- Szefostwo S.W.N. Korpusu

- 13 Kompania Warsztatowa

- 15 Kompania Warsztatowa

- Warsztat Uzbrojenia Korpusu

- 36 Kompania Ratownicza

15 lutego 2023 r.

Dodano:

- Kwatera Główna - 3 Dywizji Strzelców Karpackich

- Kwatera Główna - 1 Brygady Strzelców Karpackich

- 3 Karpacki Szwadron Żandarmerii

14 lutego 2023 r.

Dodano:

- 29 Kompania Samochodów Sanitarnych

- Dowództwo Parków Mat. 2 Korpusu

- 375 Pralnia Polowa

- 62 Oddział Zaopatrywania Atylerii Plot.

- 61 Oddział Zaopatrywania Artylerii Plot.

- 304 Pluton Sprzętu Mechanicznego

- Oddział Łączności Wsparcia Lotniczego

- 332 Ruchoma Piekarnia Polowa

- 331 Ruchoma Piekarnia Polowa

- Pluton Łączności Dowódcy Grupy Artylerii Korpusu

- Pluton Łączności Dowódcy Artylerii Korpusu

- Dowództwo O.Z.T. 2 Korpusu

- 30 Samodzielny Pluton Warsztatowy

- Pluton Dostawy Parków Materiałowych

- 327 Składnica Zaopatrywania

- 328 Składnica Zaopatrywania

- 326 Składnica Zaopatrywania

- 389 Pluton Radio Średni.

- 334 Składnica Materiałów Pędnych

- 386 Pluton Łączności

- Przydzieleni z 7 DP do Ochrony Sieci Telef.

- 336 Składnica Materiałów Kancelaryjnych

- 306 Pluton Park. Saperów

- Park Łączności 2 Korpusu

- Dowództwo Wojsk Łączności 2 Korpusu

- 377 Łaźnia Polowa

- Dowództwo 26 Polowego Ośrodka Zaop.

- Dowództwo 27 Polowego Ośrodka Zaop.

- Dowództwo 28 Polowego Ośrodka Zaop.

- Polowe Laboratorium Amunic.

- Delegat. Szefa Sł. Kantyn Pol.

- 12 Pluton Inf. Spec.

- Drużyna Kontroli Ruchu Łączności 2 Korpusu

- 21 Kompania Transportowa

- 23 Kompania Transportowa

12 listopada 2022 r.

Dodano:

- Baon Wartowniczy

- Oddział Interpretacji Zdjęć Lotniczych

- Dowództwo Zgrupowania Zakładów i Służb.

4 listopada 2022 r.

Dodano:

- 11 Pluton Radiotelegraficzny Specjalny

- Polegli 3 Dywizja Strzelców Karpackich

- 11 Pułk Artylerii Ciężkiej

- Pułk 6 Pancerny "Dzieci Lwowskich”

- Kwatera Główna - 2 Brygady Pancernej

- Pułk Ułanów Karpackich

- Szefostwo Służby Geograficznej

- 12 Kompania Geograficzna

- 9 Kompania Zaopatrywania

9 października 2022 r.

Dodano:

- 9 Wysunięty Szwadron Dostawy Czołgów

- 6 Sąd Polowy 2 Brygady Pancernej

- 312 Polowa Składnica Map

- Wydział Kultury i Prasy 2 Korpusu

- Wydział Kultury i Prasy Jednostek Pozadywizyjnych

- Inspektorat Służby Zdrowia P.S.K.

8 października 2022 r.

Dodano:

- Oddział Zadymiania

- Inspektorat Kontroli Techn. Sprzętu Mot. 2 Korpusu

- Biuro Cenzury Wojskowej 2 Korpusu

- 111 Kompania Ochrony Mostów

- Szefostwo Służby Zaopatrywania i Transportu

- Polowy Sklep Oficerski

- 5 Kresowa Dywizja Piechoty - Uzupełnienie nadań po 22.02.1945

5 października 2022 r.

Dodano:

- 22 Kompania Transportowa

- 318 Kompania Kantyn i Bibliotek Ruchomych

2 października 2022 r.

Dodano:

- Kwatera Główna Dowództwa 2 Korpusu

- 10 Pluton Rozbrajania Bomb

- Sekcja Widowiskowo Rozrywkowa

22 września 2022 r.

Dodano:

- Dowództwo 2 Korpusu

- Kompania "Commando"

- Szefostwo Służby Sprawiedliwości

- 12 Sąd Polowy

- Biuro Rejestracji Grobów Wojennych

19 września 2022 r.

Dodano:

- Dowództwo Żandarmerii 2 Korpusu

- 1 Etapowy Pluton Żandarmerii

- 2 Etapowy Pluton Żandarmerii

- 24 Kompania Transportowa

- 370 Składnica Ewakuowanego Sprzętu

19 marca 2021 r.

Dodano:

- Szefostwo Służby Mat. Jed. Pozadyw.

- Szefostwo Służby Mat. Korpusu

- 378 Łaźnia Polowa

- 9 Kompania Zaopatrywania (niekompletna)

05 września 2020 r.

Dodano:

- 12 Pułk Ułanów Podolskich

05 lipca 2020 r.

Dodano:

- 8 Pułk Artylerii Przeciwlotniczej Ciężkiej

14 maja 2020 r.

Dodano:

- 1 Pułk Ułanów Krechowieckich

- 7 Pułk Artylerii Konnej

- 9 Pułk Artylerii Ciężkiej

- 10 Pułk Artylerii Ciężkiej

- 350 Kompania Materiałowa

- 11 Szwadron Żandarmerii

23 kwietnia 2020 r.

Dodano:

- Szefostwo Służby Zdrowia 2 Korpusu

- 32 Pluton Higieny Polowej

- 34 Sekcja Przeciwmalaryczna

- 45 Czołówka Chirurgiczna

- 46 Czołówka Chirurgiczna

- 47 Czołówka Chirurgiczna

- 48 Czołówka Chirurgiczna

- 49 Czołówka Transfuzyjna

- 50 Czołówka Transfuzyjna

- 344 Polowa Składnica Sanitarna

- Polowa Pracownia Bakteriologiczna

- Dom Ozdrowieńców (II baon)

22 kwietnia 2020 r.

Dodano:

- 3 Szpital Wojenny

- 31 Kompania Sanitarna

20 kwietnia 2020 r.

Dodano:

- 162 Szpital Wojenny

- 1 Szpital Wojenny

12 kwietnia 2020 r.

Dodano:

- Sanitarny Ośrodek Ewakuacyjny Nr 5

- 161 Szpital Wojenny

10 kwietnia 2020 r.

Dodano:

- Sanitarny Ośrodek Ewakuacyjny Nr 3

- 6 Pułk Artylerii Lekkiej

28 marca 2020 r.

Dodano:

- 5 Pułk Artylerii Ppanc.

- 5 Pułk Art.P-lotn.

22 lutego 2020 r.

Dodano:

- 5 Baon C.K.M.

- Dowództwo Saperów 5 K.D.P.

05 stycznia 2020 r.

Dodano:

- 6 Kompania Zaopatrywania

- 15 Kompania Zaopatrywania

- 16 Kompania Zaopatrywania

- 5 Kompania Sanitarna

- 6 Kompania Sanitarna

- 5 Baon Łączności

- 15 Pułk Ułanów Poznańskich

05 grudnia 2019 r.

Dodano:

- Dowództwo Oddz. Zaop. i Transp.

- 5 Kompania Zaopatrywania

- 5 Kompania Warsztatowa

- 6 Kompania Warsztatowa

01 grudnia 2019 r.

Dodano:

- 5 Pułk Artylerii Lekkiej

- 5 Szwadron Żandarmerii

26 listopada 2019 r.

Dodano: 4 Pułk Artylerii Lekkiej

25 listopada 2019 r.

Dodano: 18 Lwowski Batalion Strzelców

18 listopada 2019 r.

Dodano: 17 Lwowski Batalion Strzelców

10 listopada 2019 r.

Oficjalne uruchomienie strony.