Wczytywanie strony

Dowództwo Saperów 5 K.D.P.


Lp.

Stopień

Nazwisko i imię

Rocznik i Nr. Ew.

Nr. Krzyża Monte Cassino

Uwagi

1.

sap.

Bałaj Paweł

1916/178

25131

2.

sap.

Baranski Edward

1908/150

25132

3.

sap.

Borek Władysław

1908/149

25133

4.

sap.

Budrewicz Michał

1922/172

25134

5.

sap.

Czaban Bolesław

1920/80

25135

6.

plut.

Czebotarewicz Olgierd

1914/117

25136

7.

sap.

Działach Stanisław

1914/130

25137

8.

sap.

Gierka Jan

1921/118

25138

9.

sap.

Grygierzec Jan

1906/113

25139

10.

st.sap.

Hoinski Józef

1905/35

25140

11.

sap.

Janczuk Michał

1911/111

25141

12.

sap.

Jewtuch Bazyli

1921/84

25142

13.

sap.

Kaminski Władysław

1915/327

25143

14.

sap.

Kimsa Bolesław

1912/495

25144

15.

sierż.

Kluz Józef

1911/338

25145

16.

sap.

Kołontaj Jan

1916/330

25146

17.

st.sap.

Krol Andrzej

1900/319

25147

18.

sap.

Leszczewicz Antoni

1922/48

25148

19.

sap.

Macias Aleksander

1913/198

25149

20.

kpr.

Mikołajec Robert

1914/198

25150

21.

kpr.pdch.

Patkowski Tadeusz

1921/143

25151

22.

sap.

Posłuszny Michał

1912/165

25152

23.

sap.

Ruchała Czesław

1911/109

25153

24.

st.sap.

Sakuta Wawrzyniec

1900/211

25154

25.

sap.

Spionek Władysław

1910/311

25155

26.

sap.

Szaleniec Leon

1911/310

25156

27.

st.sap.

Zajkowski Wacław

1909/89

25157

28.

kpt.

Borucki Jerzy

1910/247

25158

29.

ppor.

Borodziuk Jan

1908/136

25159

30.

por.

Chmielewski Andrzej

1909/127

25160

31.

por.

Dyki Bolesław

1913/135

25161

32.

ppor.

Ficek Ryszard

1916/30

25162

33.

ppor.

Filipik Władysław

1914/52

25163

34.

ppor.

Fulmyk Kazimierz

1917/45

25164

35.

ppor.

Gainski Czesław

1906/151

25165

36.

ppor.

Gradosielski Jerzy

1916/119

25166

37.

mjr.

Grochowski Feliks

1899/143

25167

38.

por.

Gzula Eugeniusz

1915/212

25168

39.

ppłk.

Hempel? Józef

1893/16

25169

40.

por.

Jakobielski Karol

1901/70

25170

41.

ppor.

Janowski Jerzy

1921/103

25171

42.

por.

Jęczalik Jerzy

1908/112

25172

43.

ppor.

Kaszubski Stanisław

1913/335

25173

44.

kpt.

Kryk Władysław

1911/56

25174

45.

por.

Kubanski Janusz

1918/388

25175

46.

por.

Kulikowski Wacław

1904/290

25176

47.

ppor.

Kwiatkowski Władysław

1915/408

25177

48.

kpt.

Łozina-Łozinski Jerzy

1914/68?

25178

49.

mjr.

Maculewicz Stanisław

1898/23

25179

50.

por.

Mitko Edward

1908/194

25180

51.

por.

Ostrowski Jan

1914/77

25181

52.

ppor.

Pawluczyk Mikołaj

1915/18

25182

53.

ppor.

Pećko Antoni

1920/144

25183

54.

por.

Pikulski Witold

1910/222

25184

55.

kpt.

Pierewoz-Markiewicz Konst.

1914/275

25185

56.

por.

Pietraszko Józef

1916/191

25186

57.

kpt.

Podolinski Konstanty

1905/166

25187

58.

ppor.

Rogozinski Bronisław

1906/102

25188

59.

por.

Rusiecki Ludwik

1917/109

25189

60.

ppor.

Rymaszewski Adolf

1919/138

25190

61.

ppor.

Safar Bronisław

1918/16

25191

62.

por.

Smalikowski Kazimierz

1914/533

25192

63.

kpt.

Stafiej? Mieczysław

1916/369

25193

64.

ppor.

Świątkowski Romuald

1913/413

25194

65.

kpt.

Wiatrowski Stanisław

1906/108

25195

66.

ppor.

Wójcicki Stanisław

1917/100

25196

67.

por.

Zapasnik Jerzy

1917/94

25197

68.

ppor.

Żelechowski Naftali

1903/93

25198

69.

kpr.

Abramczyk Bolesław

1912/39

25199

70.

sap.

Adamowicz Józef

1911/34

25200

71.

kpr.

Adamski Antoni

1901/18

25201

72.

kpr.

Adamski Józef

1907/32

25202

73.

st.sap.

Albin Tomasz

1909/34

25203

74.

sap.

Alchimowicz Jan

1911/36

25204

75.

st.sap.

Andruszkiewicz Franciszek

1916/39

25205

76.

st.sap.

Andrzejewski Wojciech

1907/33

25206

77.

kpr.

Ammer Stanisław

1918/18

25207

78.

sap.

Asauł Prokop

1919/52

25208

79.

sap.

Babiarz Jan

1922/151

25209

80.

sap.

Bachrej Wasyl

1914/248

25210

81.

kpr.

Baginski Marceli

1911/204

25211

82.

sierż.

Bagrowski Piotr

1905/150

25212

83.

sap.

Bakaj Julian

1918/105

25213

84.

sierż.pdch.

Balcewicz Jan

1905/197

25214

85.

sap.

Balicki Jan

1912/183

25215

86.

st.sap.

Banach Maksymilian

1914/238

25216

87.

sap.

Barcik Adam

1911/213

25217

88.

kpr.

Barako Stanisław

1913/220

25218

89.

sap.

Barłowski Piotr

1921/163

25219

90.

sap.

Baran Bolesław

1921/195

25220

91.

sap.

Baran Ludwik

1905/143

25221

92.

sap.

Baranowski Mieczysław

1918/191

25222

93.

sap.

Bartkowiak Jan

1911/183

25223

94.

sap.

Basiak Alojzy

1914/226

25224

95.

sap.

Basisty Kazimierz

1918/188

25225

96.

sierż.

Bączek Karol

1900/152

25226

97.

sap.

Bąk Józef

1907/147

25227

98.

st.sap.

Bednarski Jan

1899/16

25228

99.

sap.

Bednarski Stanisław

1915/144

25229

100.

kpr.

Bednarz Władysław

1909/142

25230

101.

sap.

Bentyn Kazimierz

1911/176

25231

102.

sap.

Berdej Michał

1921/157

25232

103.

sap.

Bereda Edward

1905/130

25233

104.

sap.

Berkowski Mieczysław?

1909?/179

25234

105.

kpr.pdch.

Berłowicz Samuel

1913/212

25235

106.

st.sap.

Bezik Dymitr

1909/173

25236

107.

sap.

Białecki Stefan

1903/119

25237

108.

sap.

Bibik Stanisław

1914/195

25238

109.

sap.

Bielaczyc Izydor

1917/124

25239

110.

st.sap.

Nienias Władysław

1911/201

25240

111.

sap.

Bloch Jan

1916/219

25241

112.

sap.

Błaszczynski Józef

1919/200

25242

113.

st.sap.

Błażewicz Jan

1916/189

25243

114.

sierż.

Bochenek Bronisław

1900/177

25244

115.

plut.

Bochenski Kazimierz?

1902/146

25245

116.

st.sap.

Bogusław Adolf?

1911/216

25246

117.

sierż.

Boguszewicz Wacław

1914/126

25247

118.

sap.

Borodawko Paweł

1908/156

25248

119.

sap.

Borkowski Jan

1908/155

25249

120.

sierż.

Borkowski Leonard

1914/304

25250

121.

sap.

Bortniczuk Jan

1906/134

25251

122.

st.sap.

Bortkiewicz Aleksander

1910/159??

25252

123.

kpr.

Boszko Joachim

1904/122

25253

124.

sap.

Borzucki Jerzy

1912/148

25254

125.

sap.

Breszko? Jerzy

1921/143

25255

126.

sap.

Brucki Stanisław

1912/176

25256

127.

st.sap.

Brelewicz Dyonizy

1919/227

25257

128.

sap.

Brzeszczak Wacław

1910/183

25258

129.

sap.

Budnik Piotr

1917/135

25259

130.

sap.

Budzichowski Alfons

1912/178

25260

131.

plut.

Budzynski Franciszek

1911/215

25261

132.

sap.

Bukato Józef

1900/211

25262

133.

st.sap.

Bulak Aleksy

1906/135

25263

134.

st.sap.

Burczyk Stanisław

1916/174

25264

135.

sap.

Burek Jakub

1920/150

25265

136.

sap.

Butrym Bronisław

1908/160

25266

137.

sap.

Bylinski Wincenty

1923/128

25267

138.

sap.

Bystrzowski Antoni

1923/126

25268

139.

plut.

Caruk Franciszek

1907/80

25269

140.

kpr.

Chabros?? Szczepan

1906/64

25270

141.

kpr.

Charkiewicz Włodzimierz

1905/73

25271

142.

st.sap.

Chełminski Kazimierz

1902/67

25272

143.

st.sap.

Chlebowicz Wincenty

1916/87

25273

144.

kpr.

Chmielewski Edward

1911/85

25274

145.

st.sap.

Chmielewski Stefan

1916/92

25275

146.

sap.

Chmielowski Hilary

1919/141

25276

147.

kpr.pdch.

Chojecki Zygmunt

1922/77

25277

148.

sap.

Chojnacki Jan

1904/73

25278

149.

kpr.

Chojnowski Bronisław

1915/115

25279

150.

plut.

Cholewa Franciszek

1901/58

25280

151.

st.sap.

Chołuj Jan

1910/92

25281

152.

sap.

Choruzy Stanisław

1918/87

25282

153.

sap.

Chorzempa Wiktor

1912/102

25283

154.

plut.pdch.

Chruszcz Zeno?

1905/75

25284

155.

sap.

Chrzanowski Kazimierz

1919/140

25285

156.

sap.

Ciach Stanisław

1900/70

25286

157.

kpr.

Ciawłowski Emil

1910/94

25287

158.

sap.

Ciechanowicz Jan

1909/45

25288

159.

sap.

Ciuksza Mieczysław

1912/96

25289

160.

st.sap.

Czapowski Tadeusz

1917/69

25290

161.

plut.

Czarnecki Mieczysław

1901/65

25291

162.

st.sap.pch.

Czarnocki Eugeniusz

1908/66

25292

163.

sap.

Czarny Paweł

1919/144

25293

164.

st.sap.

Czebotaronek Mikołaj

1917/74

25294

165.

sap.

Czeres Julian

1912/101

25295

166.

sap.

Czerniak Bolesław

1901/61

25296

167.

sap.

Czerniawski Sergiusz

1915/112

25297

168.

sap.

Czeszejko Stanisław

1922/93

25298

169.

st.sap.

Czetowicz Michał

1916/78

25299

170.

sap.

Czubak Józef

1917/77

25300

171.

plut.

Czubek Sylwian

1913/122

25301

172.

sap.

Dagocki Paweł

1910/91

25302

173.

st.sap.

Dajnowski Józef

1913/111

25303

174.

st.sap.

Danilewicz Jan

1912/119

25304

175.

sap.

Darmaszek Stefan

1908/96

25305

176.

sap.

Daszkiewicz Aleksy

1911/57

25306

177.

st.sap.

Dawidko Stanisław

1906/80

25307

178.

plut.

Dąbrowski Antoni

1911/92

25308

179.

st.sap.

Dąbrowski Jan

1917/85

25309

180.

st.sap.

Dąbrowski Julian

1917/67

25310

181.

kpr.

Dąbrowski Michał

1902/78

25311

182.

st.sap.

Derewonko Wacław

1912/112

25312

183.

plut.pch.

Derrer Zygmunt

1908/84

25313

184.

st.sap.

Dębek Wincenty

1916/92

25314

185.

st.sap.

Dębosz Adam

1913/95

25315

186.

st.sap.

Dittbrenner August

1907/58

25316

187.

sap.

Ditrich Zygmunt

1909/111

25317

188.

sap.

Długołęcki Witold

1919/67

25318

189.

st.sap.

Dobiasz Julian

1917/93

25319

190.

sap.

Dmuchowski Józef

1919/122

25320

191.

st.sap.

Dobiech Jan

1919/118

25321

192.

sap.

Dobkowski Stefan

1916/76

25322

193.

sap.

Dołecki Hieronim

1913/105

25323

194.

sap.

Dołęgiewicz Edward

1917/77

25324

195.

st.sap.

Dołęga Kazimierz

1912/114

25325

196.

sap.

Drela Kazimierz

1900/61

25326

197.

sap.

Drenk (Dronk) Stanisław

1910/65

25327

198.

sap.

Drewicz Stefan

1916/113

25328

199.

st.sap.pch.

Dropiowski Józef

1909/6.

25329

200.

sap.

Drozd Bazyli

1917/76

25330

201.

sap.

Drozdowski Zygmunt

1919/141

25331

202.

kpr.pdch.

Druzgalski Jan

1916/97

25332

203.

sierż.

Dryżba Jan

1905/73

25333

204.

kpr.

Dudek Franciszek

1906/78

25334

205.

st.sap.

Dudek Jan

1912/117

25335

206.

st.sap.

Dudka Dymitr

1905/107

25336

207.

sap.

Dudka Stanisław

1923/74

25337

208.

sap.

Duszeńko Wawrzyniec

1902/79

25338

209.

st.sap.

Duś Stanisław

1902/82

25339

210.

chor.

Dwulit Mikołaj

1886/2.

25340

211.

sap.

Dziadek Jarosław

1921/94

25341

212.

sap.

Dziadulewicz Bronisław

1904/64

25342

213.

sap.

Dziad Józef

1911/62

25343

214.

st.sap.

Dziengo Antoni

1916/75

25345

215.

st.sap.

Dziołak Kazimierz

1908/67

25346

216.

st.sap.

Eliasiewicz Jan

1914/14

25347

217.

sap.

Ferenc Witold

1919/53

25348

218.

sap.

Figiel Michał

1908/27

25349

219.

sap.

Filipczuk Aleksander

1921/49

25350

220.

sap.

Florek Jan

1915/66

25351

221.

kpr.

Franczuk Józef

1915/62

25352

222.

sap.

Frużynski Józef

1924/27

25353

223.

st.sap.

Frytek Władysław

1916/31

25354

224.

sap.

Fugiel Stanisław

1912/52

25355

225.

sap.

Gajewski Józef

1913/120

25356

226.

kpr.pdch.

Gałęza Andrzej

1906/67

25357

227.

sierż.

Garlicki Aleksander

1897/62

25358

228.

sap.

Gasieniec Piotr

1900/146

25359

229.

sap.

Gasperowicz Karol

1900/114

25360

230.

sap.

Gardocki Tomasz

1913/169

25361

231.

kpr.

Gawełek Leon

1910/175

25362

232.

kpr.

Gaweł Michał

1910/136

25363

233.

sap.

Gawłowski Rudolf

1910/145

25364

234.

sap.

Gawarecki Wacław

1909/107

25365

235.

sap.

Geleta?? Łazarz

1909/88

25366

236.

st.sap.

Gerlach Zygmunt

1906/92

25367

237.

sap.

Gibała Tadeusz

1922/94

25368

238.

sap.

Giedo Jan

1907/111

25369

239.

kpr.pdch.

Gieszczykiewicz Stanisław

1922/104?

25370

240.

sap.

Gilewicz Franciszek

1910/142

25371

241.

sap.

Giełdzinski Roman

1899/77

25372

242.

st.sap.

Gierula Władysław

1904/71

25373

243.

kpr.pdch.

Gluzinski Zygmunt

1920/125

25374

244.

kpr.

Gładkowski Zygmunt

1915/166

25375

245.

st.sap.

Głowacz Franciszek

1908/107

25376

246.

sap.

Gmyrek Bolesław

1916/109

25377

247.

sap.

Gocławski Witold

1918/123

25378

248.

st.sap.

Gogacz Antoni

1910/144

25379

249.

sap.

Godawa? Stefan

1914/159

25380

250.

sap.

Godlewski Czesław

1911/132

25381

251.

sap.

Gola Tadeusz

1919/129

25382

252.

sap.

Goldsztajn Judka

1915/120

25383

253.

sap.

Gołodziuk Bazyli

1911/147

25384

254.

sap.

Gontarz Jan

1910/139

25385

255.

kpr.

Gonsz Jan

1900/93

25386

256.

st.sap.

Gontarz Jan

1907/116

25387

257.

sap.

Gorbacewicz Piotr

1921/112

25388

258.

sap.

Góra Alojzy

1908/101

25389

259.

st.sap.

Górniak Bogdan

1910/143

25390

260.

sap.

Grabiec Józef

1913/142

25391

261.

sap.

Grabowski Leczysław

1913/139

25392

262.

st.sap.

Graczyk Józef

1912/144

25393

263.

kpr.

Grajkowski Wincenty

1910/127

25394

264.

kpr.

Grala Feliks

1904/89

25395

265.

st.sap.

Gregor Józef

1913/141

25396

266.

plut.

Gren?? Jan

1908/80

25397

267.

st.sierż.

Gronkowski Jan

1901/92

25398

268.

sap.

Grylewicz Władysław

1909/112

25399

269.

sap.

Gryziak Wojciech

1910/113

25400

270.

plut.

Grzemski Wojciech

1905/99

25401

271.

kpr.

Gumieniak Jan

1907/107

25402

272.

st.sap.

Goszczenko Grzegorz

1916/115

25403

273.

sap.

Guzik Władysław

1901/108

25404

274.

st.sap.

Gwardziak Jan

1904/76

25405

275.

st.sap.

Hajdowski Jan

1904/29

25406

276.

sap.

Hałajko Stefan

1921/36

25407

277.

sap.

Hamera Jan

1916/45

25408

278.

st.sap.

Harastowicz Kazimierz

1918/37

25409

279.

sap.

Hażaman Wasyl

1917/?1

25410

280.

sap.

Himelsztajn Bolesław

1912/68

25411

281.

sap.

Hnatysiak Jan

1913/67

25412

282.

plut.

Holdemmajer Władysław

1908/39

25413

283.

sap.

Honczar Michał

1917/42

25414

284.

st.sap.

Hordziejko Jan

1910/58

25415

285.

sap.

Horwat Jan

1901/38

25416

286.

sap.

Hrydziuszko Stanisław

1912/70

25417

287.

plut.

Hryncewicz Adolf

1908/37

25418

288.

sap.

Hryniewicz Albert

1922/44

25419

289.

st.sap.

Huszczynski Mikołaj

1917/48

25420

290.

sap.

Ignatczyk Władysław

1912/18

25421

291.

kpr.

Iwanczewski Antoni

1913/16

25422

292.

st.sap.pch.

Iwaniszewski Romuald

1921/14

25423

293.

sap.

Iwaniuk Paweł

1916/5.

25424

294.

sap.

Jabłonski Aleksander

1908/64

25425

295.

kpr.

Jabłonski Kazimierz

1906/78

25426

296.

sap.

Jagielski Adam

1920/63

25427

297.

sap.

Jakubiak Paweł

1905/38

25428

298.

plut.

Jancewicz Piotr

1902/64

25429

299.

sap.

Janiszewski Marian

1919/114

25430

300.

st.sap.

Jankiewicz Mikołaj

1905/51

25431

301.

plut.

Jankowski Antoni

1906/97

25432

302.

sap.

Janowicz Stanisław

1907/76

25433

303.

sap.

Januszczyk Jan

1924/51?

25434

304.

plut.

Jarczewski Antoni

1908/77

25435

305.

st.sap.

Jarmel Walenty

1917/99

25436

306.

st.sap.

Jarocki Aleksy

1907/74

25437

307.

st.sap.

Jaroszek Jozef

1899/65

25438

308.

kpr.pdch.

Jaroszewski Stanisław

1925/32

25439

309.

sap.

Jarzębowski Ignacy

1908/65

25440

310.

sap.

Jaskulski Jan

1922/86

25441

311.

sierż.

Jastrzębski Tadeusz

1906/85

25442

312.

sap.

Jakiełek Ludwik

1909/89

25443

313.

sap.

Jesionka Mieczysław

1924/53

25444

314.

plut.pdch.

Jedrczak Ryszard

1920/98

25445

315.

sap.

Józefowicz Bronisław

1914/121

25446

316.

sap.

Jozwiak Michał

1914/115

25447

317.

kpr.

Jankun Alfons

1911/100

25448

318.

sap.

Juchaniewicz Alfons

1921/87

25449

319.

plut.pdch.

Juchnowski Jerzy

1918/92

25450

320.

st.sap.

Juda Tadeusz

1910/103

25451

321.

sap.

Jurgiel Bonifacy

1921/80

25452

322.

kpr.

Jurkiewicz Jan

1914/111

25453

323.

st.sap.

Juszczak Apolinary

1914/118

25454

324.

sap.

Juszkiewicz Wacław

1914/114

25455

325.

sap.

Kaczeczka Stefan

1919/417

25456

326.

sap.

Kaczmar Bazyli

1919/404

25457

327.

sap.

Kaczmarski Feliks

1910/294

25458

328.

kpr.

Kaczmarczyk Jan

1913/318

25459

329.

sap.

Kaczmarski Stanisław

1906/252

25460

330.

kpr.pdch.

Kalbarczyk Mieczysław

1915/352

25461

331.

sierż.

Kamień Franciszek

1910/296

25462

20.01.2024 r. nazwisko poprawiono z Kanien na Kamień

332.

sap.

Kaminski Franciszek

1916/311

25463

333.

sap.

Kaminski Zygmunt

1914/492

25464

334.

sap.

Kaniewski Klemens

1911/289

25465

335.

sap.

Kaparnik Leon

1913/360

25466

336.

sap.

Karabaniuk Aleksander

1925/133

25467

337.

plut.

Karniewicz Adolf

1894/56

25468

338.

sap.

Karpinski Tadeusz

1916/329

25469

339.

kpr.

Karpinski Władysław

1914/417

25470

340.

plut.

Karpowicz Jan

1917/206

25471

341.

sap.

Karpowicz Szymon

1915/348

25472

342.

sap.

Karwowski Stanisław

1909/279

25473

343.

sap.

Kasprowicz Władysław

1919/426

25474

344.

st.sap.

Kasprzak Stanisław

1914/348

25475

345.

sap.

Kaszuba Andrzej

1902/205

25476

346.

sap.

Kaszubowski Maksymilian

1919/432

25477

347.

sap.

Kawałek Piotr

1920/264

25478

348.

plut.

Kiełkowski Joachim

1913/370

25479

349.

st.sap.

Kiesa Edward

1906/44

25480

350.

st.sap.

Kiezik Kazimierz

1912/395

25481

351.

sap.

Kirko Jan

1914/418

25482

352.

plut.

Klemka Wiktor

1904/205

25483

353.

sap.

Klewek Feliks

1916/314

25484

354.

kpr.

Klim Władysław

1913/302

25485

355.

st.sap.

Klimowicz Wiktor

1908/216

25486

356.

kpr.

Klonowski Tadeusz

1911/328

25487

357.

st.sap.

Kluska Wojciech

1908/211

25488

358.

st.sap.

Klus Walenty

1909/264

25489

359.

sap.

Kłujsza Stanisław

1912/398

25490

360.

st.sierż.

Kobiak Władysław

1900/232

25491

361.

kpr.

Kocieniewski Alfons

1912/370

25492

362.

kpr.

Kocik Stanisław

1915/230

25493

363.

st.sap.pch.

Koczorowski Jan

1923/313

25494

364.

sap.

Kogut Michał

1917/195

25495

365.

sierż.

Kokoszka Franciszek

1905/207

25496

366.

sap.

Kolado Jan

1915/341

25497

367.

kpr.

Kolendo Jan

1904/207

25498

368.

st.sap.

Kołotko Piotr

1906/228

25499

369.

sap.

Kołowski Władysław

1917/208

25500

370.

st.sap.

Kołpak Wacław

1908/225

25501

371.

sap.

Komar Piotr

1902/156

25502

372.

st.sierż.

Komorowski Jan

1900/231

25503

373.

kpr.

Kondracki Aleksander

1899/258

25504

374.

st.sap.

Kondrat Justyn

1917/201

25505

375.

sap.

Kondrat Stanisław

1916/272

25506

376.

sap.

Konieczny Jan

1909/222

25507

377.

plut.

Koniaszkin Aleksander

1905/228

25508

378.

sap.

Koniecko Kazimierz

1920/308

25509

379.

sap.

Konon Zenon

1912/383

25510

380.

sap.

Konopka Andrzej

1905/206

25511

381.

sap.

Kopeć Edward

1920/295

25512

382.

kpr.

Kopec Wincenty

1903/202

25513

383.

sap.

Koprowski Zygmunt

1900/252

25514

384.

st.sap.

Korczak Cyprian

1913/177

25515

385.

sap.

Korczynski Karol

1917/182

25516

386.

plut.

Kordas Marian

1916/400

25517

387.

kpr.

Korzon Jan

1907/245

25518

388.

sap.

Kosinkiewicz Antoni

1902/209

25519

389.

sap.

Kostuch Bernard

1900/251

25520

390.

sap.

Kostyszyn Stefan

1909/281

25521

391.

sap.

Kot Roman

1921/291

25522

392.

sap.

Kotowicz Anatoliusz

1916/320

25523

393.

sap.

Kotowicz Wacław

1912/397

25524

394.

sap.

Kowacz Jerzy

1916/332

25525

395.

sap.

Kowalczuk Cyryl

1914/378

25526

396.

plut.

Kowalczyk Henryk

1914/390

25527

397.

sap.

Kowalczyk Ludwik

1923/278

25528

398.

sap.

Kowalik Stefan

1909/267

25529

399.

kpr.

Kowalski Jan

1908/213

25530

400.

sap.

Kowalski Józef

1911/287

25531

401.

st.sap.

Kowalski Teodor

1914/385

25532

402.

st.sap.

Kowalski Władysław

1900/240

25533

403.

sap.

Kowaluk Jan

1907/252

25534

404.

sap.

Kowzan Kazimierz

1912/394

25535

405.

sap.

Kozak Antoni

1914/432

25536

406.

sap.

Kożanowski? Paweł

1915/326

25537

407.

sap.

Kozik? Antoni

1915/333

25538

408.

kpr.pdch.

Kozik??? Mieczysław

1916/38

25539

409.

sap.

Kozina Władysław

1909/126

25540

410.

sap.

Kozłowski Jan

1911/360

25541

411.

sap.

Kozłowski Stanisław

1916/401

25542

412.

sap.

Kozłowski Władysław

1909/286

25543

413.

sap.

Kraciuk??? Stanisław

1910/50

25544

414.

sap.

Krajewski? Hipolit

1920/266

25545

415.

kpr.

Krajewski? Wacław

1911/330

25546

416.

st.sap.

Krasnopolski? Henryk

1906/25

25547

417.

sap.

Kropiwnicki Bolesław

1909/287

25548

418.

sap.

Króliczak Urban

1910/361

25549

419.

plut.

Krupa Franciszek

1914/338

25550

420.

sap.

Krupowicz? Jerzy

1912/384

25551

421.

sap.

Krupski Mieczysław

1919/408

25552

422.

sap.

Kryskow Aleksander

1922/302

25553

423.

sap.

Krzemien?? Andrzej

1911/348

25554

424.

sierż.

Krzepkowski Józef

1911/331

25555

425.

sap.

Krzywiec Jan

1910/367

25556

426.

sap.

Krzyżek Stanisław

1912/315

25557

427.

st.sap.

Książek?? Marian??

1914/388

25558

428.

sap.

Kłysinski Adolf?

1900/243

25559

429.

plut.

Kubas Stanisław

1901/201

25560

430.

sap.

Kucharzyszyn Michał

1911/423

25561

431.

kpr.

Kudela Józef

1910/375

25562

432.

sap.

Kulesz Stefan

1916/270

25563

433.

sierż.

Kulesza Bolesław

1914/339

25564

434.

sap.

Kulewicz Piotr

1915/273

25565

435.

sap.

Kulinicz Grzegorz

1916/331

25566

436.

sap.

Kulnis (Kulpis) Stanisław

1912/317

25567

437.

plut.

Kulwiec?? Antoni

1907/221

25568

438.

sap.

Kuna Andrzej

1919/398

25569

439.

st.sap.

Kunert?? Bogdan

1922/278

25570

440.

sap.

Kurowski Władysław

1914/387

25571

441.

sap.

Kuryło Grzegorz

1914/422

25572

442.

kpr.

Kusnierczyk Mieczysław

1909/127

25573

443.

st.sierż.

Kwiatkowski Michał

1901/181

25574

444.

sap.

Ladowski?? Józef

1911/61

25575

445.

sap.

Legun??? Wiktor

1914/95

25576

446.

sap.

Lemiech Stanisław

1917/43??

25577

447.

plut.

Lemiszewski Józef

1911/68

25578

448.

sap.

Leniec?? Jan

1918/77

25579

449.

sap.

Lenkowiec Paweł

1916/57

25580

450.

st.sap.

Lesiuk Eustachy

1910/71

25581

451.

sap.

Lesniewski Czesław

1922/45

25582

452.

sap.

Leszczyk Adam

1913/35

25583

453.

sap.

Lewandowski? Czesław

1917/47

25584

454.

sierż.

Lewandowski Edmund

1918/88

25585

455.

kpr.

Lichacz Jan

1903/61

25586

456.

kpr.

Lipinski Leon

1908/43

25587

457.

kpr.

Lis Zygmunt

1913/74

25588

458.

plut.

Lisewski Józef

1901/29

25589

459.

plut.

Lisewski Kazimierz

1905/47

25590

460.

sap.

Liszkiewicz Feliks

1915?/82

25591

461.

sap.

Litwinczuk Bolesław

1914/96

25592

462.

plut.

Łabędź Bruno

1912/43

25593

463.

kpr.

Łabunarski?? Stanisław

1912/37

25594

464.

sierż.

Łabus Szczepan

1898/30

25595

465.

st.sap.

Ładziak??? Bolesław

1905/20

25596

466.

st.sap.

Łapinski? Alfons

1905/21

25597

467.

st.sap.pch.

Łappo??? Wacław

1921/26

25598

468.

sap.

Łaskawski?? Władysław

1922/30

25599

469.

sap.

Ławkiel?? Bolesław

1910/31

25600

470.

sap.

Łęcki?? Leonard

1903/23

25601

471.

st.sap.

Łojewski Gustaw

1919/66

25602

472.

kpr.

Łoszak?? Stanisław

1905/23

25603

473.

st.sap.

Łoza?? Ludwik

1910/33

25604

474.

sap.

Łuba?? Czesław

1916/15

25605

475.

sap.

Łubek Stefan

1914/38

25606

476.

st.sap.

Łubikowski Jan

1911/40

25607

477.

st.sap.

Łukojko Józef

1904/22

25608

478.

sap.

Łuszczynski Henryk

1923/42

25609

479.

kpr.

Łyszczarz? Stanisław

1918/37

25610

480.

sap.

Macewicz Józef

1918/206

25611

481.

sap.

Maciąg Stanisław

1909/172

25612

482.

kpr.

Maciejuk Franciszek

1902/144

25613

483.

kpr.pdch.

Machczynski Marian

1915/240

25614

484.

sap.

Mackiewicz Franciszek

1924/131

25615

485.

st.sap.

Mackowiak Józef

1910/188

25616

486.

sap.

Majewski Antoni

1910/177

25617

487.

plut.

Makarewicz Edward

1916/153

25618

488.

sap.

Makarewicz Piotr

1907/141

25619

489.

st.sap.

Makarycki Teodor

1909/171

25620

490.

kpr.

Makiewicz Władysław

1907/145

25621

491.

sap.

Maklak Józef

1920/128

25622

492.

plut.pdch.

Malinowski Stanisław

1921/170

25623

493.

sap.

Małysa Antoni

1920/151

25624

494.

kpr.

Maniak Piotr

1904/116

25625

495.

sap.

Manko Marian

1922/123

25626

496.

plut.

Marcinkian Michał

1909/173

25627

497.

sap.

Marczuk Józef

1911/199

25628

498.

sap.

Markiecki Józef

1903/106

25629

499.

sap.

Markowski Józef

1919/255

25630

500.

sap.

Markowski Leonard

1906/105

25631

501.

sap.

Maroszczuk Teodor

1905/98

25632

502.

plut.pdch.

Marszewski Piotr

1908/155

25633

503.

sap.

Marusiak Paweł

1902/132

25634

504.

st.sap.

Maruszczyk Edward

1904/106

25635

505.

st.sap.

Masiewicz Stefan

1922/110

25636

506.

sap.

Maslanka Jan

1923/149

25637

507.

st.sap.

Matejko Bolesław

1912/188

25638

508.

sap.

Matusko Tichon

1916/165

25639

509.

sap.

Matuszewski Józef

1908/145

25640

510.

sierż.

Matylewicz Kazimierz

1908/152

25641

511.

plut.pdch.

Matyszewski Jerzy

1916/174

25642

512.

sap.

Matwiejuk Karp

1913/229

25643

513.

kpr.

Melak Wacław

1913/242

25644

514.

sap.

Michalak Jan

1909/143

25645

515.

st.sap.

Michniewicz Karol

1911/157

25646

516.

sap.

Michalski Aleksander

1909/39

25647

517.

kpr.

Michalski Antoni

1908/148

25648

518.

sap.

Michalski Stanisław

1917/145

25649

519.

sap.

Mickiewicz Edward

1917/141

25650

520.

sap.

Miedzinski-Miedzwiedz Konstanty

1911/78

25651

521.

sap.

Mielczarek Adam

1910/187

25652

522.

st.sap.

Mielnicki Adrian

1906/140

25653

523.

st.sap.

Miełdun Antoni

1916/180

25654

524.

sap.

Mienciuk Jan

1911/190

25655

525.

sap.

Mieszczanowicz Stanisław

1918/199

25656

526.

st.sap.

Mikucki Piotr

1916/176

25657

527.

sap.

Mikszo Józef

1924/92

25658

528.

sap.

Milewski Jan

1912/162

25659

529.

sap.

Misiak Eugeniusz

1913/227

25660

530.

kpr.

Misiuk Bolesław

1906/139

25661

531.

sap.

Miotła Onufry

1916/169

25662

532.

sap.

Miska Klemens

1918/112

25663

533.

sap.

Mizer Wincenty

1913/201

25664

534.

sap.

Młodzianowski Władysław

1908/129

25665

535.

sap.

Mojsa Mieczysław

1909/140

25666

536.

sap.

Mojsiuk Gabriel

1915/235

25667

537.

st.sap.

Molenda Paweł

1920/148

25668

538.

sap.

Moroz Antoni

1914/200

25669

539.

kpr.

Moroz Kasper

1918/108

25670

540.

sap.

Moroz Mikołaj

1908/183

25671

541.

sap.

Moskalewicz Jan

1913/197

25672

542.

sap.

Moskalik Piotr

1918/198

25673

543.

sap.

Motyl Franciszek

1916/168

25674

544.

sap.

Mozdzer Bronisław

1923/148

25675

545.

plut.

Mucha Stefan

1904/101

25676

546.

sap.

Muszkiewicz Michał

1910/183

25677

547.

sap.

Myszko Mikołaj

1909/179

25678

548.

st.sap.

Naklicki Antoni

1910/65

25679

549.

st.sap.

Napiórkowski Józef

1912/48

25680

550.

plut.

Naumowicz Włodzimierz

1913/18

25681

551.

kpr.pdch.

Niebieszczanski? Feliks

1909/31?

25682

552.

sap.

Niemczynowicz Alfred

1922/59

25683

553.

sap.

Niewczas Władysław

1909/48

25684

554.

sap.

Niewiadomski Stanisław

1915/58

25685

555.

sap.

Nikołajczyk Paweł

1909/49

25686

556.

sap.

Ninard Lucjan

1911/57

25687

557.

plut.

Niski Stanisław

1906/40

25688

558.

sap.

Nocny Stanisław

1911/64

25689

559.

st.sap.

Nojek Stanisław

1919/77

25690

560.

plut.

Nowak Michał

1903/32

25691

561.

kpr.

Nowak Michał

1902/26

25692

562.

sap.

Nowak Stefan

1915/64

25693

563.

sap.

Nowakowski Stefan

1913/36

25694

564.

st.sap.

Nowicki Antoni

1904/30

25695

565.

plut.

Nowicki Bonifacy

1904/31

25696

566.

sap.

Nykiel Leon

1907/40

25697

567.

kpr.

Obuchowicz Jan

1917/31

25698

568.

st.sap.

Obuchowski Konstanty

1911/66

25699

569.

plut.

Obuchowski Władysław

1908/3.

25700

570.

sierż.

Ogrodowicz Jan??

1906/35

25701

571.

kpr.

Okseniuk Bronisław

1913/52

25702

572.

sierż.pdch.

Olichwier Stanisław

1902/30

25703

573.

sap.

Oniskowiec Aleksander

1914/59

25704

574.

kpr.

Ornat Stefan

1914/51

25705

575.

sap.

Osciłowski Lucjan

1918/54

25706

576.

sap.

Ostatko Kazimierz

1914/49

25707

577.

st.sap.

Otulak Gustaw

1917/35

25708

578.

sap.

Owczarczuk Władysław

1906/42

25709

579.

kpr.pdchr.

Owczarkowski Lech

1920/1.?

25710

580.

sap.

Owczynko Włodzimierz

1919/61

25711

581.

st.sap.

Ozarowicz Karol

1905/26

25712

582.

kpr.

Pachota Kazimierz

1915/171

25713

583.

st.sap.

Pachuca Aleksander

1915/170

25714

584.

st.sap.

Pacuk Ludwik

1912/192

25715

585.

st.sap.

Paczkowski?? Antoni

1915/173

25716

586.

sap.

Padło Paweł

1907/140

25717

587.

sap.

Paduch Stefan

1921/129

25718

588.

sap.

Paluszek Czesław

1915/147

25719

589.

sap.

Panasiuk Sergiusz

1917/116

25720

590.

st.sap.

Panciechowski Franciszek

1910/156

25721

591.

sap.

Pancielej Władysław

1914/232

25722

592.

sap.

Pancielejko Aleksander

1916/114

25723

593.

plut.

Parczyk Jerzy

1910/120

25724

594.

plut.

Parysek Andrzej

1907/149

25725

595.

sap.

Pasiuk Józef

1904/120

25726

596.

kpr.

Pasowski Franciszek

1898/139

25727

597.

plut.

Paszek Stanisław

1903/65

25728

598.

sap.

Pater Bolesław

1913/184

25729

599.

sap.

Pawluczek Stanisław

1910/163

25730

600.

kpr.

Pawłowski Piotr

1916/185

25731

601.

st.sap.

Perkowski Leonard

1917/80

25732

602.

plut.

Perzyna?? Eugeniusz

1919/263

25733

603.

sap.

Pękała Feliks

1911/198

25734

604.

kpr.

Piechocinski Władysław

1915?/175

25735

605.

sap.

Piekarski Witold

1900/160

25736

606.

sap.

Piekarski Władysław

1919/248

25737

607.

sap.

Pienkowski Antoni

1918/170

25738

608.

kpr.

Pierscinski?? Stefan

1914/219

25739

609.

plut.pdchr.

Pieslak Justyn

1907/148

25740

610.

sap.

Pietkun Konstanty

1912/158

25741

611.

sap.

Petkun Paweł

1918/206

25742

612.

plut.

Pietrach Marian

1911/202

25743

613.

sap.

Pietrszkiewicz Leopold

1912/162

25744

614.

sap.

Pietkiewicz Florian

1911/188

25745

615.

plut.

Pietrynik Władysław

1898/42

25746

616.

st.sap.

Pietrzak Wincenty

1918/182

25747

617.

st.sap.

Pietrzyk Jan

1915/190

25748

618.

sap.

Pichan Józef

1903/80

25749

619.

kpr.

Pilarski Hieronim

1916/136

25750

620.

sap.

Pilecki Józef

1921/125

25751

621.

sap.

Piotrowski Józef

1923/131

25752

622.

st.sap.

Piter Józef

1908/145

25753

623.

sap.

Pluto Włodzimierz

1913/181

25754

624.

sap.

Płóciennik Jan

1914/235

25755

625.

st.sap.

Pobiarzyn Adam

1903/64

25756

626.

sap.

Pobiarzyn Józef

1910/65

25757

627.

sap.

Podmostko Antoni

1917/127

25758

628.

sap.

Podolecki Stanisław

1916/124

25759

629.

sierż.

Pokropek Władysław

1909/167

25760

630.

sierż.

Pokorowski Feliks

1911/205

25761

631.

plut.

Popczynski Michał

1913/204

25762

632.

kpr.

Popkowicz Jan

1908/152

25763

633.

sap.

Popławski Michał

1920/171

25764

634.

sap.

Połtorak Antoni

1910/125

25765

635.

sap.

Pradyszczuk Jan

1914/226

25766

636.

st.sap.

Proboszcz Władysław

1916/141

25767

637.

sap.

Prugar Jan

1907/138

25768

638.

kpr.

Prymaka Antoni

1917/125

25769

639.

sap.

Prysunko Józef

1917/103

25770

640.

st.sap.

Przybyła Władysław

1915/191

25771

641.

sap.

Przybysz Stefan

1917/131

25772

642.

sap.

Przydatek Tadeusz

1922/153

25773

643.

sap.

Przyslak Mikołaj

1919/179

25774

644.

st.sap.

Puchalski Franciszek

1906/89

25775

645.

sap.

Pura Michał

1912/194

25776

646.

kpr.

Pyszniak Stanisław

1910/170

25777

647.

sap.

Radon Antoni

1904/65

25778

648.

plut.

Rafalski Stanisław

1912/108

25779

649.

st.sap.

Rak Julian

1907/91

25780

650.

sap.

Ralkiewicz Konstanty

1910/110

25781

651.

sap.

Raniowski Szymon

1915/109

25782

652.

sap.

Rembisz Władysław

1912/116

25783

653.

sap.

Remion Józef

1916/61

25784

654.

sap.

Reszczynski Grzegorz

1917/77

25785

655.

sap.

Rodak Wacław

1920/83

25786

656.

sap.

Rogacz Jan

1906/63

25787

657.

st.sap.

Rogalski Mieczysław

1916/76

25788

658.

sap.

Rolicz Włodzimierz

1909/103

25789

659.

st.sap.

Romaniuk Teodozjusz

1914/131

25790

660.

sap.

Romanowicz Mieczysław

1918/77

25791

661.

sap.

Romanowski Stefan

1909/89

25792

662.

sap.

Romaszewski Tomasz

1916/92

25793

663.

sierż.

Rothenberg?? Jakub

1899/68

25794

664.

sap.

Rozanowski Marian

1914/125

25795

665.

st.sap.

Rozanski Jan

1913/89

25796

666.

plut.

Ruchniewicz Jan

1904/59

25797

667.

kpr.

Russ Jerzy

1912/167

25798

668.

plut.

Rutkowski Józef

1907/81

25799

669.

sap.

Rutkowski Józef

1912/145

25800

670.

kpr.

Rybicki Franciszek

1901/73

25801

671.

plut.

Rycheski?? Roman

1905/63

25802

672.

sap.

Rymajdo Bernard

1913/99

25803

673.

sap.

Rzeszotek Kazimierz

1910/111

25804

674.

sap.

Sadowski Michał

1909/295

25805

675.

st.sap.

Sajewicz Józef

1906/216

25806

676.

sap.

Sakała Paweł

1918/270

25807

677.

sap.

Sarul Jan

1911/350

25808

678.

sap.

Sawczuk Grzegorz

1917/222

25809

679.

sap.

Sawczyc Teodor

1910/315

25810

680.

sap.

Sawko Adolf

1911/406

25811

681.

sap.

Saweczko Michał

1911/315

25812

682.

sap.

Sawicki Antoni

1919/384

25813

683.

st.sap.

Sawicki Jan

1915/286

25814

684.

kpr.

Sawicki Michał

1909/361

25815

685.

st.sap.

Sawicki Kazimierz

1902/260

25816

686.

sap.

Sawicki Stanisław

1923/273

25817

687.

st.sap.

Synyszyn Piotr

1911/330

25818

688.

sap.

Serafin Antoni

1906/262

25819

689.

kpr.

Serwatko Stefan

1917/224

25820

690.

sap.

Siezien Aleksander

1918/314

25821

691.

sap.

Sitek Antoni

1900/215

25822

692.

st.sap.

Skiba Paweł

1903/155

25823

693.

sierż.

Skłucki Bolesław

1897/186

25824

694.

sap.

Skoczylas Tadeusz

1925/111

25825

695.

sap.

Skokowski Jan

1922/246

25826

696.

sap.

Skronski Feliks

1918/282

25827

697.

sap.

Skrzypaszek Stanisław

1913/286

25828

698.

kpr.

Slendak Stefan

1913/369

25829

699.

sap.

Sławinski Edward

1917/220

25830

700.

st.sap.pdch.

Słoneczny Zdzisław

1921/188

25831

701.

sap.

Słowik Franciszek

1908/276

25832

702.

kpr.

Smolinski Jan

1913/336

25833

703.

sap.

Sobalski Władysław

1910/314

25834

704.

sap.

Sobaszek Stanisław

1911/313

25835

705.

kpr.

Sobecki Józef

1914/394

25836

706.

st.sap.

Sobocinski Czesław

1909/275

25837

707.

st.sap.

Socha Ignacy

1915/370

25838

708.

plut.

Sokołowski Edward

1914/390

25839

709.

sap.

Sołogubik Aleksander

1911/307

25840

710.

sap.

Sołowiej Jan

1911/259

25841

711.

kpr.

Sosnowski Mieczysław

1915/349

25842

712.

chor.

Sperczynski Antoni

1902/191

25843

713.

st.sap.

Sprus Rudolf

1912/392

25844

714.

st.sierż.

Spytek Władysław

1901/200

25845

715.

sap.

Sroka Stefan

1921/282

25846

716.

st.sap.

Stankiewicz Stanisław

1916/200

25847

717.

st.sap.

Stanowski Józef

1912/146

25848

718.

st.sap.

Staszkiewicz Włodzimierz

1915/365

25849

719.

kpr.

Stawaruk Grzegorz

1914/433

25850

720.

plut.

Stawiarski Andrzej

1896/114

25851

721.

sap.

Stawski Jan

1915/341

25852

722.

kpr.

Stec Franciszek

1913/152

25853

723.

plut.

Stefaniak Stanisław

1913/345

25854

724.

kpr.?

Stelmaszek Mikołaj

1908/280

25855

725.

st.sap.

Stepniak Jan

1903/151

25856

726.

sap.

Stępien Ignacy

1923/272

25857

727.

sap.

Stopa Józef

1918/327

25858

728.

st.sap.

Strenkowski Józef

1913/191

25859

729.

sap.

Strudzik Franciszek

1913/366

25860

730.

sap.

Struniewski Szymon

1921/276

25861

731.

st.sap.

Struś Jan

1906/213

25862

732.

sap.

Stykuc Jan

1911/272

25863

733.

sap.

Strzelec Stanisław

1913/355

25864

734.

kpr.

Subocz Jerzy

1916/302

25865

735.

sap.

Sulatycki Bogusław

1912/367

25866

736.

sap.

Surmacz Jan

1907/222

25867

737.

sap.

Suszewski Józef

1910/295

25868

738.

kpr.

Syska Aleksander

1915/288

25869

739.

sap.

Szabłyko Jan

1917/192

25870

740.

kpr.

Szałwinski Antoni

1903/153

25871

741.

sap.

Szamatowicz Wacław

1914/428

25872

742.

st.sap.

Szatkowski Leon

1900/259

25873

743.

st.sap.

Szczepaniak Jan

1906/263

25874

744.

kpr.

Szczepanik Wincenty

1904/189

25875

745.

kpr.

Szczetnikowicz Jan

1904?/205

25876

746.

sap.

Szczykulski Szczepan

1910/317

25877

747.

sap.

Szefner Antoni

1909/223

25878

748.

sap.

Szendrowski Mikołaj

1913/359

25879

749.

st.sap.

Szewc Czesław

1911/327

25880

750.

kpr.

Szklarek Tadeusz

1913/296

25881

751.

sap.

Szkloda Nikita

1917/188

25882

752.

sap.

Szkwarkowski Czesław

1918/316

25883

753.

kpr.

Szlachtowicz Józef

1913/338

25884

754.

sap.

Szpakowski Jan

1910/318

25885

755.

sap.

Szpala Kazimierz

1922/289

25886

756.

st.sap.

Szpitun Mikołaj

1913/303

25887

757.

st.sap.

Sztandur Stefan?

1919/428

25888

758.

st.sap.

Sztranc Józef

1915/347

25889

759.

sap.

Szuk Aleksander

1914/385

25890

760.

kpr.

Szuta Wincenty

1905/203

25891

761.

sap.

Szwarc Józef

1912/353

25892

762.

kpr.

Szwinto Edward

1916/290

25893

763.

st.sap.

Szychowski Feliks

1905/202

25894

764.

kpr.

Szyksznel Józef

1917/279

25895

765.

kpr.pdch.

Szyłkiewicz Mieczysław

1919/402

25896

766.

sap.

Szymanski Adam

1908/242

25897

767.

plut.pdch.

Szymanski Janusz

1923/273

25898

768.

sap.

Szymkowicz Jan

1915/352

25899

769.

st.sap.

Szyrko Józef

1913/305

25900

770.

plut.

Śledź Henryk

1912/359

25901

771.

sap.

Śliwa Mieczysław

1918/318

25902

772.

sap.

Ślusarek Piotr

1909/270

25903

773.

sierż.

Śmigielski Stanisław

1899/227

25904

774.

st.sap.

Śmilgin Stanisław

1917/212

25905

775.

st.sap.

Świderski Donat

1912/303

25906

776.

sap.

Świetlik Piotr

1916/289

25907

777.

st.sap.

Świstak Michał

1906/298

25908

778.

plut.

Tabaczynski Czesław

1907/44

25909

779.

sap.

Tatarynowicz Jan

1918/45

25910

780.

kpr.

Tatur Józef

1908/47

25911

781.

sap.

Tarasiewicz Bronisław

1910/64

25912

782.

sierż.

Tekiel Feliks

1910/58

25913

783.

st.sap.

Terlecki Leon

1921/63

25914

784.

kpr.

Terpiłowski?? Józef

1911/64

25915

785.

kpr.pdch.

Tindel Oswald

1912/71

25916

786.

st.sap.

Tobolczyk Józef

1903/28

25917

787.

sap.

Tomala Jan

1913/97

25918

788.

st.sierż.

Tomaszewski Albin

1907/53

25919

789.

sierż.

Tomczak Edward

1910/45

25920

790.

kpr.

Tomkowicz Czesław

1908/46

25921

791.

st.sierż.

Tomon Jan

1902/48

25922

792.

plut.

Topolski Władysław

1906/44

25923

793.

plut.

Traczuk Włodzimierz

1920/53

25924

794.

sap.

Trawczynski Wiktor

1913/74

25925

795.

sap.

Trembecki Aleksander

1907/69

25926

796.

sap.

Trembecki Mieczysław

1923/55

25927

797.

sap.

Trojanowski Władysław

1920/23

25928

798.

kpr.

Trusz Jan

1907/66

25929

799.

kpr.

Trzeciak Bolesław

1913/77

25930

800.

sap.

Turek Leon

1921/64

25931

801.

st.sap.

Turek Stanisław

1913/61

25932

802.

sap.

Turzynski Józef

1914/70

25933

803.

sap.

Tuźnik Antoni

1910/60

25934

804.

sap.

Twardowski Władysław

1912/66

25935

805.

sap.

Tyczynski Jan

1911/66

25936

806.

kpr.

Tylim Jakub

1914/75

25937

807.

sap.

Tyrała Adam

1910/63

25938

808.

st.sap.

Ulanowski Stanisław

1917/9.

25939

809.

st.sap.

Ulatowski Paweł

1918/14

25940

810.

sap.

Ulicki Eugeniusz

1913/10.

25941

811.

kpr.

Walczak Antoni

1903/77

25942

812.

kpr.

Walentowicz Józef

1917/92

25943

813.

kpr.

Wałkuski Władysław

1901/10.

25944

814.

sap.

Walichowski Tadeusz

1917/99

25945

815.

sierż.

Waliota Zygmunt

1906/113

25946

816.

st.sap.

Warda Jan

1916/112

25947

817.

plut.

Warmbier Maksymilian

1909/111

25948

818.

plut.

Wasiluk Stanisław

1911/172

25949

819.

st.sap.

Wawrzyniak Wacław

1910/147

25950

820.

st.sap.

Wdowiak Jan

1913/175

25951

821.

plut.pdch.

Wejss Jerzy

1909/60

25952

822.

plut.pdch.

Wiechowicz Tadeusz

1910/187

25953

823.

kpr.

Wieczorek Adam

1916/148

25954

824.

st.sap.

Wiercinski Stanisław

1911/171

25955

825.

st.sap.

Wierzbicki Jan

1907/143

25956

826.

kpr.pdch.

Wierzbicki Zygmunt

1923/128

25957

827.

st.sap.

Więckowski Witold

1923/125

25958

828.

sierż.

Winczewski Franciszek

1916/147

25959

829.

st.sap.

Wisniewski Antoni

1912/123

25960

830.

plut.

Wisniewski Bronisław

1909/130

25961

831.

sap.

Wisniewski Józef

1902/76

25962

832.

sap.

Wisniewski Tadeusz

1923/52

25963

833.

sap.

Witlicki Mieczysław

1907/83

25964

834.

plut.pdch.

Wojszcz Władysław

1915/224

25965

835.

sap.

Wojtczak Stanisław

1916/159

25966

836.

st.sap.

Wojtowiec Franciszek

1917/98

25967

837.

kpr.

Wolszczak Franciszek

1916/155

25968

838.

sap.

Wołejnia Konstanty

1904/113

25969

839.

sap.

Wołek Karol

1901/99

25970

840.

sap.

Wojda Jan

1919/200

25971

841.

kpr.pdch.

Woskresinski Wacław

1919/194

25972

842.

sap.

Woźniak Roman

1922/123

25973

843.

sap.

Wojcicki Józef

1912/121

25974

844.

st.sap.

Wojcik Antoni

1910/144

25975

845.

st.sap.

Wojcik Jan

1913/145

25976

846.

sap.

Wojcik Ignacy

1908/100

25977

847.

st.sap.

Wojcik Tadeusz

1917/109

25978

848.

st.sap.

Wojcikowski Leon

1909/144

25979

849.

st.sap.

Wojtowicz Józef

1913/169

25980

850.

sap.

Wojtowicz Stanisław

1906/112

25981

851.

plut.pdch.

Wronski Zdzisław

1921/11.

25982

852.

sap.

Wrobel Ignacy

1922/115

25983

853.

plut.

Wrzoskiewicz Stanisław

1911/137

25984

854.

sap.

Wypych Konstanty

1922/170

25985

855.

sierż.

Wyrwinski Ludwik

1912/153

25986

856.

sap.

Wysocki Kazimierz

1918/83

25987

857.

plut.

Zajączkowski Stanisław

1909/65

25988

858.

sap.

Zalewski Józef

1905/61

25989

859.

st.sap.

Zalewski Stanisław

1916/99

25990

860.

sap.

Zamojski Władysław

1916/96

25991

861.

kpr.

Zapałowski Bolesław

1912/110

25992

862.

st.sap.

Zasko Stanisław

1912/120

25993

863.

sap.

Zawilenski Marian

1917/65

25994

864.

plut.

Zawitkowski Jan

1912/113

25995

865.

kpr.

Zawitkowski Jan

1905/65

25996

866.

sap.

Zdanowicz Jan

1917/61

25997

867.

sap.

Zdziech Józef

1906/67

25998

868.

sap.

Zielinski Antoni

1919/132

25999

869.

st.sap.

Zielinski Tomasz

1906/63

26000

870.

sap.

Zielinski Jan

1905/66

26001

871.

sap.

Zieniewicz Bolesław

1909/118

26002

872.

sap.

Zięba Stanisław

1919/136

26003

873.

st.sap.

Ziołkowski Zbigniew

1921/103

26004

874.

kpr.

Zmitrowicz Franciszek

1912/121

26005

875.

sap.

Zosz-Zuchowski Stanisław

1907/90

26006

876.

kpr.

Zwierzchowski Jan

1909/93

26007

877.

sap.

Zwolinski Florian

1913/112

26008

878.

kpr.

Zybura Józef

1915/96

26009

879.

sap.

Żarczynski Józef

1917/63

26010

880.

kpr.

Żdan Aleksander

1918/90

26011

881.

sap.

Żebrowski Edward

1908/60

26012

882.

sap.

Żuk Adolf

1911/92

26013

883.

st.sap.

Żur Józef

1908/64

26014

884.

kpr.

Żurawowicz Stanisław

1914/119

26015

885.

sap.

Żurowski Józef

1909/96

26016

886.

st.sap.

Żwatrzka Stanisław

1922/102

26017

887.

st.sap.

Żyła Józef

1905/64

26018

888.

sap.

Żyrek Tomasz

1915/96

26019

 

Lista ma charakter poglądowy.Może zawierać błędy.
Kopię orginału z wykazem odznaczonych można uzyskać w Instytucie Sikorskiego w Londynie.
Jeżeli odnaleźliśmy krewnego w zamieszczonym wykazie można skontaktować się z
Ministry of Defence w UK gdzie znajdują się teczki żołnierzy PSZ na Zachodzie.

Jeżeli na powyższej liście znajduje się żołnierz pochowany w województwie POMORSKIM / POLSKA
Proszę o kontakt na adres:
info@pamietam.eu
Strona: pamietam.eu

Przydatne informacje:
http://pism.org.uk/badania-rodzinne/?lang=pl
http://pism.org.uk/jak-korzystac-z-archiwum/?lang=pl
oraz WBH / CAW:
Kolekcja akt żołnierzy polskich poległych, zaginionych i zmarłych w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie
Kolekcja akt żołnierzy polskich powracających z Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie 1945-1948
Kontakt z autorem strony: info@2kp.pl

Zapraszam również na grupę FB:
Krzyż Pamiątkowy Monte Cassino (Monte Cassino Commemorative Cross)
http://www.facebook.com/groups/2587046001613246/