Wczytywanie strony

5 Pułk Art.P-lotn.


Lp.

Stopień

Nazwisko i imię

Rocznik i Nr. Ew.

Nr. Krzyża Monte Cassino

Uwagi

1.

bomb.

Zujko Leon

1913/44

22655

2.

por.

Antonczuk Stanisław

1911/47?

22656

3.

por.

Baranski Władysław Roman

1911/264

22657

4.

por.

Biedul - Korniłowicz? Mieczysław

1917/174

22658

5.

ppor.

Bray Ryszard

1909?/237

22659

6.

por.

Borowski Kazimierz

1906/1?1

22660

7.

por.

Dmuchowski Stanisław

1915/30

22661

8.

por.

Daniec Stefan Jan

1906/124

22662

9.

ppłk.

Fengler Alfons Roman

1898?/42

22663

10.

kpt.

Gil Władysław Jan

1906/61

22664

11.

por.

Gosławski Kazimierz

1914/196

22665

12.

ppor.

Grzęda Henryk Marian

1914/195

22666

13.

por.

Heller Mieczysław Grzegorz

1909?/81?

22667

14.

por.

Janowski Zbigniew

1913/131

22668

15.

ppor.

Jabłonski Ryszard Krzysztof

1919/138

22669

16.

por.

Krasnopolski Tadeusz

1913/484?

22670

17.

por.

Krzemień Hieronim Józef

1913/45?

22671

18.

ppor.

Karbowski Ryszard

1913/429

22672

19.

ppor.

Kowalski Bolesław Ignacy

1912/457

22673

20.

ppor.

Litwinowicz Józef

1917/59

22074

21.

kpt.?

Łupinski Grzegorz

1910/49

22675

22.

mjr.

Maniszewski Aleksander

1896?/88??

22676

23.

mjr.

Małecki Stanisław

1905/175

22677

24.

por.

Miklasz Albin

1909/220

22678

25.

ppor.

Mück Gwido Roman

1913/255

22679

26.

ppor.

Makulski Marian

1916/222

22680

27.

ppor.

Malczewski Tadeusz

1904/??

22681

28.

ppor.

Normand Wacław

1909/59

22682

29.

por.

Osiecki Zbigniew

1916/64

22683

30.

ppor.

Orlak Piotr

1914/76

22684

31.

mjr.

Paszkiewicz Stanisław

1903/127

22685

32.

por.

Piliszek Stanisław

1908/195??

22686

33.

por.

Pawłowski Kazimierz

1912/248??

22687

34.

ppor.

Petelczyc Mieczysław

1916/186??

22688

35.

ppor.

Pemiankowski Stanisław

1923/161

22689

36.

por.

Rybołowicz Józef

1906/101

22690

37.

por.

Rymkiewicz Józef

1912/173

22691

38.

ppor.

Rynkiewicz Bogdan

1916/116

22692

39.

kpt.

Szpiganowicz?? Władysław

1906/423?

22693

40.

kpl.ks.

Szymankiewicz Michał

1911/430

22694

41.

por.

Sławikowski Jan Tadeusz

1908?/350

22695

42.

por.

Skowron Marian Józef

1914/532

22696

43.

por.

Sekuła Kazimierz

1915/451

22697

44.

ppor.

Stachowicz Witold

1915/373

22698

45.

ppor.

Smolinski?? Eugeniusz Wiktor

1914/446

22699

46.

ppor.

Szlakowski Władysław

1908?/192

22700

47.

por.

Tajcert (Tajchert) Piotr

1900/64

22701

48.

ppor.

Turfzyn?? Józef Marian?

1915/76

22702

49.

por.

Wosiek Marian

1910/197??

22703

50.

ppor.

Wodarz? Herbert Franciszek

1917/134

22704

51.

ppor.

Zajkowski Bolesław

1900/102

22705

52.

por.

Zemło Edward

1913/152

22706

53.

kan.

Andronowicz Aleksy

1908/42

22708

54.

ogn.

Agiejew Władysław

1913/52

22709

55.

kan.

Adamajkis Jan

1919/54

22710

56.

kan.

Arciuszkiewicz Sylwester

1909/38

22711

57.

kpr.

Anisimowicz Michał

1916/46

22712

58.

plut.

Aleksandrowicz Tadeusz

1917/30

22713

59.

bomb.

Adamczewski Bolesław

1911/39

22714

60.

kan.

Adamcewicz Leopold

1921/32

22715

61.

kan.

Andrejczuk Jerzy

1921/30

22716

62.

kan.

Awgutowicz?? Bolesław

1920/46

22717

63.

bomb.

Artymiak Stefan

1911/42

22718

64.

kpr.

Anioł Stefan

1922/37

22719

65.

kan.

Adamski Piotr

1907/39

22720

66.

kan.

Aleksandrów Teodor

1903/10.

22721

67.

kpr.

Achramowicz Bronisław

1907/17

22722

68.

plut.

Andrzejewski Benedykt

1900/35

22723

69.

kan.

Aleksandrowicz Jan

1900/17

22724

70.

kpr.

Abłazej Stanisław

1913/26

22725

71.

st.ogn.

Bielakowski Wacław

1897/133

22726

72.

ogn.

Barteczko Jan

1899/147

22727

73.

kpr.

Bocian Henryk

1911/235

22728

74.

kan.

Betka Stanisław

1902/152

22729

75.

kan.

Blaugründ Igo

1917/141

22730

76.

plut.

Bohdanowicz Wiktor

1909?/190

22731

77.

kpr.pdch.

Bartoszewicz Lucjan

1921/175

22732

78.

bomb.

Borkowski Bohdan Leon

1911/229

22733

79.

bomb.

Bytner Jan

1914/259

22734

80.

kan.

Bera Adam

1922/186

22735

81.

kan.

Barczuk Michał

1905/41

22736

82.

kan.

Bogdanowicz Szymon

1912/198

22737

83.

bomb.

Biesa Mikołaj

1902/34

22738

84.

kan.

Buraczewski Jan

1901/136

22739

85.

kan.

Bartosz Józef

1905/169

22740

86.

kan.

Bryłów Safon

1910/200

22741

87.

kan.

Budyn Bazyli

1923/62

22742

88.

kan.

Budzynski Antoni

1917/142

22743

89.

kan.

Bohdanowicz Antoni

1915/189

22744

90.

kpr.

Bartoszek Jan

1914/193

22745

91.

kpr.

Borczyk Piotr

1900/174

22746

92.

kpr.

Biernat Jan

1900/173

22747

93.

kpr.

Bartyna Jan

1907/137

22748

94.

kan.

Banachowski Franciszek

1919/236

22749

95.

bomb.

Biszczak Wojciech

1900/170

22750

96.

kan.

Burdzy Jan

1919/173

22751

97.

kpr.

Botwinski Michał

1911/234

22752

98.

kan.

Bylczynski Witold

1918/196

22753

99.

bomb.

Beneda Władysław

1906/38

22754

100.

kan.

Bilewicz Józef

1923/168

22755

101.

kpr.

Borowicki?? Tadeusz

1913/225

22756

102.

kan.

Borkowski Jan

1920/173

22757

103.

kan.

Baran Mikołaj

1917/145

22758

104.

kan.

Byk Władysław

1919/233

22759

105.

plut.pdch.

Bulak Józef

1918/197

22760

106.

bomb.

Borejko Kazimierz

1914/393

22761

107.

ogn.

Balas Bazyli

1904/169

22762

108.

kan.

Białas Józef

1920/31

22763

109.

kan.

Biłas Michał

1922/218?

22764

110.

ogn.

Brodzki Zygmunt Marian

1907/169

22765

111.

bomb.

Białosiewicz?? Zbysław

1923/171

22766

112.

kan.

Bosek? Ryszard

1924/152

22767

113.

plut.

Bibik Aleksander

1909?/192

22768

114.

plut.

Buda Czesław

1907/119

22769

115.

kpr.

Bugaj Andrzej

1916/214

22770

116.

bomb.

Bieganski Ignacy

1906/159

22771

117.

bomb.

Bałaszko Teodor

1907/134

22772

118.

kan.

Bogucki Kazimierz

1911/199

22773

119.

kan.

Badowski Jan

1923/178

22774

120.

kan.

Beliczynski Roman

1916/202

22775

121.

kan.

Bredek Marian

1915/200

22776

122.

kpr.

Brunejko Michał

1910/205

22777

123.

bomb.

Brzychyczy Stanisław

1911/243

22778

124.

kan.

Bielecki?? Kazimierz

1908/176

22779

125.

kan.

Bakalarczyk Stefan

1909/199

22780

126.

kan.

Bednarski Jan

1916/213

22781

127.

bomb.

Bojar Antoni

1905/183

22782

128.

kan.

Baranowski? Bolesław Kazimierz

1922/189

22783

129.

kan.

Bałandynowicz Edmund

1912/204

22784

130.

bomb.

Bogdanowski Feliks

1914/294

22785

131.

bomb.pdch.

Bussagang Julian

1925/107

22786

132.

kan.

Błażejewicz Leon

1907/106

22787

133.

bomb.

Białkowski Wacław

1922/195

22788

134.

kpr.

Burakowski Józef

1907/2.

22789

135.

st.ogn.

Banasiuk Wacław

1898/86

22790

136.

chor.

Ćwikiel Leon

1900/89

22791

137.

plut.pdch.

Czajkowski Witold Jerzy

1899/89

22792

138.

kpr.

Ciemięga Jan

1898/56

22793

139.

bomb.

Chomiak Jakim

1909/107

22794

140.

kpr.

Choroszy Kazimierz

1924/2.

22795

141.

kan.

Czajkowski Bazyli

1920/92

22796

142.

kan.

Czebotarewicz Paweł

1908/75

22797

143.

kan.

Cygarowski Eugeniusz

1911/93

22798

144.

kpr.

Czuchanski Jan

1913/128

22799

145.

kan.

Chruslak Józef

1922/98

22800

146.

bomb.

Czormenski Adam

1914/9.

22801

147.

kan.

Czaja Wincenty

1906/79

22802

148.

bomb.

Ciochon? Piotr

1910/102

22803

149.

kpr.

Chotkowski Marcin

1902/76

22804

150.

kan.

Citko Grzegorz

1911/21

22805

151.

kan.

Chytry Marceli

1907/29

22806

152.

kan.

Czarniecki Diemian

1908/64

22807

153.

kpr.

Calski Józef

1912/108

22808

154.

kpr.pdch.

Czekaj Józef

1911/54

22809

155.

kpr.

Chamiec Adam Stanisław

1915/138

22810

156.

ogn.

Ciastowski Henryk Józef

1899/98

22811

157.

kan.

Ciarko Marian

1919/169

22812

158.

bomb.

Czwartacki Włodzimierz

1920/96

22813

159.

kan.

Czyrka Sawa

1907/73

22814

160.

bomb.

Czerwinski Stanisław

1909/110

22815

161.

bomb.

Chudzik Bolesław

1905/86

22816

162.

bomb.

Cwikowski Leon

1901/73

22817

163.

kan.

Czeczko Antoni

1905/59

22818

164.

kan.

Ciupryk? Antoni

1907/52

22819

165.

kan.

Chomiak? Grzegorz

1918/98

22820

166.

kan.

Czerwik Bolesław

1914/136

22821

167.

kan.

Chełmowski Jan

1914/137

22822

168.

kan.

Cichy Alojzy

1922/109

22823

169.

kpr.

Czuwało Piotr

1912/127

22824

170.

bomb.

Czajko Stefan Hipolit

1896/47

22825

171.

kan.

Car-Carewicz Bolesław

1913/137

22826

172.

kan.

Czapla Antoni

1912/114

22827

173.

kan.

Chorążyczewski Marcin

1917/87

22828

174.

kan.

Chołodzinski Piotr

1898/51

22829

175.

st.ogn.

Chmielarski Feliks

1901/39

22830

176.

kan.

Ciszewski Bolesław

1909/54

22831

177.

bomb.

Drzystek Franciszek

1917/103

22832

178.

kan.

Duda Aleksander

1905/90

22833

179.

plut.pdch.

Dyakiewicz Antoni

1917/97

22834

180.

kan.

Drzenicki Bolesław

1918/96

22835

181.

kan.

Dziedzic Antoni

1916/61

22836

182.

kan.

Durbacz Stefan

1919/119

22837

183.

bomb.

Dolecki Czesław

1913/115

22838

184.

kpr.

Dobrowolski? Józef

1903/21

22839

185.

kpr.

Dziad Michał

1906/104

22840

186.

plut.

Dobek Aleksander Tomasz

1911/77

22841

187.

kan.

Dawszewski Władysław

1917/111

22842

188.

bomb.

Dziądel Czesław

1914/152

22843

189.

kpr.

Duchenski Jan

1920/98

22844

190.

kpr.

Dylawerski Marian

1908/99

22845

191.

kan.

Dysiewicz Jan

1911/51

22846

192.

kpr.

Dobrowlanski Jan

1908/93

22847

193.

kan.

Dawidowicz Stanisław

1919/128?

22848

194.

kan.

Daniłowicz Eugeniusz

1918/93

22449?

195.

bomb.

Dmochowski Wiktor

1910/105

22850

196.

chor.

Dudek Władysław

1897/64

22851

197.

kan.

Dziuba Andrzej

1915/109

22852

198.

kan.

Dybka Kazimierz

1924/63

22853

199.

kan.

Duda Piotr

1915/95

22854

200.

bomb.

Demidowicz Wincenty

1914/143

22855

201.

kpr.pdch.

Dłużewski Mieczysław

1918/94

22856

202.

kan.

Diug Bogdan

1921/72

22857

203.

ogn.pdch.

Ejgird? Ignacy

1907/9.

22858

204.

bomb.

Espenszit? Michał

1910/3.

22859

205.

ogn.

Falkowski Stanisław Józef

1909/44

22860

206.

kan.

Flisek Jan

1923/39

22861

207.

bomb.

Flisek Władysław

1922/36

22862

208.

kan.

Fedorczuk Piotr

1914/18

22863

209.

kan.

Fogelnest Dawid

1917/39

22864

210.

kan.

Finkielsztajn Bbruch??

1920/23

22865

211.

kan.

Fiedorowicz Stanisław

1909/43

22866

212.

kan.

Fuksman Aleksander

1921/54

22867

213.

kpr.pdch.

Faryna Zbigniew

1921/56

22868

214.

kan.

Fil Stefan

1908/12.

22869

215.

st.ogn.

Furdanowicz Paweł

1899/9.

22870

216.

kan.

Fiodorowski Leon

1918/59

22871

217.

kan.

Filiczak Jan

1911/54

22872

218.

kpr.

Frydrych Stefan

1910/52

22873

219.

kan.

Fijałek Adam

1911/56

22874

220.

kan.

Frimer Hilary

1911/49

22875

221.

kan.

Fedan Michał

1917/43

22876

222.

kan.

Forman Józef

1912/61

22877

223.

plut.

Garbowski Stanisław

1905/35

22878

224.

chor.

Grabowski Józef

1900/131

22879

225.

bomb.

Gąsior?? Mieczysław

1915/25

22880

226.

plut.

Glinka Stanisław

1898/100

22881

227.

ogn.pdch.

Goldman Henryk

1903/26

22882

228.

kan.

Gurdak Jan

1919/160

22883

229.

kan.

Gąsowski Bronisław

1922/115

22884

230.

kan.

Gutman Abram

1908/31

22885

231.

kan.

Gazka Stanisław

1918/64

22886

232.

bomb.

Gorłów Jan

1923/133

22887

233.

kan.

Gierij Michał

1921/125

22888

234.

bomb.

Gutsznit Szmul

1907/40

22889

235.

kan.

Garbacewicz Albert

1917/110

22890

236.

kan.

Grzeczny Piotr

1918/132

22891

237.

kan.

Gudzielak Józef

1917/113

22892

238.

bomb.

Galbarczyk Bronisław

1914/171

22893

239.

kan.

Gemza Franciszek

1909/139

22894

240.

kan.

Gołębiowski Franciszek

1913/155

22895

241.

kan.

Gazda Stefan

1904?/103

22896

242.

kpr.

Górny Tadeusz Roman

1913/153

22897

243.

kan.

Gordziejewski Julian

1908/112

22898

244.

kpr.pdchr.

Gęgotek Jerzy

1923/135

22899

245.

kpr.

Grabowski Adolf

1915/15

22900

246.

kan.

Gawek Aleksander

1920/108

22901

247.

st.ogn.

Grabowski Józef

1901/107

22902

248.

kan.

Gierukas Stanisław

1902/126

22903

249.

kan.

Gołasiewicz Józef

1910/169

22904

250.

kan.

Głowacki Henryk

1921/12.

22905

251.

kan.

Głuszonek Nikanor

1920/25

22906

252.

bomb.

Grzegorek Władysław

1902/99

22907

253.

plut.

Gudaniec Zygmunt

1915/184

22908

254.

kan.

Gajkiewicz Jan

1906/126

22909

255.

bomb.

Gromadzki Edward

1913/154

22910

256.

kan.

Góral Karol

1919/167

22911

257.

plut.

Grudzien Władysław

1913/167

22912

258.

kpr.

Goleniowski Antoni

1902/107

22913

259.

kpr.

Gołda Bronisław

1906/135

22914

260.

kpr.

Grabarczyk Piotr

1906/136

22915

261.

ogn.

Gasinski Kazimierz

1906/134

22916

262.

kpr.

Gryglewski Zygmunt

1911/174

22917

263.

kan.

Gajewski Stanisław

1908/116

22918

264.

ogn.

Gąsowski Franciszek

1910/160

22919

265.

plut.

Grabowski Kazimierz

1911/187

22920

266.

kan.

Hoffman Franciszek

1915/55

22921

267.

kan.

Horbunowicz Michał

1904/10.

22922

268.

kan.

Haliniak Wojciech

1905/9.

22923

269.

kpr.pdch.

Herse Bogusław

1924/34

22924

270.

kan.

Herzbaum Edward Henryk

1920?/44

22925

271.

kan.

Hendzel Franciszek

1925/20

22926

272.

kan.

Harmata Aleksander

1906/13

22927

273.

kan.

Hanuszewicz Augustyn

1900/44

22928

274.

kan.

Hrydziuszko Bazyli

1909/21

22929

275.

plut.

Hołówko Gerasim

1906/40

22930

276.

kan.

Horbowiec Jerzy

1920/55

22931

277.

kpr.

Hamerski Czesław

1912/5.

22932

278.

kan.

Hajt Józef

1918/53

22933

279.

bomb.

Heinemann Zygmunt Jerzy

1917/49

22934

280.

bomb.

Hryniewicz Jan

1913/65

22935

281.

kan.

Hracz Józef

1914/70

22936

282.

kan.

Hatny Stanisław

1925/11.

22937

283.

st.ogn.

Herembeszta Adam

1901/23

22938

284.

ogn.

Hołota Jan

1915/57

22939

285.

bomb.

Ilnicki Włodzimierz

1919/21

22940

286.

kan.

Ilicz Jan

1912/8.

22941

287.

kan.

Iwuć Wiktor

1912/21

22942

288.

kan.

Iwanczuk Bronisław

1919/24

22943

289.

plut.

Iwaniukowicz Konstanty

1916/7.

22944

290.

kan.

Iwaszko Stanisław

1918/18

22945

291.

kan.

Illukiewicz Mieczysław

1916/9.

22946

292.

bomb.

Jabłonski Antoni

1906/93

22947

293.

kan.

Jentas Aleksander

1912/112

22948

294.

kpr.

Jabłecki? Józef

1904/74

22949

295.

ogn.

Janowicz Paweł

1908/91

22950

296.

kpr.

Janiszewski Aleksander

1912/110

22951

297.

kpr.

Juchimiuk Aleksander

1900/76

22952

298.

kan.

Janusewicz Sergiusz

1907/63

22953

299.

kan.

Januszewski Romuald

1920/103

22954

300.

kan.

Jakusik Dominik

1899/10

22955

301.

bomb.

Jednoróg Kazimierz

1914/138

22956

302.

kan.

Józefiak Józef

1912/105

22957

303.

kan.

Juniewicz Franciszek

1907/21

22958

304.

bomb.

Jurgielewicz Jan

1915/101

22959

305.

bomb.

Jankowski Franciszek

1912/108

22960

306.

bomb.

Januszkiewicz Adolf

1912/109

22961

307.

kan.

Janiak Jan

1919/139

22962

308.

kpr.

Jarecki Bolesław

1920/101

22963

309.

kan.

Jankowski Józef

1906/23

22964

310.

bomb.

Jurkanis Stanisław

1912/121

22965

311.

kan.

Jakowczyk Jan

1917/98

22966

312.

kan.

Jozwa Piotr

1918/105

22967

313.

bomb.

Jankowski Stanisław

1921/20

22968

314.

kan.

Jankowski Jan

1910/109

22969

315.

st.ogn.

Jankowicz Jan

1900/78

22970

316.

kan.

Jastrzębski Izydor

1918/95

22971

317.

kpr.pdch.

Jastrzębski Zbigniew

1921/93

22972

318.

bomb.

Juchimiuk Andrzej

1914/146

22973

319.

kan.

Jonczyk Edward

1920/102

22974

320.

kpr.pdch.

Jaworski Zbigniew

1921/35

22975

321.

st.ogn.

Kozłowski Franciszek

1901/232

22976

322.

kan.

Kukiełka Aleksander

1916/361

22977

323.

bomb.

Kmieciak Walenty

1906/291

22978

324.

plut.

Kopeć Władysław

1911/379

22979

325.

bomb.

Kaminski Andrzej

1902/12.

22980

326.

kan.

Karwacki Stanisław

1925/124

22981

327.

bomb.

Kołodzinski Henryk

1903/215

22982

328.

kpr.

Krynicki Leon Bartłomiej

1902/183

22983

329.

kpr.

Korytowski Kazimierz

1912/431

22984

330.

plut.

Król Józef

1911/370

22985

331.

bomb.

Kosinski Henryk

1916/349

22986

332.

kan.

Kopaczel? Władysław

1919/448

22987

333.

kan.

Kudosz Walerian

1919/447

22988

334.

kpr.pdch.

Krzyzowiec? Jerzy

1919/477

22989

335.

ogn.

Kraskiewicz Bolesław

1902/226

22990

336.

bomb.

Kacprzak? Stanisław

1899/19

22991

337.

kan.

Krupa Franciszek

1921/339

22992

338.

kan.

Kardisz Antoni

1909/304

22993

339.

bomb.

Karolonek Jan

1910/389

22994

340.

kan.

Kucharski Stanisław Wiktor

1923/338

22995

341.

kpr.

Kiziuk Władysław

1913/400

22996

342.

bomb.

Krzywkowski Mikołaj

1916/348

22997

343.

kan.

Kul Andrzej

1912/437

22998

344.

kan.

Krupa Marcin

1907/275

22999

345.

kpr.

Kołodzinski Antoni

1912/103

23000

346.

kan.

Kowal Jan

1921/96

23001

347.

bomb.

Kozynko?? Izydor

1907/88

23002

348.

kan.

Korzeniewski Bronisław

1911/371

23003

349.

kan.

Krynicki Jerzy

1923/241

23004

350.

bomb.

Kwaka Jan

1911/369

23005

351.

kan.

Kutrowski Stanisław

1919/455

23006

352.

kan.

Klepacki Wacław Bogumił

1(9?)24??/188

23007

353.

bomb.

Klimutko Władysław

1902/55

23008

354.

kpr.

Kulpa Józef

1914/74

23009

355.

kpr.pdch.

Kowalski Stosław?

1922/372

23010

356.

bomb.

Kuchta Józef

1903/37

23011

357.

bomb.

Krowicki Stanisław

1908/235

23012

358.

kan.

Kurman Jankiel

1910/398

23013

359.

kan.

Kowalczyk Franciszek

1911/382

23014

360.

kan.

Knecht Stanisław

1912/348

23015

361.

kan.

Kalt Izrael Markus

1911/310

23016

362.

kan.

Kot Mikołaj

1916/231

23017

363.

kan.

Kołakowski Mikołaj

1917/217

23018

364.

plut.

Kaczmarek Kazimierz

1911/413

23019

365.

kan.

Kowalczyk Stanisław

1917/223

23020

366.

kan.

Kozłowski Józef

1918/316

23021

367.

kpr.

Kobiak Kleofas

1917/216

23022

368.

kan.

Konoplicki Bazyli

1903/48

23023

369.

kan.

Kalinowski Stanisław

1908/26

23024

370.

kan.

Kata Jan

1905/237

23025

371.

kan.

Karniej Kazimierz

1918/315

23026

372.

kan.

Kowalewski Paweł

1919/445

23027

373.

kan.

Kowalski Stanisław

1921/318

23028

374.

kan.

Korab-Łobodzinski Zbyszko

1919/294

23029

375.

kan.

Krysiak Józef

1905/130

23030

376.

ogn.

Krzywdzinski Kazmierz

1909/325

23031

377.

plut.

Kobel Piotr

1913/431

23032

378.

bomb.

Kaczorowski Jan

1921/324

23033

379.

plut.

Kozłowski Edward

1906/281

23034

380.

kan.

Kozieł Adam

1908/237

23035

381.

kpr.pdch.

Konczacki Zbigniew

1917/241

23036

382.

plut.

Kłunejko Witold

1913/407

23037

383.

kpr.

Kawka Stanisław

1908/239

23038

384.

kan.

Kulmaczewski Józef

1915/370

23039

385.

kan.

Kacinel Feliks

1911/378

23040

386.

kpr.

Katz Izydor

1907/282

23041

387.

kan.

Kawecki Józef

1919/452

23042

388.

bomb.

Kohótek? Mieczysław

1925/140

23043

389.

kan.

Karpowicz Leon

1918/318

23044

390.

kan.

Korzeniowski Aleksander

1925/141

23045

391.

kpr.

Krzyżyk Jan

1910/87

23046

392.

kan.

Klucznik Władysław

1909/312

23047

393.

kan.

Konon Józef

1905/245

23048

394.

bomb.

Kostyszyn Władysław

1921/209

23049

395.

bomb.

Kręcewicz Wojciech

1912/355

23050

396.

ogn.

Kokoszko Tadeusz

1914/461

23051

397.

plut.

Kusznierko Józef

1910/399

23052

398.

bomb.

Kord Mikołaj

1915/372

23053

399.

kan.

Kalinowski Jan

1904/243

23054

400.

st.ogn.

Kołodziej Stanisław

1894/68

23055

401.

kan.

Kłygo Bazyli

1922/345

23056

402.

kan.

Kołodzinski Wacław

1908/56

23057

403.

kan.

Kulesz Jan

1908/61

23058

404.

plut.

Karolczak Stefan

1901/229

23059

405.

bomb.

Kogut Stanisław

1904/246

23060

406.

kpr.pdch.

Korzeniowski Stanisław

1919/460

23061

407.

kan.

Krzemisnki (Krzeminski) Wacław

1909/313

23062

408.

kan.

Kulik Mikołaj

1913/258

23063

409.

st.ogn.

Kozyro Bolesław

1899/316

23064

410.

kan.

Kmiecik Andrzej

1909/349

23065

411.

bomb.

Kalicki Marian

1906/314

23066

412.

kan.

Kardaszewicz Piotr

1906/313

23067

413.

kan.

Krauz Władysław

1910/435

23068

414.

kan.

Kucharski Józef

1906/312

23069

415.

ogn.

Kwapisiewicz Jan

1907/310

23070

416.

kan.

Kalinowski Michał

1912/488

23071

417.

kan.

Karpyza Józef

1925/189

23072

418.

kan.

Kliszejko Kazimierz

1919/491

23073

419.

bomb.

Kruk Józef

1918/374

23074

420.

bomb.

Kawka Stanisław

1920/397

23075

421.

kan.

Kaminski Wiktor

1919/494

23076

422.

kan.

Kalinowski Michał

1919/444

23077

423.

bomb.

Kotowski Władysław

1905/279

23078

424.

bomb.

Kocełło Aleksander

1902/263

23079

425.

kan.

Kaminski Lucjan

1908/236

23080

426.

kan.

Korobowicz Jan

1918/372

23081

427.

kan.

Krzesiczan Kazimierz

1911/435

23082

428.

kan.

Kozikowski Jan

1919/177

23083

429.

kan.

Kozłowski Bolesław

1922/112

23084

430.

bomb.

Kiełczewski Edward

1919/389

23085

431.

st.ogn.

Kozuba Aleksander

1895/100

23086

432.

kpr.

Kondratiuk Andrzej

1900/276

23087

433.

kpr.pdch.

Kudrynski Czesław

1920/345

23088

434.

kan.

Koscielny Władysław

1917/242

23089

435.

bomb.

Koziarski Leon

1906/277

23090

436.

bomb.

Kozdraś Władysław

1905/261

23091

437.

kan.

Kajszczak Józef

1908/247

23092

438.

kan.

Kaminski Henryk

1922/347

23093

439.

kan.

Kędzior Stanisław

1919/461

23094

440.

kan.

Kosiarek Leon

1915/374

23095

441.

kan.

Korolenko Dymitr

1905/243

23096

442.

kan.

Kozioł Piotr

1904/252

23097

443.

kpr.

Kowerko Józef

1904/250

23098

444.

kan.

Kurek Paweł

1913/419

23099

445.

kan.

Kołbuć Franciszek

1910??/301?

23100

446.

kan.

Klimkiewicz Henryk

1913/418

23101

447.

kan.

Kotowski Mikołaj

1909/347

23102

448.

kan.

Kuczer Józef

1906/280

23103

449.

kan.

Kon Zygmunt

1904/251

23104

450.

kpr.

Kuta Jan

1909/327

23105

451.

kan.

Kołodziejczyk Marian

1907/276

23106

452.

bomb.

Kiepuszewski? Kazimierz

1917/228

23107

453.

kan.

Karwowski Jan

1912/456

23108

454.

kan.

Krasowski Michał

1918/355

23109

455.

kan.

Kowalik Henryk

1921/306

23110

456.

kan.

Kulesza Julian

1911/409

23111

457.

kan.

Kordal? Wacław

1923/255

23112

458.

kan.

Kaminski Władysław

1910/416

23113

459.

bomb.

Kupś Mieczysław

1906/115

23114

460.

kan.

Karolak Ireneusz

1910/51

23115

461.

plut.

Koboś Jan

1898/131

23116

462.

kan.

Kazimierowicz Dominik

1902/210

23117

463.

kpr.

Kielniacz Feliks

1907/235

23118

464.

kan.

Kupiec Franciszek

1899/281

23119

465.

kpr.

Kilczewski Aleksander

1912/460

23120

466.

kan.

Lewicki Bolesław

1917/50

23121

467.

ogn.

Lukisz Mikołaj

1910/21?

23122

468.

kan.

Lepieszo Stanisław

1917?/38

23123

469.

bomb.

Latoszek Jan

1907/60?

23124

470.

kpr.

Lejmanowski Mikołaj

1908/47

23125

471.

kan.

Lenczar Tadeusz Józef

1922/54

23126

472.

kan.

Lechowicz Stanisław

1907?/63

23127

473.

kan.

Lesicki Stefan

1910/27

23128

474.

chor.

Lewandowski Leon

1899/52

23129

475.

plut.

Lipski Zbigniew

1915/93

23130

476.

kan.

Lewandowski Marian

1925/14

23131

477.

kan.

Latało Władysław

1906/41

23132

478.

kan.

Lis Jan

1907/21

23133

479.

bomb.

Lelów Józef

1920/13

23134

480.

bomb.

Liczbanski Zdzisław Ign.

1914/115

23135

481.

kan.

Lubiatowski Karol

1918/86

23136

482.

kpr.pdch.

Lubecki Leon

1920/6.

23137

483.

kpr.

Lesniewski Michał

1905/62

23138

484.

kan.

Lisowski Piotr

1914/103

23139

485.

kan.

Lang Bronisław Tadeusz

1904/48

23140

486.

kpr.

Łaszcz Julian

1902/33

23141

487.

kan.

Łaszewski Stanisław

1910/35

23142

488.

bomb.

Łowicki Henryk

1922/34

23143

489.

kan.

Łazan Tadeusz

1906/31

23144

490.

bomb.

Łukasik Aleksander Paweł

1920/27

23145

491.

kan.

Łagieza Jan

1906/36

23146

492.

kan.

Łatosz Zygmunt

1915/29

23147

493.

bomb.

Łukaszewski Feliks

1907/6.

23148

494.

bomb.pdch.

Łosek Władysław

1918/43

23149

495.

bomb.

Łokuciejewski Antoni

1915/47

23150

496.

kpr.

Łaciak Jan

1909/38

23151

497.

st.ogn.

Mikłaszewski Jan

1899/143

23152

498.

plut.

Markowski Arkadiusz

1906/160

23153

499.

kan.

Masłowski Józef

1918/213

23154

500.

kpr.

Małozięć Piotr

1921/188

23155

501.

kpr.

Modrzynski Roman

1899/119

23156

502.

ogn.

Myszka Feliks Jan

1912/210

23157

503.

kpr.

Mączynski Franciszek

1916/186

23158

504.

kan.

Małachowski Ludwik

1919/265

23159

505.

kan.

Maziarz Emil

1910/202

23160

506.

kan.

Majchrzak Bronisław

1904/134

23161

507.

kan.

Mazan Leonard

1906/156

23162

508.

plut.

Mikucki Czesław

1892/26

23163

509.

plut.pdch.

Miczyk Stanisław

1910/206

23164

510.

kan.

Materek Piotr

1908/159

23165

511.

kan.

Mleczek Wawrzyniec

1907/86

23166

512.

kpr.

Muszynski Zenon

1915/249

23167

513.

kan.

Mandziej Stanisław

1914/215

23168

514.

kan.

Muszynski Michał

1906/154

23169

515.

bomb.

Mulewski Jan

1901/56

23170

516.

kan.

Masojć? Adam

1907/153

23171

517.

bomb.

Mamala Jakub

1903/113

23172

518.

kan.

Majkowski Józef

1914/216

23173

519.

bomb.

Misior Jan

1903/120

23174

520.

bomb.

Mulica Michał

1914/217

23175

521.

kan.

Makar Stefan

1917/164

23176

522.

plut.

Miekiń Józef

1908/173

23177

523.

kan.

Mojsa Mieczysław

1911/60

23178

524.

kan.

Maksymowicz Józef

1908/172

23179

525.

kpr.

Majewski Jan

1908/126

23180

526.

kpr.

Mac Władysław

1912/208

23181

527.

kan.

Mazurek Jan

1900/166

23182

528.

kan.

Madej Michał

1920/164

23183

528?

bomb.

Malinowski Jan

1904/42

23184

530.

bomb.

Michalski Czesław

1910/207

23185

531.

kpr.

Maciejewski Czesław

1915/274

23186

532.

plut.

Mrówczynski Paweł

1906/188

23187

533.

kan.

Morzak? Bazyli

1905/147

23188

534.

bomb.

Monist Józef

1910/210

23189

535.

kan.

Maksymowicz Dymitry

1914/220

23190

536.

bomb.

Mach Józef

1909/197

23191

537.

kan.

Migocki Władysław

1905/146

23192

538.

kan.

Michta Aleksy

1917/157

23193

539.

kpr.pdch.

Młynarczyk? Józef

1919/275

23194

540.

kpr.

Malinowski Wawrzyniec

1904/142

23195

541.

bomb.

Marciniak Piotr

1902/134

23196

542.

kan.

Matusiak Jan

1909/210

23197

543.

kan.

Muszytowski Zygmunt

1909/204

23198

544.

kan.

Maceluch Wojciech

1919/267

23199

545.

kan.

Miałkas Franciszek

1912/214

23200

546.

kan.

Mazur Franciszek

1922/150

23201

547.

kpr.

Michałowski Roman

1916/199

23202

548.

kpr.

Magiera Stefan

1915/262

23203

549.

bomb.

Muszynski Józef

1916/197

23204

550.

bomb.

Makiewicz Antoni

1907/158

23205

551.

bomb.

Marko Jarosław

1909/202

23206

552.

kan.

Milewski Aleksander

1914/222

23207

553.

kan.

Mecler Jerzy

1922/141

23208

554.

kan.

Michniewicz Jan

1918/224

23209

555.

bomb.

Michalski Jan

1914/154

23210

556.

plut.

Michniewicz Leon

1896/54

23211

557.

kan.

Michajluk Mikołaj

1921/177

23212

558.

plut.

Mojżesz Ignacy

1899/30

23213

559.

st.ogn.

Nagiel Jan

1901/34

23214

560.

plut.pdch.

Nowakowski Zygmunt

1911/71

23215

561.

kpr.

Nawrocki Bronisław

1902/36

23216

562.

kpr.

Nowak Jan Antoni

1912/41

23217

563.

bomb.

Nowagiel Józef

1910/88?

23218

564.

kan.

Nicoś Antoni

1905/13

23219

565.

bomb.

Naslaniec Kazimierz

1917/51

23220

566.

kpr.pdch.

Nowak Czesław

1923/53

23221

567.

kpr.

Nowak Piotr

1904/41

23222

568.

plut.pdch.

Nowakowski Feliks

1911/74

23223

569.

kan.

Nierodzinski Aleksander

1918/55

23224

570.

bomb.

Nems Andrzej

1908/50

23225

571.

bomb.

Nestor Piotr

1906/50

23226

572.

kan.

Nalewajko Jerzy

1925/22

23227

573.

ogn.

Osiadacz Julian

1894/10.

23228

574.

plut.

Ozon Ludwik

1908/50

23229

575.

kan.

Ochimowski Czesław

1911/70

23230

576.

kan.

Oleksinski Wacław

1915/55

23231

577.

plut.

Otorowski Władysław

1916/52

23232

578.

plut.

Ostapiuk Aleksander

1909/7.

23233

579.

kan.

Onefrejczuk Zachar

1908/15

23234

580.

kan.

Osowicz Stanisław Marian

1914/73

23235

581.

kan.

Ostaszewski Leon

1905/20

23236

582.

kan.

Ozygała Stanisław

1917/41

23237

583.

plut.pdch.

Ochal Grzegorz

1908/51

23238

584.

kpr.

Oleszkiewicz? Władysław

1905/40

23239

585.

bomb.

Okon? Julian

1911/71

23240

586.

bomb.

Olejniczak Władysław

1906/49

23241

587.

kan.

Olszewski Józef

1906/47

23242

588.

kpr.

Oleksy Saturnin

1914/72

23243

589.

bomb.

Orłowski Jan

1912/73

23244

590.

bomb.

Olszewski Wincenty

1907/36

23245

591.

kan.

Olejnik Józef

1920/38

23246

592.

bomb.

Piecuch Franciszek

1906/131

23247

593.

bomb.

Protasewicz Mikołaj

1912/207

23248

594.

kan.

Patulski Mieczysław

1922/162

23249

595.

ogn.

Pławski Józef

1896/63

23250

596.

kan.

Pawlaczek Stanisław

1920/108

23251

597.

ogn.

Pukało Teodor

1897/4.

23252

598.

kpr.

Pobiarzyn Bronisław

1913/209

23253

599.

ogn.

Pławski Józef

1904/133

23254

600.

ogn.

Polak Mieczysław

1901/117

23255

601.

ogn.

Picewicz Bolesław

1911/211

23256

602.

kan.

Potrebicz Adolf

1920/169

23257

603.

kan.

Poremski Włodzimierz

1914/242

23258

604.

kan.

Popławski Bohdan

1919/236

23259

605.

kan.

Palczewski Józef

1919/234

23260

606.

kan.

Pająk Władysław

1925/58

23261

607.

kan.

Paszkiewicz Jerzy

1905/116

23262

608.

plut.

Pióro Antoni

1909/187

23263

609.

bomb.

Pyć Wiktor Stanisław

1916/156

23264

610.

kpr.

Przybyłowicz Jan

1917/154

23265

611.

kan.

Płonowski Józef

1917/143

23266

612.

plut.

Parulski Józef

1916/167

23267

613.

bomb.

Popławski Wacław

1914/258

23268

614.

kan.

Pyżniuk Leon Jan

1917/152

23269

615.

kan.

Pazik Bolesław

1903/104

23270

616.

kan.

Piecuch Jan

1901/118

23271

617.

kpr.pdch.

Pohoski Eugeniusz

1912/213

23272

618.

kan.

Pleszewa Andrzej

1906/137

23273

619.

kan.

Płaksa Jan

1909/150

23274

620.

kan.

Pietrasik Władysław

1907/88

23275

621.

bomb.

Piłat Bolesław

1911/218

23276

622.

kan.

Pałto Włodzimierz

1909/56

23277

623.

kan.

Piotrowski Stanisław

1919/238

23278

624.

kan.

Poswiszczalnik Karp

1913/148

23279

625.

bomb.

Prichacz Jan

1914/248

23280

626.

kan.

Pacynko Tadeusz

1919/260

23281

627.

kan.

Półjanowski Henryk

1925/60?

23282

628.

plut.

Pawlak Stanisław

1910/179

23283

629.

kan.

Piechówka Adam

1904?/139?

23284

630.

kan.

Parnas Jan

1923/117

23285

631.

kan.

Pogoda Franciszek

1924/73

23286

632.

kpr.pdch.

Palmi Jerzy Jan

1921/82?

23287

633.

kan.

Piestrak Józef

1905/160

23288

634.

ogn.

Ponikowski Aleksander

1905/134

23289

635.

kpr.pdch.

Piwowar Mieczysław

1912/220

23290

636.

kpr.

Pietrzak Wiktor

1910/191

23291

637.

kpr.

Prószynski Mieczysław

1912/218

23292

638.

kan.

Puczek Władysław

1911/230

23293

639.

kan.

Packalew Michał

1920/157

23294

640.

kan.

Pasut Marian

1913/214

23295

641.

kan.

Perkowski? Elward

1923/174

23296

642.

kan.

Pinkowski Józef

1920?/156

23297

643.

plut.pdch.

Piwakowski Mieczysław

1919/242

23298

644.

bomb.

Paukszto Józef

1919/235

23299

645.

kan.

Pawłowski Jan

1905/80

23300

646.

kan.

Półówiartek Franciszek

1916/159?

23301

647.

kan.

Puczynski Paweł

1905/126

23302

648.

kan.

Prokopczyk Mikołaj

1911/244

23303

649.

kan.

Polak (Pelak) Jan

1918/190?

23304

650.

kan.

Pilipiak? Władysław

1919/241

23305

651.

kan.

Pysz Jan

1902/152

23306

652.

kan.

Pachucy Władysław

1912/229

23307

653.

kan.

Paszkowski Aleksander

1919/255

23308

654.

kan.

Płonski Bolesław

1906/135

23309

655.

kan.

Popiel (Papiel) Jan

1913/216?

23310

656.

ogn.

Piktel Antoni

1898/102

23311

657.

st.ogn.

Rulewski Władysław

1901/81

23312

658.

kan.

Romanowski Henryk

1925/22

23313

659.

kan.

Ruff Oskar

1911/105

23314

660.

kpr.

Rahn Franciszek

1907/112

23315

661.

kpr.

Rutkowski Wacław

1907/22

23316

662.

kan.

Rybicki Stanisław

1912/134

23317

663.

kan.

Rydel Ludwik

1901/16

23318

664.

plut.

Rutkowski Mieczysław

1906/82

23319

665.

kan.

Rengwelski Wiktor

1918/91

23320

666.

kan.

Rakowiecki Henryk

1915/119

23321

667.

kan.

Regirer Edward

1910/116

23322

668.

kpr.

Radziukiewicz Władysław

1902/23

23323

669.

kan.

Romaniewski Mikołaj

1925/51

23324

670.

kan.

Rychkrand Albert

1918/92

23325

671.

kpr.

Różycki Konstanty

1916/98

23326

672.

bomb.

Rypina Emil

1901/76

23327

673.

kpr.pdch.

Radecki Czesław

1923/82

23328

674.

kan.

Runge Włodzimierz

1922/101

23329

675.

kan.

Radziszewski Henryk

1919/145

23330

676.

bomb.

Rejmański Mieczysław Jan

1903/25

23331

677.

kpr.pdch.

Raczkiewicz Czesław

1919/156

23332

678.

kan.

Rudy Jan

1908/27

23333

679.

kan.

Ralcewicz Wincenty

1919/28?

23334

680.

kan.

Rubin Izaak

1919/40

23335

681.

kan.

Rodziszewski Jerzy

1908/25

23336

682.

kan.

Ralcewicz Józef

1913/157

23337

683.

kan.

Rudzinski Edmund

1923/76

23338

684.

plut.

Rudziewicz Eugeniusz

1913/107?

23339

685.

bomb.

Radłowski Walenty

1914/164

23340

686.

bomb.

Radziwon Antoni

1909/110

23341

687.

plut.

Rogowski Leonard

1898/56

23342

688.

kan.

Rychter Piotr

1917/88

23343

689.

kan.

Rabuszko Jan

1899/77

23344

690.

kpr.

Radomski Bronisław

1916/96

23345

691.

kpr.

Ruzikowski Stefan Andrzej

1911/137

23346

692.

plut.

Rudnicki Kazimierz

1913/112

23347

693.

kan.

Rabion Gabryel

1918/100

23348

694.

kan.

Reutt Edward

1917/92

23349

695.

kan.

Rotenberg Selim

1905/83

23350

696.

plut.

Rombalski Stanisław

1905/24

23351

697.

ogn.

Romanowski Czesław

1912/169

23352

698.

kan.

Skotnicki Kazimierz

1914/454

23353

699.

bomb.

Stankiewicz Jan

1912/407

23354

700.

kan.

Sidorowicz Bolesław

1919/460

23355

701.

st.ogn.

Sucharski? Władysław

1899/244

23356

702.

kan.

Sibik Michał

1912/412

23357

703.

bomb.

Siekierka Franciszek

1914/456

23358

704.

bomb.

Szpunar Mieczysław

1920/254

23359

705.

ogn.

Sadowski Wacław

1902/217

23360

706.

kpr.

Szydłowski Marian

1894/59

23361

707.

kpr.

Symonowicz Jan

1917/268

23362

708.

kan.

Szmigiel Piotr Tadeusz

1923/329

23363

709.

kan.

Syguła Roman

1917/228

23364

710.

kan.

Sagała Tadeusz

1919/483

23365

711.

plut.

Szczotka Józef

1906/274

23366

712.

kan.

Sałan Jerzy

1915/119

23367

713.

kan.

Szczepanski Józef

1911/101

23368

714.

plut.

Świtek Michał

1902/43

23369

715.

bomb.

Sawonczyk (Sawenczyk) Stefan

1899/249

23370

716.

kan.

Szymakowski Bolesław

1908/313

23371

717.

kan.

Śliwa Józef

1909/311

23372

718.

kan.

Szyrwiel Adam

1922/302

23373

719.

kan.

Skorupka Ludwik

1922/185

23374

720.

kan.

Staniszewski Jan Paweł

1910/388

23375

721.

kan.

Szatkowski Tadeusz

1922/342

23376

722.

bomb.

Sidorowicz Władysław

1912/414

23377

723.

kan.

Szapućko Nikodem

1914/445

23378

724.

kan.

Szumski Leonard

1922/341

23379

725.

kpr.pdch.

Smolski Jerzy

1923/308

23380

726.

kan.

Sawicki Bazyli

1908/54

23381

727.

kan.

Sosinski Józef

1903/48

23382

728.

kan.

Sawicki Jan

1920/306

23383

729.

bomb.

Stawski Stanisław

1906/313

23384

730.

kan.

Staszewski Stanisław

1922/303

23385

731.

kan.

Seredzinski Joachim

1914/447

23386

732.

ogn.

Szyszkiewicz Hieronim

1897/192

23387

733.

bomb.

Szakiel Antoni

1907/284

23388

734.

kpr.

Szymczak Pankracy

1909/341

23389

735.

kan.

Szaciłko Kazimierz

1922/324

23390

736.

kpr.

Stankiewicz Mieczysław

1910/361

23391

737.

kpr.pdch.

Serwacki Mieczysław

1924/246

23392

738.

bomb.

Szczasiuk Bernard

1913/406

23393

739.

kan.

Serafin Antoni

1918/343

23394

740.

kan.

Seweryn Franciszek

1919/448

23395

741.

kan.

Seweryn Stefan

1914/212

23396

742.

kan.

Świderski Czesław

1915/379

23397

743.

ogn.

Szewczyk Jan

1908/308

23398

744.

bomb.

Szelenbaum? Eugeniusz

1916/315

23399

745.

kan.

Śliwski Józef

1921/287

23400

746.

plut.pdch.

Skibski Stefan

1906/275

23401

747.

kpr.pdch.

Ślusarek Zygmunt Mieczysław?

1919/454

23402

748.

kpr.pdch.

Skokowski Józef

1911/232

23403

749.

kan.

Sowa Jan

1906/204

23404

750.

kpr.

Śniosek Stanisław

1906/239

23405

751.

kan.

Szabla Józef

1908/310?

23406

752.

kan.

Szeliga Jan

1925/122

23407

753.

kan.

Sys Bronisław

1907/76

23408

754.

kan.

Ślepaczek Franciszek

1919/447

23409

755.

kan.

Stefanski Bohdan

1923/343

23410

756.

kan.pdch.

Szymanski Stefan Br.

1921/208

23411

757.

kan.

Szymanski Stanisław

1909/61

23412

758.

bomb.

Słowinski Stanisław

1918/75

23413

759.

st.ogn.

Szestakowski Bronisław

1897/210

23414

760.

plut.

Szczotkowski Edward Tad.

1910/363

23415

761.

kpr.

Szyc Kazimierz

1912/443

23416

762.

kpr.

Sieroto Antoni

1908/319

23417

763.

bomb.

Smogur Bolesław

1911/403

23418

764.

bomb.

Słabuszewski Jan

1908/211

23419

765.

kan.

Szymonek Karol

1906/272

23420

766.

kan.

Szymanski Leonard

1918/356

23421

767.

kan.

Stecki Józef

1912/420

23422

768.

kan.

Sobuś Jan

1913/389

23423

769.

kan.

Sienkiewicz Franciszek

1917/239

23424

770.

ogn.

Strzyżewski Kazimierz

1912/421

23425

771.

kpr.

S?tachlewski Wacław

1908/315

23426

772.

bomb.

Sobota Florian

1906/276

23427

773.

bomb.

Staszkiewicz Józef

1908/326

23428

774.

kan.

Steckiewicz Dominik

1903/186

23429

775.

kan.

Sobolewski Bronisław

1921/290

23430

776.

kpr.

Szyszko Władysław Fr.

1912/447

23431

777.

bomb.

Szarłowski Stanisław

1904/236

23432

778.

kan.

Szparkowski Leon

1918/354

23433

779.

kan.

Słobodzian Emil

1918/384

23434

780.

kan.

Święcki Zygmunt

1919/451

23435

781.

kan.

Stefanski Jan

1908/329

23436

782.

kan.

Spasiuk Władysław?

1918/364

23437

783.

bomb.

Słobidzian Filip

1917/245

23438

784.

bomb.pdch.

Starkiewicz Eligiusz

1911/316

23439

785.

kan.

Szmigiero Wacław

1912/208

23440

786.

kpr.

Skutnik Wincenty

1902/115

23441

787.

kan.

Stefanków Wasyl

1915/70

23442

788.

ogn.

Stibel Michał

1905/136

23443

789.

kan.

Szutkowski Ludwik

1900/171

23444

790.

bomb.

Śnieżko Tadeusz

1922/258

23445

791.

bomb.

Strusinski Stanisław

1910/378

23446

792.

kan.

Szoka? Stanisław

1917/234

23447

793.

kan.

Tur Józef

1909/76

23448

794.

bomb.

Tomasik Jan Henryk

1922/84

23449

795.

bomb.

Taradałka Bazyli

1913/31

23450

796.

kpr.

Turski Michał

1911/78

23451

797.

kan.

Trusz Michał

1911/17

23452

798.

kan.

Trusiak Kazimierz

1902/53

23453

799.

kan.

Truszkowski Tadeusz

1910/15

23454

800.

bomb.

Truś Aleksander

1916/62

23455

801.

kan.

Tymniuk Władysław

1913/94

23456

802.

kan.

Talkowski?? Jan

1919/32

23457

803.

kpr.

Torba Piotr

1914/83

23458

804.

bomb.

Turkowski Jan

1900/56

23459

805.

kan.

Tarapacz Józef

1913/93

23460

806.

kan.

Trynka Władysław

1920/78

23461

807.

bomb.

Tomasik Stanisław

1907/77

23462

808.

bomb.

Tietz Edmund Jan

1905/43

23463

809.

bomb.

Tyszkiewicz Aleksander

1917/45

23464

810.

kan.

Trela Michał

1909/86

23465

811.

kan.

Tropiłło Władysław

1912/78

23466

812.

kan.

Turbak Władysław

1904/56

23467

813.

kpr.

Usowicz Józef

1910/16

23468

814.

plut.

Urban Stanisław

1899/15

23469

815.

kan.

Ulenicki Antoni

1912/23

23470

816.

kpr.

Urbaniak Władysław

1902/8.

23471

817.

kan.

Uramowski Franciszek

1924/9.

23472

818.

bomb.

Vieweger Zdzisław

1911/2.

23473

819.

st.ogn.

Wąsowski Józef

1897/90

23474

820.

bomb.

Wasielewski Józef

1909/159

23475

821.

bomb.

Wasiak Józef

1917/131

23476

822.

kpr.

Wisniewski Władysław

1918/159

23477

823.

kan.

Wójcik Edward

1925/63

23478

824.

kan.

Wieliczko Romuald

1924/43

23479

825.

kan.

Witwicki Franciszek

1917/115

23480

826.

bomb.

Wałejsza Edward

1912/204

23481

827.

kan.

Wojtkun Józef

1910/153

23482

828.

kpr.

Wicik Aleksander

1902/97

23483

829.

kpr.

Walencik Franciszek

1901/7.

23484

830.

kpr.

Weiss Antoni

1913/14

23485

831.

kpr.

Walczak Nikodem

1901/115

23486

832.

kan.

Woroniecki Władysław

1909/122

23487

833.

kan.

Woroch Jan

1911/182

23488

834.

kan.

Wais Tadeusz

1925/73

23489

835.

kan.

Węgorek Józef

1905/35

23490

836.

kpr.

Wierzgacz Feliks

1910/9.

23491

837.

kan.

Wajszczyk Henryk

1922/126

23492

838.

kan.

Wilk Piotr

1924/60

23493

839.

kpr.

Włodarczyk Łucjan

1912/116

23494

840.

kpr.

Walas Franciszek

1914/214

23495

841.

kan.

Woźniakowski Stanisław

1910/180

23496

842.

kan.

Wojnar Władysław

1918/175

23497

843.

kan.

Wyspianski Edward

1925/11.

23498

844.

kan.

Węglarski Franciszek

1912/186

23499

845.

bomb.

Wojtas Zygmunt

1923/156

23500

846.

kan.

Waskowski Wacław

1906/125

23501

847.

kan.

Wojczuk Antoni

1906/93

23502

848.

kpr.

Woś Stanisław

1905/109

23503

849.

kpr.

Wyrobisz Julian

1914/220

23504

850.

kpr.

Więcko Stanisław

1906/118

23505

851.

bomb.

Wojnar Tadeusz

1919/219

23506

852.

kan.

Wójcicki Bolesław

1907/125

23507

853.

kan.

Wanowicz Józef

1910/157

23508

854.

plut.pdch.

Watrach Adolf

1918/170

23509

855.

kpr.

Wronski Izydor

1916/172

23510

856.

kan.

Wójcicki Feliks

1908/128

23511

857.

kan.

Wiszczyn Bronisław

1911/188?

23512

858.

kan.

Wilczynski Jan

1919/237

23513

859.

kpr.pdch.

Wilczynski-Poray Kazimierz

1918/125

23514

860.

kan.

Woźniak Władysław

1918/111

23515

861.

kan.

Woron? Stefan

1908/109

23516

862.

kan.

Werner Aleksander

1905/77

23517

863.

plut.

Zielenkiewicz Władysław

1902/91

23518

864.

kan.

Zimodro Tadeusz Edmund

1912/100

23519

865.

plut.

Zawadzki Stanisław

1912/137

23520

866.

kan.

Zielinski Lucjan

1913/139

23521

867.

kpr.

Zambrzycki Stanisław

1903/65

23522

868.

kan.

Zawisza Józef

1902/88

23523

869.

kan.

Zwierzchowski Wacław

1919/140

23524

870.

kan.

Zaborowski Zygmunt

1914/31

23525

871.

kpr.

Zubrzycki Józef

1910/134

23526

872.

plut.

Ziemacki Wiktor

1901/21

23527

873.

kan.

Zbyszewski Zbigniew Jan

1921/104

23528

874.

kan.

Zawadzki Julian

1911/130

23529

875.

kan.

Zawada Adam

1918/97

23530

876.

bomb.

Zielinski Piotr

1909??/104

23531

877.

kpr.pdch.

Zielik Bohdan

1919/151

23532

878.

kan.

Zecher Antoni

1910/135

23533

879.

kpr.

Ziminski Henryk

1910/140

23534

880.

kpr.

Zielinski Stefan

1912/124

23535

881.

kan.

Zegar Antoni

1909/107

23536

882.

ogn.

Zajkowski Jan

1900/79

23537

883.

plut.

Zielinski Marian

1914/137

23538

884.

kpr.pdch.

Zubrzycki Eugeniusz

1921/98

23539

885.

bomb.

Zyma Roman

1916/113

23540

886.

kan.

Ziółkowski Kazimierz

1910/138

23541

887.

kan.

Zakrzewski Klemens

1908/76

23542

888.

kpr.

Zielinski Leon?

1903/28

23543

889.

ogn.

Zawalny Stanisław

1900/57

23544

890.

kan.

Zemajtis Feliks

1909/26

23545

891.

bomb.

Żywien Bolesław

1899/76

23546

892.

kpr.

Żyłka Józef

1905/78

23547

893.

kan.

Żuk Józef

1913/135??

23548

894.

kan.

Żuk Mikołaj

1917/76

23549

895.

kan.

Żylinski Stefan

1910/38

23550

896.

bomb.

Żurek Mieczysław

1914/142

23551

897.

kpr.pdch.

Żantuan Konstanty

1913/129

23552

898.

kpr.

Żuralski Stanisław

1908/80

23553

899.

bomb.

Żyłowski Wacław

1916/118

23554

 

Lista ma charakter poglądowy.Może zawierać błędy.
Kopię orginału z wykazem odznaczonych można uzyskać w Instytucie Sikorskiego w Londynie.
Jeżeli odnaleźliśmy krewnego w zamieszczonym wykazie można skontaktować się z
Ministry of Defence w UK gdzie znajdują się teczki żołnierzy PSZ na Zachodzie.

Jeżeli na powyższej liście znajduje się żołnierz pochowany w województwie POMORSKIM / POLSKA
Proszę o kontakt na adres:
info@pamietam.eu
Strona: pamietam.eu

Przydatne informacje:
http://pism.org.uk/badania-rodzinne/?lang=pl
http://pism.org.uk/jak-korzystac-z-archiwum/?lang=pl
oraz WBH / CAW:
Kolekcja akt żołnierzy polskich poległych, zaginionych i zmarłych w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie
Kolekcja akt żołnierzy polskich powracających z Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie 1945-1948
Kontakt z autorem strony: info@2kp.pl

Zapraszam również na grupę FB:
Krzyż Pamiątkowy Monte Cassino (Monte Cassino Commemorative Cross)
http://www.facebook.com/groups/2587046001613246/