Wczytywanie strony

3 DSK - "L"


Lp.

Stopień

Nazwisko i imię

Rocznik i Nr. Ew.

Nr. Krzyża Monte Cassino

Uwagi

6594.

plut.

Lejczak Jan

1907/7

7695

Kw.Gł. 3 DSK.

6595.

strz.

Lemiszonek Jan

1912/14

7696

Kw.Gł. 3 DSK.

6596.

kpr.

Lepitak Michał

1901/23

7697

Kw.Gł. 3 DSK.

6597.

sierż.

Leski Władysław

1907/8

7698

Kw.Gł. 3 DSK.

6598.

st.strz.

Leszczyński Stanisław

1900/25

7699

Kw.Gł. 3 DSK.

6599.

strz.

Leśniański Mikołaj

1906/7

7700

Kw.Gł. 3 DSK.

6600.

plut.

Lewicki Kazimierz

1897/2

7701

Kw.Gł. 3 DSK.

6601.

st.strz.

Lichoń Mieczysław

1904/11

7702

Kw.Gł. 3 DSK.

6602.

st.strz.

Lipka Stanisław

1904/5

7703

Kw.Gł. 3 DSK.

6603.

strz.

Lis Jan

1922/7

7704

Kw.Gł. 3 DSK.

6604.

st.strz.

Liszka Franciszek

1914/8

7705

Kw.Gł. 3 DSK.

6605.

plut.

Lachman Tadeusz

1900/19

7706

3 K. Baon. Ckm.

6606.

plut.

Leśniewicz Antoni

1916/12

7707

3 K. Baon. Ckm.

6607.

kpr.

Lewicki Ludwik

1905/4

7708

3 K. Baon. Ckm.

6608.

strz.

Lach Konstanty

1923/25

7709

3 K. Baon. Ckm.

6609.

st.strz.

Lenkiewicz Stanisław

1920/21

7710

3 K. Baon. Ckm.

6610.

strz.

Liczyk Bazyli

1923/30

7711

3 K. Baon. Ckm.

6611.

strz.

Litwin Bazyli

1918/29

7712

3 K. Baon. Ckm.

6612.

plut.

Lenartowicz Franciszek

1898/16

7713

3 K. Baon. Ckm.

6613.

st.strz.

Lenkiewicz Stefan

1919/83

7714

3 K. Baon. Ckm.

6614.

plut.

Lemantowicz Mikołaj

1914/23

7715

3 K. Baon. Ckm.

6615.

plut.

Lech Napoleon

1909/29

7716

3 K. Baon. Ckm.

6616.

strz.

Leśniak Jan

1913/27

7717

3 K. Baon. Ckm.

6617.

sierż.

Lipiński Jan

1901/17

7718

3 K. Baon. Ckm.

6618.

kpr.pchor.

Lubelski Tadeusz

1922/22

7719

3 K. Baon. Ckm.

6619.

strz.

Ludwinowski Jan

1906/30

7720

3 K. Baon. Ckm.

6620.

st.wachm.

Lerke Edward

1903/44

7721

12 P.Uł.P

6621.

st.wachm.

Leśniewski Jan

1902/29

7722

12 P.Uł.P

6622.

plut.

Leszczyński Jan

1907/39

7723

12 P.Uł.P

6623.

plut.

Lichwała Jan

1903/32

7724

12 P.Uł.P

6624.

kpr.

Laskowski Władysław

1911/44

7725

12 P.Uł.P

6625.

kpr.

Leligdowicz Włodzimierz

1919/57

7726

12 P.Uł.P

6626.

uł.

Lesiuk Franciszek

1914/46

7727

12 P.Uł.P

6627.

uł.

Lesner Henryk

1924/28

7728

12 P.Uł.P

6628.

uł.

Lachowicz Wacław

1922/24

7729

12 P.Uł.P

6629.

uł.

Lasek Józef

1920/51

7730

12 P.Uł.P

6630.

st.uł.

Lulko Józef

1912/34

7731

12 P.Uł.P

6631.

uł.

Lipiński Romuald

1925/12

7732

12 P.Uł.P

6632.

st.uł.

Lisowski Marian

1919/55

7733

12 P.Uł.P

6633.

uł.

Lebiedziuk Antoni

1920/53

7734

12 P.Uł.P

6634.

st.wachm.

Lipniewski Janusz Jan

1900/5

7735

12 P.Uł.P

6635.

st.wachm.

Larkowski Jan

1901/22

7736

12 P.Uł.P

6636.

wachm.

Leligdowicz Franciszek

1912/55

7737

12 P.Uł.P

6637.

kpr.

Lau Aleksander

1910/51

7738

12 P.Uł.P

6638.

kpr.

Lewkowicz Wacław

1914/58

7739

12 P.Uł.P

6639.

kpr.

Lewandowski Stefan

1915/54

7740

12 P.Uł.P

6640.

st.uł.

Lubiński Franciszek

1914/57

7741

12 P.Uł.P

6641.

st.uł.

Lachowski Józef

1917/33

7742

12 P.Uł.P

6642.

uł.

Lachowicz Kazimierz

1916/43

7743

12 P.Uł.P

6643.

uł.

Lewandowski Antoni

1912/36

7744

12 P.Uł.P

6644.

uł.

Lejczak Michał

1919/46

7745

12 P.Uł.P

6645.

uł.

Lubiak Michał

1915/51

7746

12 P.Uł.P

6646.

uł.

Leśniewski Andrzej

1919/52

7747

12 P.Uł.P

6647.

uł.

Lendzian Tadeusz

1918/50

7748

12 P.Uł.P

6648.

uł.

Lewal Konstanty

1913/87

7749

12 P.Uł.P

6649.

uł.

Lutyński Tomasz

1925/11

7750

12 P.Uł.P

6650.

kpr.

Lenart Kazimierz

1904/44

7751

12 P.Uł.P

6651.

sierż.

Lens Jan

1912/

7752

Kw.Gł. AD.

6652.

plut.

Leszczyński Kazimierz

1910/26

7753

Kw.Gł. AD.

6653.

kan.

Lewandowski Zygmunt

1903/16

7754

Kw.Gł. AD.

6654.

plut.

Lacki Józef

1909/7

7755

1 K. PAL.

6655.

kan.

Lachowicz Zygmunt

1922/28

7756

1 K. PAL.

6656.

bomb.

Lasota Adam

1906/11

7757

1 K. PAL.

6657.

kan.

Lawrentowicz Jarosław

1921/7

7758

1 K. PAL.

6658.

bomb.

Lechkunow Stefan

1917/6

7759

1 K. PAL. / Uzup. Rozk. 3 DSK, Nr. 72/45

6659.

kan.

Lech Władysław

1905/21

7760

1 K. PAL.

6660.

kpr.

Ledowicki Jan

1920/37

7761

1 K. PAL.

6661.

kan.

Leja Antoni

1905/113

7762

1 K. PAL.

6662.

kan.

Lenkiewicz Wiktor

1921/11

7763

1 K. PAL.

6663.

bomb.

Lenart Bronisław

1920/9

7764

1 K. PAL.

6664.

bomb.

Leśniowski Józef

1910/6

7765

1 K. PAL.

6665.

kpr.

Leszczyński Franciszek

1913/6

7766

1 K. PAL.

6666.

kan.

Lewandowski Jan

1907/26

7767

1 K. PAL.

6667.

kan.

Lewandowski Grzegorz

1925/2

7768

1 K. PAL.

6668.

kan.

Lipiński Władysław

1908/14

7769

1 K. PAL.

6669.

bomb.

Lincewicz Antoni

1906/12

7770

1 K. PAL.

6670.

bomb.

Lis Józef

1915/14

7771

1 K. PAL.

6671.

plut.

Lisiewicz Józef

1910/7

7772

1 K. PAL.

6672.

kan.

Lisowski Władysław

1918/15

7773

1 K. PAL.

6673.

kan.

Lupa Kazimierz

1924/14

7774

1 K. PAL.

6674.

kan.

Lachtaj Leopold

1923/27

7775

2 K. PAL.

6675.

bomb.

Lasocki Marian

1912/10

7776

2 K. PAL.

6676.

kpr.pchor.

Lerysz Paweł

1912/4

7777

2 K. PAL.

6677.

bomb.

Lenczewski Józef

1915/12

7778

2 K. PAL.

6678.

kan.

Lenczewski Ryszard

1922/56

7779

2 K. PAL.

6679.

kan.

Lenkiewicz Jan

1919/28

7780

2 K. PAL.

6680.

kan.

Lenty Zdzisław

1923/16

7781

2 K. PAL.

6681.

kan.

Lacko Michał

1920/16

7782

2 K. PAL.

6682.

kan.

Leligdowicz Franciszek

1923/10

7783

2 K. PAL.

6683.

kan.

Leligdowicz Leon

1925/18

7784

2 K. PAL.

6684.

kan.

Leszczyński Bronisław

1919/33

7785

2 K. PAL.

6685.

kan.

Lewczycki Stefan

1913/23

7786

2 K. PAL.

6686.

plut.

Lickiewicz Konstanty

1911/8

7787

2 K. PAL.

6687.

kpr.pchor.

Lizak Witold

1923/7

7788

2 K. PAL.

6688.

kpr.

Lipina Władysław

1901/7

7789

2 K. PAL.

6689.

bomb.

Lipiński Wiesław

1924/18

7790

2 K. PAL.

6690.

bomb.

Lipowski Ryszard

1915/13

7791

2 K. PAL.

6691.

kan.

Lis Jerzy

1923/19

7792

2 K. PAL.

6692.

kan.

Lipiński Stanisław

1908/13

7793

2 K. PAL.

6693.

kan.

Lorek Franciszek

1908/24

7794

2 K. PAL.

6694.

ogn.

Latusek Józef

1914/6

7795

3 K. PAL.

6695.

kpr.

Lassa Władysław

1903/6

7796

3 K. PAL.

6696.

kpr.pchor.

Laskowski Ludomir

1923/18

7797

3 K. PAL.

6697.

kpr.

Leszczyński Sergiusz

1915/25

7798

3 K. PAL.

6698.

kpr.

Lewandowicz Stefan

1905/6

7799

3 K. PAL.

6699.

kpr.pchor.

Lemanowski Stefan

1914/37

7800

3 K. PAL.

6700.

kpr.

Lipski Franciszek

1916/6

7801

3 K. PAL.

6701.

bomb.

Lenc Józef

1924/6

7802

3 K. PAL.

6702.

bomb.

Lewandowski Marian

1913/8

7803

3 K. PAL.

6703.

bomb.

Leonow Auksenty

1913/24

7804

3 K. PAL.

6704.

bomb.

Lendzion Henryk

1920/20

7805

3 K. PAL.

6705.

bomb.

Lorenc Stefan

1925/5

7806

3 K. PAL.

6706.

kan.

Lachowicz Karol

1917/4

7807

3 K. PAL.

6707.

kan.

Lenc Feliks

1921/6

7808

3 K. PAL.

6708.

kan.

Lecko Mikołaj

1910/30

7809

3 K. PAL.

6709.

kan.

Lis Józef

1913/91

7810

3 K. PAL.

6710.

kan.

Lis Karol

1917/4

7811

3 K. PAL.

6711.

kan.

Lis Stanisław

1923/13

7812

3 K. PAL.

6712.

kan.pchor.

Lachowski Bronisław

1922/5

7813

3 K. P. Ppanc.

6713.

kpr.

Lackoroński Włodzimierz

1906/3

7814

3 K. P. Ppanc.

6714.

kpr.

Laskowski Szczepan

1899/17

7815

3 K. P. Ppanc.

6715.

kan.

Lasota Stanisław

1922/40

7816

3 K. P. Ppanc.

6716.

kan.

Ledachowicz Kazimierz

1920/30

7817

3 K. P. Ppanc.

6717.

plut.

Lenc Benedykt

1916/4

7818

3 K. P. Ppanc.

6718.

bomb.

Linkiewicz Józef

1919/7

7819

3 K. P. Ppanc.

6719.

kan.

Lipert Jan

1905/25

7820

3 K. P. Ppanc.

6720.

bomb.

Lipiński Bolesław

1918/36

7821

3 K. P. Ppanc.

6721.

kan.

Lipiński Roman

1901/32

7822

3 K. P. Ppanc.

6722.

kpr.

Lorenc Michał

1901/14

7823

3 K. P. Ppanc.

6723.

kpr.

Lulkowski Stefan

1908/2

7824

3 K. P. Ppanc.

6724.

kpr.pchor.

Lackorzyński Ryszard

1919/32

7825

3 K. PAPL.

6725.

kan.

Langoński Konrad

1922/6

7826

3 K. PAPL.

6726.

kan.

Laskowski Eleazar

1907/22

7827

3 K. PAPL.

6727.

kan.

Laskowski Ryszard

1924/9

7828

3 K. PAPL.

6728.

kan.

Laskowski Zbigniew

1923/15

7829

3 K. PAPL.

6729.

bomb.

Lenczewski Wacław

1910/14

7830

3 K. PAPL.

6730.

kan.

Leonczuk Andrzej

1918/6

7831

3 K. PAPL.

6731.

kan.

Leosz Stefan

1918/7

7832

3 K. PAPL.

6732.

bomb.

Leśniewicz Tadeusz

1919/13

7833

3 K. PAPL.

6733.

kan.

Lewandowski Bolesław

1920/39?

7834

3 K. PAPL.

6734.

kan.

Lewandowski Władysław

1901/26

7835

3 K. PAPL.

6735.

kan.

Limanowski Stanisław

1911/25

7836

3 K. PAPL.

6736.

bomb.

Linkiewicz Adam

1900/23

7837

3 K. PAPL.

6737.

ogn.

Lipiński Czesław

1907/13

7838

3 K. PAPL.

6738.

kan.

Lipiński Stefan

1918/32

7839

3 K. PAPL.

6739.

kan.

Lipowski Stefan

1919/14

7840

3 K. PAPL.

6740.

bomb.

Lisek Stefan

1904/6

7841

3 K. PAPL.

6741.

kan.

Lupa Zenon

1924/8

7842

3 K. PAPL.

6742.

kan.

Lućko Antoni

1923/28

7843

3 K. PAPL.

6743.

kan.

Lulko Franciszek

1909/15

7844

3 K. PAPL.

6744.

sap.

Laluk Piotr

1910/34

7845

3 K. Baon. Sap.

6745.

sap.

Leonczuk Jan

1906/8

7846

3 K. Baon. Sap.

6746.

sap.

Lesisz Julian

1917/17

7847

3 K. Baon. Sap.

6747.

kpr.

Lubecki Kazimierz

1902/10

7848

3 K. Baon. Sap.

6748.

st.sap.

Lis Karol

1914/114

7849

3 K. Baon. Sap.

6749.

sap.

Labus Augustyn

1918/5

7850

3 K. Baon. Sap.

6750.

sap.

Lachowicz Zygmunt

1922/12

7851

3 K. Baon. Sap.

6751.

sap.

Lewkowicz Władysław

1920/24

7852

3 K. Baon. Sap.

6752.

sap.

Liczner Edward

1921/18

7853

3 K. Baon. Sap.

6753.

sap.

Leszkiewicz Aleksander

1902/23

7854

3 K. Baon. Sap.

6754.

sap.

Lewicki Jan

1923/20

7855

3 K. Baon. Sap.

6755.

sap.

Lewicki Stanisław

1919/39

7856

3 K. Baon. Sap.

6756.

sap.

Lintowczyk Sergiusz

1910/13

7857

3 K. Baon. Sap.

6757.

st.sap.

Lebeskind Samuel

1914/24

7858

3 K. Baon. Sap.

6758.

kpr.

Lankosz Maksymilian

1921/83

7859

3 K. Baon. Sap.

6759.

kpr.

Lewkowicz Stefan

1917/9

7860

3 K. Baon. Sap.

6760.

kpr.

Laskowski Jan

1911/12

7861

3 K. Baon. Sap.

6761.

sap.

Lewandowski Jan

1914/1

7862

3 K. Baon. Sap.

6762.

sap.

Leszko Tadeusz

1917/30

7863

3 K. Baon. Sap.

6763.

sap.

Liszyk Michał

1915/40

7864

3 K. Baon. Sap.

6764.

sap.

Leszko Michał

1907/53

7865

3 K. Baon. Sap.

6765.

sap.

Lubarczyk Benedykt

1904/17

7866

3 K. Baon. Sap.

6766.

plut.

Lopko Piotr

1900/9

7867

3 K. Baon. Sap.

6767.

kpr.

Lichwiarz Franciszek

1901/9

7868

3 K. Baon. Sap.

6768.

sap.

Leszczyński Jan

1919/11

7869

3 K. Baon. Sap.

6769.

sierż.

Lachiewicz Władysław

1900/38

7870

3 K. Baon. Sap.

6770.

sap.

Lew Michał

1918?/34

7871

3 K. Baon. Sap.

6771.

kpr.

Lewandowski Aleksander

1904/2

7872

3 K. Baon. Ł.

6772.

kpr.

Lenkiewicz Tadeusz

1915/22

7873

3 K. Baon. Ł.

6773.

kpr.

Leduchowicz Bronisław

1914/21

7874

3 K. Baon. Ł.

6774.

kpr.

Lipka Józef

1917/3

7875

3 K. Baon. Ł.

6775.

kpr.

Lobert Bronisław

1916/2

7876

3 K. Baon. Ł.

6776.

st.szer.

Leśniański Piotr

1916/3

7877

3 K. Baon. Ł.

6777.

szer.

Lech Henryk

1924/5

7878

3 K. Baon. Ł.

6778.

szer.

Laskowski Jan

1918/8

7879

3 K. Baon. Ł.

6779.

st.szer.

Lisowski Jakub

1922/8

7880

3 K. Baon. Ł.

6780.

sierż.

Lachowicz Stanisław

1908/18

7881

3 K. Baon. Ł.

6781.

szer.

Lelo Jerzy

1924/7

7882

3 K. Baon. Ł.

6782.

sierż.

Luszyński Aleksander

1904/7

7883

3 K. Baon. Ł.

6783.

szer.

Litwinczuk Piotr

1917/29

7884

3 K. Baon. Ł. / Uzup. Rozk. 3 DSK, Nr. 72/45

6784.

szer.

Lesowiec Jan

1926/15

7885

3 K. Baon. Ł.

6785.

st.szer.

Lacki? Jozef

1915/3

7886

3 K. Baon. Ł.

6786.

kpr.

Laskowski Czesław

1912/18

7887

3 K. Szw. Żand.

6787.

kpr.

Lesiuk Piotr

1915/15

7888

3 K. Szw. Żand.

6788.

wachm.

Lunaczek Rudolf

1911/3

7889

3 K. Szw. Żand.

6789.

szer.

Lach Kazimierz

1924/11

7890

2 Komp. Sanit.

6790.

szer.

Latosiński Edward

1924/12

7891

2 Komp. Sanit.

6791.

szer.

Lewito Czesław

1922/11

7892

2 Komp. Sanit.

6792.

st.szer.

Lorenc Franciszek

1921/27

7893

2 Komp. Sanit.

6793.

szer.

Ludwig Jan

1919/19

7894

2 Komp. Sanit.

6794.

szer.

Leczycki Feliks

1900/67

7895

1 Komp. Sanit.

6795.

kpr.

Leszczyński Stanisław

1899/25

7896

1 Komp. Sanit.

6796.

st.szer.

Leszczyński Klemens

1900/10

7897

1 Komp. Sanit.

6797.

kpr.

Leś Andrzej

1902/5

7898

1 Komp. Sanit.

6798.

kpr.

Lorenc Piotr

1915/9

7899

1 Komp. Sanit.

6799.

szer.

Limanowski Michał

1919/20

7900

2 Komp. Sanit.

6800.

st.strz.

Lewanczyk Wacław

1916/16

7901

Dtwo Z. i T.

6801.

plut.

Lejman Stanisław

1907/6

7902

1 Komp. Zaop.

6802.

strz.

Lelek Jan

1904/9

7903

1 Komp. Zaop.

6803.

plut.

Lewicki Stanisław

1902/14

7904

1 Komp. Zaop.

6804.

st.strz.

Lichtbrun Marian

1906/16

7905

1 Komp. Zaop.

6805.

kpr.

Lisiecki Antoni

1899/5

7906

1 Komp. Zaop.

6806.

st.strz.

Liniewicz Antoni

1909/12

7907

2 Komp. Zaop.

6807.

st.strz.

Lipiński Marian

1905/17

7908

2 Komp. Zaop.

6808.

strz.

Lisowski Zygmunt

1906/14

7909

2 Komp. Zaop.

6809.

plut.

Lepa Stanisław

1903/34

7910

2 Komp. Zaop.

6810.

plut.

Lulko Benedykt

1898/5

7911

2 Komp. Zaop.

6811.

plut.pchor.

Lachman Stanisław

1907/4

7912

13 Komp. Zaop.

6912.

sierż.

Leszczyński Jan

1905/9

7913

13 Komp. Zaop.

6813.

st.strz.

Lemek Franciszek

1916/7

7914

13 Komp. Zaop.

6814.

st.strz.

Leszczyński Władysław

1900/17

7915

13 Komp. Zaop.

6815.

kpr.

Litko Józef

1918/4

7916

13 Komp. Zaop.

6816.

strz.

Lenczowski Jan

1901/41

7917

13 Komp. Zaop.

6817.

strz.

Luty Władysław

1905/46

7918

13 Komp. Zaop.

6818.

strz.

Lisztwan Dmitry

1903/45

7919

13 Komp. Zaop.

6819.

strz.

Leontiuk Bazyli

1909/14

7920

13 Komp. Zaop.

6820.

plut.

Lubiak Romuald

1910/40

7921

13 Komp. Zaop.

6821.

kpr.

Lipin Jan

1902/19

7922

13 Komp. Zaop.

6822.

strz.

Lembowicz Stanisław

1905/22

7923

13 Komp. Zaop.

6823.

strz.

Lipiński Władysław

1922/22

7924

13 Komp. Zaop.

6824.

strz.

Lasecki Stanisław

1905/55

7925

3 Park Mat.

6825.

kpr.

Latawiec Mikołaj

1904/39

7926

3 Park Mat.

6826.

kpr.

Lachowski Eustachy

1906/4

7927

2 Komp. Warszt.

6827.

strz.

Lasek Franciszek

1911/88

7928

2 Komp. Warszt.

6828.

kpr.

Lasota Leonard

1909/3

7929

2 Komp. Warszt.

6829.

st.strz.pchor.

Lech Henryk

1919/27

7930

2 Komp. Warszt.

6830.

strz.

Lewicki Wincenty

1918/21

7931

2 Komp. Warszt.

6831.

st.mjstr.

Lipko Antoni

1915/10

7932

2 Komp. Warszt.

6832.

kpr.

Loska Franciszek

1907/3

7933

2 Komp. Warszt.

6833.

strz.

Laskowski Konstanty

1902/35

7934

Kw.Gł. 1 BSK.

6834.

st.sierż.

Lepczyński Wacław

1895/4

7935

Kw.Gł. 1 BSK.

6835.

strz.

Lizik Stanisław

1907/17

7936

Kw.Gł. 1 BSK.

6836.

st.strz.

Latacz Roman

1913/1

7937

Kw.Gł. 1 BSK.

6837.

kpr.

Leszczyk Władysław

1898/9

7938

1 Baon. SK.

6838.

kpr.

Latawiec Karol

1910/9

7939

1 Baon. SK.

6839.

kpr.

Lech Tomasz

1906/19

7940

1 Baon. SK.

6840.

plut.

Lehr Karol

1911/87

7941

1 Baon. SK.

6841.

strz.

Lewoniewski Stanisław

1916/20

7942

1 Baon. SK.

6842.

strz.

Lauterbach Eugeniusz

1918/12

7943

1 Baon. SK.

6843.

strz.

Lachowicz Józef

1920/23

7944

1 Baon. SK.

6844.

st.strz.

Lubraniecki Piotr

1907/15

7945

1 Baon. SK.

6845.

st.strz.

Lewicki Eugeniusz

1913/9

7946

1 Baon. SK.

6846.

st.strz.

Leśniak Stanisław

1915/2

7947

1 Baon. SK.

6847.

st.strz.

Lisowski Gabriel

1924/10

7948

1 Baon. SK.

6848.

strz.

Lesiak Marian

1912/9

7949

1 Baon. SK.

6849.

strz.

Leszkowicz Władysław

1925/26

7950

1 Baon. SK.

6850.

strz.

Lasota Tadeusz

1920/29

7951

1 Baon. SK.

6851.

strz.

Lelewicz Antoni

1907/31

7952

1 Baon. SK.

6852.

strz.

Lorek Tomasz

1901/4

7953

1 Baon. SK.

6853.

sierż.

Listwan Ludwik

1913/12

7954

2 Baon. SK.

6854.

plut.

Laufersweiler Tadeusz

1900/3

7955

2 Baon. SK.

6855.

kpr.

Luzart Franciszek

1911/6

7956

2 Baon. SK.

6856.

kpr.

Lejbowicz Adolf

1900/2

7957

2 Baon. SK.

6857.

kpr.

Lechowski Witold

1913/11

7958

2 Baon. SK.

6858.

kpr.

Lesiak Jozef

1914/14

7959

2 Baon. SK.

6859.

st.strz.

Loba Roman

1905/7

7960

2 Baon. SK.

6860.

st.strz.

Londowski Franciszek

1911/2

7961

2 Baon. SK.

6861.

strz.

Leniec Stanisław

1915/21

7962

2 Baon. SK.

6862.

strz.

Lech Józef

1914/35

7963

2 Baon. SK.

6863.

kpr.pchor.

Lenartowicz Kazimierz

1922/22

7964

2 Baon. SK.

6864.

strz.

Leśnicki Rafał

1922/85

7965

2 Baon. SK.

6865.

strz.

Lange Stanisław

1905/44

7966

2 Baon. SK.

6866.

strz.

Lindmajer Mieczysław

1918/46

7967

2 Baon. SK.

6867.

kpr.

Lesisz Jan

1910/20

7968

2 Baon. SK.

6868.

st.strz.

Litwak Wacław

1923/6

7969

2 Baon. SK.

6869.

strz.

Legan Piotr

1912/17

7970

2 Baon. SK.

6870.

sierż.

Landau Mieczysław

1899/26

7971

3 Baon. SK.

6871.

st.strz.

Leśniewski Piotr

1915/81

7972

3 Baon. SK.

6872.

st.strz.

Ladaczyński Bolesław

1904/81

7973

3 Baon. SK.

6873.

st.strz.

Leszczyński Adam

1916/82

7974

3 Baon. SK.

6874.

st.strz.

Litwin Nikodem

1915/27

7975

3 Baon. SK.

6875.

st.strz.

Lisicki Antoni

1912/11

7976

3 Baon. SK.

6876.

strz.

Lisiecki Tadeusz

1920/12

7977

3 Baon. SK.

6877.

strz.

Letkowicz Józef

1910/78

7978

3 Baon. SK.

6878.

strz.

Lebioda Józef

1914/20

7979

3 Baon. SK.

6879.

sierż.

Lorek Konstanty

1898/81

7980

3 Baon. SK.

6880.

kpr.

Lis Franciszek

1903/25

7981

3 Baon. SK.

6881.

strz.

Liput Edward

1921/12

7982

3 Baon. SK.

6882.

kpr.

Laskowski Stanisław

1907/11

7983

3 Baon. SK.

6883.

kpr.pchor.

Lasocki Adam

1920/40

7984

3 Baon. SK.

6884.

strz.

Lipniewicz Witold

1903/21

7985

3 Baon. SK.

6885.

st.strz.pchor.

Librozen Wiktor

1916/23

7986

3 Baon. SK.

6886.

st.strz.

Linkowski Czesław

1903/7

7987

3 Baon. SK.

6887.

st.strz.

Lisowski Leon

1907/10

7988

3 Baon. SK.

6888.

strz.

Lubianiec Józef

1914/53

7989

3 Baon. SK.

6889.

strz.

Leśnikowski vel Piechoczek Jan

1923/74

7990

3 Baon. SK.

6890.

strz.

Ledwojcik Antoni

1916/17

7991

3 Baon. SK.

6891.

st.strz.

Lula Wawrzyniec

1919/21

7992

3 Baon. SK.

6892.

kpr.

Lanksam Zygmunt

1914/81

7993

3 Baon. SK.

6893.

strz.

Litewka Karol

1925/1

7994

3 Baon. SK.

6894.

kpr.

Lepak Józef

1914/7

7995

Kw.Gł. 2 BSK.

6895.

kpr.pchor.

Lezanowski Józef

1911/81

7996

Kw.Gł. 2 BSK.

6896.

st.strz.

Leszczewski Aleksander

1912/77

7997

Kw.Gł. 2 BSK.

6897.

st.strz.

Lajczok Leon

1912/19

7998

Kw.Gł. 2 BSK.

6898.

strz.

Liblich Mieczysław

1911/30

7999

4 Baon. SK.

6899.

plut.

Luther Jan

1903/5

8000

4 Baon. SK.

6900.

plut.

Lewandowski Jan

1901/6

8001

4 Baon. SK.

6901.

kpr.

Leonczyk Bazyli

1911/9

8002

4 Baon. SK.

6902.

kpr.

Lasek Adam

1915/16

8003

4 Baon. SK.

6903.

kpr.

Linkiewicz Maciej

1901/24

8004

4 Baon. SK.

6904.

st.strz.

Lipiec Jan

1899/58

8005

4 Baon. SK.

6905.

strz.

Ludwik Joachim

1907/7

8006

4 Baon. SK.

6906.

strz.

Lipski Leon

1919/10

8007

4 Baon. SK.

6907.

strz.

Lenart Eugeniusz

1923/8

8008

4 Baon. SK.

6908.

strz.

Luczek Wiktor

1906/9

8009

4 Baon. SK.

6909.

strz.

Lachowski Stanisław

1921/3

8010

4 Baon. SK.

6910.

strz.

Lubieniecki Jan

1923/9

8011

4 Baon. SK.

6911.

strz.

Lichacz Adam

1909/5

8012

4 Baon. SK.

6912.

strz.

Laskowski Jan

1924/15

8013

4 Baon. SK.

6913.

strz.

Lubczyk Stefan

1907/14

8014

4 Baon. SK.

6914.

strz.

Luty Jan

1908/4

8015

4 Baon. SK.

6915.

strz.

Lenc Feliks

1906/15

8016

4 Baon. SK.

6916.

strz.

Lach Wojciech

1912/23

8017

4 Baon. SK.

6917.

strz.

Laszczak Andrzej

1915/26

8018

4 Baon. SK.

6918.

strz.

Lentowicz Władysław

1918/39

8019

4 Baon. SK.

6919.

strz.

Lewandowski Wojciech

1906/70

8020

4 Baon. SK.

6920.

strz.

Lezerkiewicz Fryderyk

1908/25

8021

4 Baon. SK.

6921.

sierż.

Lesmiak Antoni

1899/49

8022

5 Baon. SK.

6922.

sierż.

Lebiedziewicz Józef

1910/31

8023

5 Baon. SK.

6923.

plut.

Lewandowski Kazimierz

1915/64

8024

5 Baon. SK.

6924.

plut.

Len Karol

1900/45

8025

5 Baon. SK.

6925.

kpr.

Ligocki Piotr

1901/7

8026

5 Baon. SK. / Uzup. Rozk. 3 DSK, Nr. 72/45

6926.

kpr.

Lis Kazimierz

1910/11

8027

5 Baon. SK.

6927.

kpr.

Lenczewski Zygmunt

1910/15

8028

5 Baon. SK.

6928.

kpr.

Lewicki Walenty

1913/10

8029

5 Baon. SK.

6929.

st.strz.

Latocha Józef

1907/23

8030

5 Baon. SK.

6930.

st.strz.

Lipiński Roman

1912/20

8031

5 Baon. SK.

6931.

st.strz.

Litwinczuk Stanisław

1899/57

8032

5 Baon. SK.

6932.

strz.

Lewandowski Władysław

1924/4

8033

5 Baon. SK.

6933.

strz.

Lis Stanisław

1908/8

8034

5 Baon. SK.

6934.

strz.

Lis Stanisław

1912/10

8035

5 Baon. SK.

6935.

strz.

Lech Adam

1918/14

8036

5 Baon. SK.

6936.

strz.

Leszczyński Antoni

1910/12

8037

5 Baon. SK.

6937.

strz.

Laszek Stanisław

1910/36

8038

5 Baon. SK.

6938.

strz.

Lewsza Aleksander

1922/13

8039

5 Baon. SK.

6939.

strz.

Leja Marian

1923/12

8040

5 Baon. SK.

6940.

strz.

Lenkowiec Jan

1923/14

8041

5 Baon. SK.

6941.

strz.

Langhamer Alojzy

1914/5

8042

5 Baon. SK.

6942.

strz.

Laszczkowski Franciszek

1910/16

8043

5 Baon. SK.

6943.

strz.

Leśniak Zygmunt

1922/63

8044

5 Baon. SK.

6944.

strz.

Lis Franciszek

1912/88

8045

5 Baon. SK.

6945.

strz.

Ladkowski Tadeusz

1918/18

8046

5 Baon. SK.

6946.

st.strz.pchor.

Lubiński Wojciech

1921/8

8047

5 Baon. SK.

6947.

strz.

Lenart Franciszek

1904/13

8048

6 Baon. SK.

6948.

strz.

Lupa Stanisław

1912/6

8049

6 Baon. SK.

6949.

strz.

Linkiewicz Dominik

1922/9

8050

6 Baon. SK.

6950.

strz.

Linde Samuel

1905/12

8051

6 Baon. SK.

6951.

kpr.

Lutostański Tadeusz

1919/22

8052

6 Baon. SK.

6952.

strz.

Leszczyński Marian

1911/14

8053

6 Baon. SK.

6953.

strz.

Lizak Józef

1919/38

8054

6 Baon. SK.

6954.

strz.

Latawski Jan

1923/21

8055

6 Baon. SK.

6955.

strz.

Lewkowicz Aleksander

1922/14

8056

6 Baon. SK.

6956.

st.strz.

Lenkiewicz Stanisław

1920/26

8057

6 Baon. SK.

6957.

strz.

Lason Władysław

1914/25

8058

6 Baon. SK.

6958.

plut.

Lorenc Jan

1901/10

8059

6 Baon. SK.

6959.

strz.

Lewandowski Stanisław

1909/19

8060

6 Baon. SK.

6960.

kpr.

Landowski Edmund

1921/29

8061

6 Baon. SK.

6961.

strz.

Lancman Majer

1901/1

8062

6 Baon. SK.

6962.

kpr.

Lewandowski Feliks

1907/5

8063

6 Baon. SK.

6963.

kpr.pchor.

Leuta Tadeusz

1914/32

8064

6 Baon. SK.

6963a.

plut.

Ludwiński Jacek

1921/23

14681

3 Karp. Baon CKM / Uzup. Rozk. 3 DSK, Nr. 72/45

 

Listę podesłał Pan Tomasz K.

 

Lista ma charakter poglądowy.Może zawierać błędy.
Kopię orginału z wykazem odznaczonych można uzyskać w Instytucie Sikorskiego w Londynie.
Jeżeli odnaleźliśmy krewnego w zamieszczonym wykazie można skontaktować się z
Ministry of Defence w UK gdzie znajdują się teczki żołnierzy PSZ na Zachodzie.

Jeżeli na powyższej liście znajduje się żołnierz pochowany w województwie POMORSKIM / POLSKA
Proszę o kontakt na adres:
info@pamietam.eu
Strona: pamietam.eu

Przydatne informacje:
http://pism.org.uk/badania-rodzinne/?lang=pl
http://pism.org.uk/jak-korzystac-z-archiwum/?lang=pl
oraz WBH / CAW:
Kolekcja akt żołnierzy polskich poległych, zaginionych i zmarłych w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie
Kolekcja akt żołnierzy polskich powracających z Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie 1945-1948
Kontakt z autorem strony: info@2kp.pl

Zapraszam również na grupę FB:
Krzyż Pamiątkowy Monte Cassino (Monte Cassino Commemorative Cross)
http://www.facebook.com/groups/2587046001613246/