Wczytywanie strony

3 DSK - "G"


Lp.

Stopień

Nazwisko i imię

Rocznik i Nr. Ew.

Nr. Krzyża Monte Cassino

Uwagi

3367.

st.strz.pchor.

Gajewski Bronisław

1910/53

4468

Kw.Gł. 3 DSK.

3368.

strz.

Galanek Józef

1912/27

4469

Kw.Gł. 3 DSK.

3369.

strz.

Galina Stanisław

1912/55

4470

Kw.Gł. 3 DSK.

3370.

strz.

Gałczyński Józef

1907/35

4471

Kw.Gł. 3 DSK.

3371.

strz.

Ganawski Mirosław

1911/175

4472

Kw.Gł. 3 DSK.

3372.

kpr.

Gar Antoni

1913/6

4473

Kw.Gł. 3 DSK.

3373.

strz.

Garnowski Piotr

1917/125

4474

Kw.Gł. 3 DSK.

3374.

strz.

Gąsiorowski Franciszek

1903/28

4475

Kw.Gł. 3 DSK.

3375.

plut.

Gerula Stanisław

1914/3

4476

Kw.Gł. 3 DSK.

3376.

st.strz.

Gidaszewski Nikodem

1920/8

4477

Kw.Gł. 3 DSK.

3377.

strz.

Gilson Aleksander

1905/9

4478

Kw.Gł. 3 DSK.

3378.

kpr.pchor.

Glott Adolf

1911/64

4479

Kw.Gł. 3 DSK.

3379.

st.strz.

Glicenstein Józef Andrzej

1915/31

4480

Kw.Gł. 3 DSK.

3380.

st.strz.

Gryboś Andrzej

1915/12

4481

Kw.Gł. 3 DSK.

3381.

st.sierż.

Gryszkiewicz Bronisław

1900/2

4482

Kw.Gł. 3 DSK.

3382.

chor.

Grześkowiak Stanisław

1899/6

4483

Kw.Gł. 3 DSK.

3383.

kpr.

Gurzęda Ludwik

1901/25

4484

Kw.Gł. 3 DSK.

3384.

strz.

Guziak Czesław

1925/33

4485

Kw.Gł. 3 DSK.

3385.

kpr.pchor.

Gargula Józef

1917/11?

4486

3 K. Baon. Ckm.

3386.

kpr.

Gawarecki Józef

1905/18

4487

3 K. Baon. Ckm.

3387.

strz.

Gawęda Zbigniew

1924/11

4488

3 K. Baon. Ckm.

3388.

kpr.

Gawryś Adam

1901/41

4489

3 K. Baon. Ckm.

3389.

kpr.pchor.

Gromek Antoni

1913/9

4490

3 K. Baon. Ckm.

3390.

st.strz.

Gliński Stefan

1905/12

4491

3 K. Baon. Ckm.

3391.

st.strz.

Głowiszyn Józef

1921/21

4492

3 K. Baon. Ckm.

3392.

strz.

Gures Jan

1922/52

4493

3 K. Baon. Ckm.

3393.

kpr.

Guźniczak Edward

1913/36

4494

3 K. Baon. Ckm.

3394.

strz.

Guziak Mikołaj

1917/96

4495

3 K. Baon. Ckm.

3395.

kpr.

Gerlach Eugeniusz

1913/122

4496

3 K. Baon. Ckm.

3396.

strz.

Głodek Stanisław

1909/15

4497

3 K. Baon. Ckm.

3397.

strz.

Głowiński Stanisław

1920/34

4498

3 K. Baon. Ckm.

3398.

sierż.

Grabowski Kazimierz

1911/121

4499

3 K. Baon. Ckm.

3399.

strz.

Gruszkiewicz Jan

1917/53

4500

3 K. Baon. Ckm.

3400.

kpr.

Gryncewicz Piotr

1916/25

4501

3 K. Baon. Ckm.

3401.

strz.

Gryta Edward

1916/26

4502

3 K. Baon. Ckm.

3402.

strz.

Grzegorzewski Antoni

1899/113

4503

3 K. Baon. Ckm.

3403.

kpr.

Grzybowski Józef

1914/1

4504

3 K. Baon. Ckm.

3404.

strz.

Gulak Stefan

1916/25

4505

3 K. Baon. Ckm.

3405.

strz.

Grzegorski Jan

1909/20

4506

3 K. Baon. Ckm.

3406.

sierż.

Gardy Bronisław

1903/34

4507

3 K. Baon. Ckm.

3407.

plut.

Gałdyn Piotr

1907/24

4508

3 K. Baon. Ckm.

3408.

strz.

Gosiewski Stanisław

1917/51

4509

3 K. Baon. Ckm.

3409.

strz.

Grodzki Eugeniusz

1924/12

4510

3 K. Baon. Ckm.

3410.

strz.

Gordziejczyk Władysław

1911/177

4511

3 K. Baon. Ckm.

3411.

plut.

Grzesiak Władysław

1900/11

4512

3 K. Baon. Ckm.

3412.

kpr.pchor.

Grabowski Gustaw

1910/51

4513

3 K. Baon. Ckm.

3413.

kpr.

Geisler Zygmunt

1904/121

4514

3 K. Baon. Ckm.

3414.

kpr.

Grabowski Aleksander

1914/36

4515

3 K. Baon. Ckm.

3415.

st.strz.

Godlewski Józef

1924/36

4516

3 K. Baon. Ckm.

3416.

st.strz.

Grudziński Piotr

1910/30

4517

3 K. Baon. Ckm.

3417.

kpr.

Głowacki Edward

1910/25

4518

3 K. Baon. Ckm.

3418.

plut.

Grzegorczyk Julian

1911/122

4519

3 K. Baon. Ckm.

3419.

sierż.

Grzywa Jan

1904/32

4520

3 K. Baon. Ckm.

3420.

st.strz.pchor.

Garbiak Stanisław

1913/61

4521

3 K. Baon. Ckm.

3421.

st.strz.

Gawlik Edward

1921/54

4522

3 K. Baon. Ckm.

3422.

kpr.

Górecki Stanisław

1914/188

4523

3 K. Baon. Ckm.

3423.

strz.

Głyda Władysław

1908/50

4524

3 K. Baon. Ckm.

3424.

kpr.

Grodzki Hieronim

1904/16

4525

3 K. Baon. Ckm.

3425.

strz.

Gruszka Wacław

1923/20

4526

3 K. Baon. Ckm.

3426.

strz.

Gwiazdecki Stanisław

1923/19

4527

3 K. Baon. Ckm.

3427.

kpr.pchor.

Gołojuch Antoni

1911/89

4528

12 P.Uł.P

3428.

kpr.

Gibała Stefan

1911/81

4529

12 P.Uł.P

3429.

st.uł.

Gabryśz? Józef

1916/76

4530

12 P.Uł.P

3430.

st.uł.

Gałaszewski Tadeusz

1923/77

4531

12 P.Uł.P

3431.

uł.

Gaducewicz Mieczysław

1916/77

4532

12 P.Uł.P

3432.

uł.

Graczyk Jan

1915/98

4533

12 P.Uł.P

3433.

uł.

Grzeszczuk Kazimierz

1909/41

4534

12 P.Uł.P

3434.

wachm.

Geisheimer Jan

1908/56

4535

12 P.Uł.P

3435.

kpr.

Gzyl Edward

1913/71

4536

12 P.Uł.P

3436.

uł.

Galina Kazimierz

1920/82

4537

12 P.Uł.P

3437.

uł.

Grzesło Ludwik

1920/80

4538

12 P.Uł.P

3438.

uł.

Grochowczuk Maciej

1910/64

4539

12 P.Uł.P

3439.

uł.

Gierszewski Józef

1908/35

4540

12 P.Uł.P

3440.

chor.

Grabski Teodor

1902/46

4541

12 P.Uł.P

3441.

kpr.

Gruszczyński Stanisław

1901/54

4542

12 P.Uł.P

3442.

kpr.

Gruszczyński Józef

1915/178

4543

12 P.Uł.P

3443.

kpr.

Gawrysiuk Edward

1915/95

4544

12 P.Uł.P

3444.

kpr.

Gądek Józef

1913/160

4545

12 P.Uł.P

3445.

st.uł.

Grochowy Szczepan

1904/51

4546

12 P.Uł.P

3446.

uł.

Grzegorczyk Wincenty

1904/49

4547

12 P.Uł.P

3447.

uł.

Grecki Mikołaj

1923/71

4548

12 P.Uł.P

3448.

uł.

Garnczarek Tadeusz

1922/66

4549

12 P.Uł.P

3449.

uł.

Garmada Stanisław

1919/82

4550

12 P.Uł.P

3450.

uł.

Grywlewski Stanisław

1917?/133

4551

12 P.Uł.P

3451.

uł.

Góra Ryszard

1923/74

4552

12 P.Uł.P

3452.

uł.

Galimski Roman

1904/18

4553

12 P.Uł.P

3453.

uł.

Gorszczaruk Piotr

1906/46

4554

12 P.Uł.P

3454.

uł.

Garbicz Edward

1919/158?

4555

12 P.Uł.P

3455.

bomb.

Gibel Plato

1900/5

4556

Kw.Gł. AD.

3456.

ogn

Garbarski Jan

1906/8

4557

1 K. PAL.

3457.

kan.

Gajdamowicz Józef

1901/28

4558

1 K. PAL.

3458.

kpr.

Garbiak Kazimierz

1912/12

4559

1 K. PAL.

3459.

bomb.

Gajewski Piotr

1911/25

4560

1 K. PAL.

3460.

kan.

Galewicz Benedykt

1922/24

4561

1 K. PAL.

3461.

plut.

Geniusz Wacław

1911/42

4562

1 K. PAL.

3462.

plut.

Geracha Stanisław

1903/15

4563

1 K. PAL.

3463.

ogn.

Geneja Bronisław

1910/27

4564

1 K. PAL.

3464.

bomb.

Gibalski Władysław

1913/14

4565

1 K. PAL.

3465.

kan.

Gibas Wojciech

1920/21

4566

1 K. PAL.

3466.

kan.

Gierasimowicz Tichon

1919/13

4567

1 K. PAL.

3467.

kan.

Glet Andrzej

1906/197

4568

1 K. PAL.

3468.

kan.

Głęboki Antoni

1918/57

4569

1 K. PAL.

3469.

kan.

Głodek Jan

1917/15

4570

1 K. PAL.

3470.

kan.

Gmysiuk Paweł

1919?/19

4571

1 K. PAL.

3471.

kan.

Górka Zbigniew

1918/23

4572

1 K. PAL.

3472.

bomb.

Gniadek Władysław

1915/18

4573

1 K. PAL.

3473.

kan.

Godlewski Aleksander

1924/9

4574

1 K. PAL.

3474.

kan.

Gonciarz Piotr

1916/39

4575

1 K. PAL.

3475.

kan.

Górski Mieczysław

1902/26

4576

1 K. PAL.

3476.

kan.

Gołoszewski Paweł

1918/54

4577

1 K. PAL.

3477.

kpr.

Gonczar Alojzy

1916/38

4578

1 K. PAL.

3478.

bomb.

Gorzyński Józef

1913/5

4579

1 K. PAL.

3479.

kan.

Góra Jan

1920/32

4580

1 K. PAL.

3480.

kan.

Górecki Piotr

1919/54

4581

1 K. PAL.

3481.

bomb.

Gołąbek Franciszek

1922/5

4582

1 K. PAL., Uzup. Rozk. 3 DSK, Nr. 72/45

3482.

bomb.

Godlewski Czesław

1923/16

4583

1 K. PAL.

3483.

bomb.

Górski Stanisław

1924/44

4584

1 K. PAL.

3484.

bomb.

Grabarczuk Tadeusz

1908/10

4585

1 K. PAL.

3485.

st.ogn.

Graban Bronisław

1900/27

4586

1 K. PAL.

3486.

bomb.pchor.

Grzybowski Jacek

1917/14

4587

1 K. PAL.

3487.

kan.

Grabowski Franciszek

1917/45

4588

1 K. PAL.

3488.

kan.

Grzybowski Antoni

1913/23

4589

1 K. PAL.

3489.

kan.

Grudziński Franciszek

1920/44

4590

1 K. PAL.

3490.

bomb.

Grzeb Edward

1922/6

4591

1 K. PAL.

3491.

kan.

Gryk Marcin

1904/30

4592

1 K. PAL.

3492.

bomb.

Grajewski Jan

1917/22

4593

1 K. PAL.

3493.

bomb.

Grynczel Mieczysław

1918/50

4594

1 K. PAL.

3494.

kan.

Grybło Władysław

1918/25

4595

1 K. PAL.

3495.

kan.

Grzesiak Józef

1918/26

4596

1 K. PAL.

3496.

kan.

Graf Szaja

1921/48

4597

1 K. PAL.

3497.

kan.

Gruber Grzegorz

1918/56

4598

1 K. PAL.

3498.

bomb.

Gurbunow Jan

1921/7

4599

1 K. PAL.

3499.

kpr.

Górowski Igor

1911/39

4600

1 K. PAL.

3500.

kpr.pchor.

Gutkowski Michał

1906/1

4601

1 K. PAL.

3501.

kpr.

Gawełek Wacław

1910/17

4602

2 K. PAL.

3502.

kan.

Gawlik Jan

1922/21

4603

2 K. PAL.

3503.

kan.

Gaciąg Zbigniew

1921/56

4604

2 K. PAL.

3504.

kan.

Gazdowicz Stefan

1921/22

4605

2 K. PAL.

3505.

kan.

Gabryelczyk Józef

1901/51

4606

2 K. PAL.

3506.

bomb.

Gawkowski Julian

1910/20

4607

2 K. PAL.

3507.

bomb.

Gałązka Franciszek

1907/14

4608

2 K. PAL.

3508.

kpr.

Garguliński Stanisław

1911/19

4609

2 K. PAL.

3509.

kpr.pchor.

Garncarz Aleksander

1919?/11

4610

2 K. PAL.

3510.

kan.

Gibas Julian

1925/12

4611

2 K. PAL.

3511.

kan.

Giermuga Wojciech

1916/45

4612

2 K. PAL.

3512.

bomb.

Głowacki Józef

1917/6

4613

2 K. PAL.

3513.

kpr.

Głowacki Paweł

1914/13

4614

2 K. PAL.

3514.

ogn.

Gołębiowski Kazimierz

1910/12

4615

2 K. PAL.

3515.

bomb.

Gordziejko Władysław

1922/54

4616

2 K. PAL.

3516.

bomb.

Gołos Wiktor

1013/24

4617

2 K. PAL.

3517.

bomb.

Gorliński Ignacy

1903?/9

4618

2 K. PAL.

3518.

kan.

Godlewski Izydor

1918/52

4619

2 K. PAL.

3519.

bomb.

Gorczyński Zdzisław Kazimierz

1924/37

4620

2 K. PAL.

3520.

kan.

Gosiewski Bohdan

1923/45

4621

2 K. PAL.

3521.

kan.

Gottlob Lejber

1903/99

4622

2 K. PAL.

3522.

kan.

Gobiecki Zdzisław

1924/56

4623

2 K. PAL.

3523.

kpr.pchor.

Gnoiński Jan

1913/39

4624

2 K. PAL.

3524.

plut.

Góralow Terazjusz

1905/11

4625

2 K. PAL.

3525.

bomb.

Górski Michał

1912/3

4626

2 K. PAL.

3526.

kpr.

Gut Bronisław

1917/1

4627

2 K. PAL.

3527.

kpr.

Graybner Tadeusz

1906/14

4628

2 K. PAL.

3528.

bomb.

Grabowski Kazimierz

1917/42

4629

2 K. PAL.

3529.

bomb.

Graf Józef

1905/6

4630

2 K. PAL.

3530.

bomb.

Graczyk Bernard

1924/22

4631

2 K. PAL.

3531.

kan.

Graczyk Władysław

1923/9

4632

2 K. PAL.

3532.

kan.

Gregorejczuk Grzegorz

1908/40

4633

2 K. PAL.

3533.

kan.

Gres Władysław

1920/49

4634

2 K. PAL.

3534.

kan.

Gregorjew Józef

1914/181

4635

2 K. PAL.

3535.

kpr.

Gruzdowski Edward

1916/13

4636

2 K. PAL.

3536.

plut.

Gryka Wiktor

1904/9

4637

2 K. PAL.

3537.

kan.

Gryckiewicz Józef

1918/10

4638

2 K. PAL.

3538.

kan.

Grymek Aleksander

1920/52

4639

2 K. PAL.

3539.

kan.

Grzebień Mieczysław

1921/55

4640

2 K. PAL.

3540.

kan.

Grzesik Jan

1924/8

4641

2 K. PAL.

3541.

kan.

Grzybowski Marian

1920/50

4642

2 K. PAL.

3542.

kan.

Gulik Józef

1920/47

4643

2 K. PAL.

3543.

kan.

Guzewicz Henryk

1918/12

4644

2 K. PAL.

3544.

kan.

Gwizdalski Edmund

1913/16

4645

2 K. PAL.

3545.

st.ogn.

Grosman Henryk

1903/5

4646

3 K. PAL.

3546.

ogn.

Gaj Ludwik

1905/5

4647

3 K. PAL.

3547.

ogn.

Grendus Bronisław

1905/42

4648

3 K. PAL.

3548.

ogn.

Gromadziński Roman

1905/4

4649

3 K. PAL.

3549.

plut.pchor.

Grzegorzek Kazimierz

1905/132

4650

3 K. PAL.

3550.

plut.

Grzankowski Alfons

1911/34

4651

3 K. PAL.

3551.

kpr.

Gąsior Stanisław

1915/32

4652

3 K. PAL.

3552.

kpr.pchor.

Garlicki Andrzej

1923/50

4653

3 K. PAL.

3553.

kpr.

Gogolewski Feliks

1914/14

4654

3 K. PAL.

3554.

kpr.

Gruszka Józef

1919/8

4655

3 K. PAL.

3555.

kpr.

Gryciuk Maksymilian

1914/34

4656

3 K. PAL.

3556.

kpr.

Gwizdała Władysław

1920/6

4657

3 K. PAL.

3557.

bomb.

Gazdeczka Franciszek

1917/7

4658

3 K. PAL.

3558.

bomb.

Gac Władysław

1906/24

4659

3 K. PAL.

3559.

bomb.

Galas Jakub

1907/9

4660

3 K. PAL.

3560.

bomb.

Gapski Kazimierz

1924/39

4661

3 K. PAL.

3561.

bomb.

Gawryluk Atanazy

1917/21

4662

3 K. PAL.

3562.

bomb.pchor.

Gimza Bogusław

1924/23

4663

3 K. PAL.

3563.

bomb.

Gisicz Stanisław

1911/35

4664

3 K. PAL.

3564.

bomb.

Godlewski Zenon

1918/4

4665

3 K. PAL.

3565.

bomb.

Grudziński-Herling Gustaw

1919/7

4666

3 K. PAL.

3566.

kan.

Gawryś Anatol

1907/17

4667

3 K. PAL.

3567.

kan.

Gaściewicz Józef

1900/37

4668

3 K. PAL.

3568.

kan.

Galiński Jan

1917/38

4669

3 K. PAL.

3569.

kan.

Gil Aleksander

1917/23

4670

3 K. PAL.

3570.

kan.

Girstun Witold

1923/34

4671

3 K. PAL.

3571.

kan.

Gmitrzak Józef

1921/15

4672

3 K. PAL.

3572.

kan.

Gogolewski Roman

1911/23

4673

3 K. PAL.

3573.

kan.

Gorzkowicz Tadeusz

1918/18

4674

3 K. PAL.

3574.

kan.

Gorbaszewicz Leonard

1911/24

4675

3 K. PAL.

3575.

kan.

Goworko Władysław

1914/53

4676

3 K. PAL.

3576.

kan.

Grygianiec Bronisław

1904/17

4677

3 K. PAL.

3577.

kan.

Grunt Antoni

1916/44

4678

3 K. PAL.

3578.

kan.

Graczyk Ignacy

1908/96

4679

3 K. PAL.

3579.

kan.

Gutan Leopold

1921/5

4680

3 K. PAL.

3580.

kan.

Guzkowski Tadeusz

1921/50

4681

3 K. PAL.

3581.

kan.

Gajewski Feliks

1924/38

4682

3 K. PAL.

3582.

kan.

Gadawa Stanisław

1922/17

4683

3 K. P. Ppanc.

3583.

kan.

Gajewski Jan

1915/53

4684

3 K. P. Ppanc.

3584.

kan.

Gajewski Tadeusz

1920/62

4685

3 K. P. Ppanc.

3585.

kan.

Gajewski Stanisław

1909/37

4686

3 K. P. Ppanc.

3586.

kan.

Garbowski Mateusz

1919/26

4687

3 K. P. Ppanc.

3587.

bomb.

Gardzina Piotr

1901/32

4688

3 K. P. Ppanc.

3588.

kpr.

Gawkowski Marian

1912/21

4689

3 K. P. Ppanc.

3589.

kan.

Gdulewicz Zbigniew

1922/18

4690

3 K. P. Ppanc.

3590.

kan.

Gierasimiuk Jan

1922/32

4691

3 K. P. Ppanc.

3591.

kan.

Gierczak Tadeusz

1921/13

4692

3 K. P. Ppanc.

3592.

kan.

Gierula Jan

1916/40

4693

3 K. P. Ppanc.

3593.

kan.

Głąbecki Marcin

1911?/53

4694

3 K. P. Ppanc.

3594.

kpr.

Głodek Jan

1903/27

4695

3 K. P. Ppanc.

3595.

bomb.

Głód Franciszek

1913/52

4696

3 K. P. Ppanc.

3596.

bomb.

Gnat Julian

1908/22

4697

3 K. P. Ppanc.

3597.

bomb.

Gocel Wacław

1917/44

4698

3 K. P. Ppanc.

3598.

kpr.

Gołko Aleksander

1915/71

4699

3 K. P. Ppanc.

3599.

bomb.

Gorczyński Stanisław

1915/8

4700

3 K. P. Ppanc.

3600.

plut.

Górecki Stanisław

1914/10

4701

3 K. P. Ppanc.

3601.

kpr.

Granacki Konstanty

1914/25

4702

3 K. P. Ppanc.

3602.

kan.

Groch Mieczysław

1919/27

4703

3 K. P. Ppanc.

3603.

kan.

Gruszczyński Stanisław

1903/30

4704

3 K. P. Ppanc.

3604.

kan.

Gruszecki Marian

1907/48

4705

3 K. P. Ppanc.

3605.

kan.

Grygatowicz Zygmunt

1916/29

4706

3 K. P. Ppanc.

3606.

kan.

Grygiel Józef

1916/41

4707

3 K. P. Ppanc.

3607.

kan.

Grynkiewicz Aleksander

1924/4

4708

3 K. P. Ppanc.

3608.

kan.

Gulecki Jan

1916/26

4709

3 K. P. Ppanc.

3609.

kan.

Górski Jan

1919/143

4710

3 K. P. Ppanc.

3610.

ogn.

Gajewski Feliks

1896/6

4711

3 K. PAPL.

3611.

kan.

Gajewski Tadeusz Jerzy

1925/3

4712

3 K. PAPL.

3612.

kpr.

Gajewski Walerian

1906/39

4713

3 K. PAPL.

3613.

kan.

Galek Stefan

1917/47

4714

3 K. PAPL.

3614.

kan.

Gasiulewicz Wacław

1910/136

4715

3 K. PAPL.

3615.

plut.

Gawienczuk Józef

1899/23

4716

3 K. PAPL.

3616.

kan.

Gawryś Jan

1916/51

4717

3 K. PAPL.

3617.

st.mjstr.

Gąsiorek Karol

1899/7

4718

3 K. PAPL.

3618.

kan.

Giegiera Mieczysław

1921/136

4719

3 K. PAPL.

3619.

bomb.

Gliński Leonard

1922/25

4720

3 K. PAPL.

3620.

plut.

Głowacki Henryk

1915/17

4721

3 K. PAPL.

3621.

kan.

Gmur Kazimierz

1922/23

4722

3 K. PAPL.

3622.

kan.

Godlewski Stanisław

1925/4

4723

3 K. PAPL.

3623.

kan.

Gogoliński Zdzisław

1924/10

4724

3 K. PAPL.

3624.

kan.

Gola Roman

1922/27

4725

3 K. PAPL.

3625.

kan.

Gollas Józef

1907/136

4726

3 K. PAPL.

3626.

kan.

Gontarczyk Julian

1922/19

4727

3 K. PAPL.

3627.

kan.

Góral Stanislaw

1918/14

4728

3 K. PAPL.

3628.

kpr.

Gorczyca Jan

1916/24

4729

3 K. PAPL.

3629.

ogn.

Gorczycki Stefan

1897/14

4730

3 K. PAPL.

3630.

kpr.

Gorzkiewicz Marian

1919/21?

4731

3 K. PAPL.

3631.

kan.

Gorak Jerzy

1923/14

4732

3 K. PAPL.

3632.

kan.

Górski Wiesław

1919/23

4733

3 K. PAPL.

3633.

bomb.

Gregorczuk Kazimierz

1923/23

4734

3 K. PAPL.

3634.

kpr.

Grochowicz Józef

1900/116

4735

3 K. PAPL.

3635.

plut.

Groela Antoni

1902/9

4736

3 K. PAPL.

3636.

kan.

Gromko Szymon

1912/39

4737

3 K. PAPL.

3637.

kpr.

Gronkowski Leon

1923/18

4738

3 K. PAPL.

3638.

kan.

Grycek Mikołaj

1920/119

4739

3 K. PAPL.

3639.

kan.

Gryniewicz Jan

1919/17

4740

3 K. PAPL.

3640.

kpr.

Grzelak Jan Kazimierz

1911/9

4741

3 K. PAPL.

3641.

kpr.

Grześkowiak Władysław

1908/39

4742

3 K. PAPL.

3642.

kan.

Grzybek Henryk

1922/26

4743

3 K. PAPL.

3643.

ogn.

Grzybowski Wincenty

1911/4

4744

3 K. PAPL.

3644.

kpr.

Gutfranski Antoni

1915/64

4745

3 K. PAPL.

3645.

kan.

Gwozdowski Antoni

1918/16

4746

3 K. PAPL.

3646.

kpr.

Gabara Marek

1912/1

4747

3 K. Baon. Sap.

3647.

st.sap.

Gąsiorowski Stanisław

1915/124

4748

3 K. Baon. Sap.

3648.

st.sap.

Gronowski Szczepan

1903/121

4749

3 K. Baon. Sap.

3649.

st.sap.

Gwóźdź Henryk

1919/30

4750

3 K. Baon. Sap.

3650.

sap.

Glanowski Józef

1919/41

4751

3 K. Baon. Sap.

3651.

sap.

Glessner Jan

1916/32

4752

3 K. Baon. Sap.

3652.

sap.

Głębocki Mieczysław

1921/34

4753

3 K. Baon. Sap.

3653.

sap.

Godlewski Henryk

1918/32

4754

3 K. Baon. Sap.

3654.

sap.

Golubiewski Henryk

1921/28

4755

3 K. Baon. Sap.

3655.

sap.

Grabarski Jan

1919/36

4756

3 K. Baon. Sap.

3656.

sap.

Greczyński Marian

1921/35

4757

3 K. Baon. Sap.

3657.

sap.

Grzeszowski Władysław

1922/42

4758

3 K. Baon. Sap.

3658.

sap.

Gurklis Romuald

1925/65

4759

3 K. Baon. Sap.

3659.

kpr.

Garbowski Stanisław

1912/18

4760

3 K. Baon. Sap.

3660.

plut.

Gauden Zygmunt

1916/127

4761

3 K. Baon. Sap.

3661.

sap.

Gałecki Michał

1908/34

4762

3 K. Baon. Sap.

3662.

sap.

Golis Tadeusz

1925/61

4763

3 K. Baon. Sap.

3663.

sap.

Górecki Karol

1922/56

4764

3 K. Baon. Sap.

3664.

kpr.

Guzowski Ludwik

1915/35

4765

3 K. Baon. Sap.

3665.

st.sap.

Gubała Józef

1915/123

4766

3 K. Baon. Sap.

3666.

sap.

Guzik Bolesław

1924/16

4767

3 K. Baon. Sap.

3667.

kpr.

Gilowski Jan

1904/10

4768

3 K. Baon. Sap.

3668.

sap.

Gradowski Leon

1911/62

4769

3 K. Baon. Sap.

3669.

sap.

Grajewski Bronisław

1903/93

4770

3 K. Baon. Sap.

3670.

sap.

Gromadzki Hieronim

1914/20

4771

3 K. Baon. Sap.

3671.

sap.

Grochulski Eugeniusz

1917/12

4772

3 K. Baon. Sap.

3672.

sap.

Gruszecki Kazimierz

1922/121

4773

3 K. Baon. Sap.

3673.

plut.

Grzywacz Jan

1913/123

4774

3 K. Baon. Sap.

3674.

st.sap.

Grzązko Michał

1916/3

4775

3 K. Baon. Sap.

3675.

sap.

Gliński Józef

1923/49

4776

3 K. Baon. Sap.

3676.

sap.

Głąb Piotr

1902/22

4777

3 K. Baon. Sap.

3677.

plut.

Gwizdała Jan

1910/35

4778

3 K. Baon. Sap.

3678.

plut.pchor.

Gordziewicz Stanisław

1909/1

4779

3 K. Baon. Sap.

3679.

plut.

Gudzela Michał

1916/48

4780

3 K. Baon. Sap.

3680.

plut.

Grzegrzółka Antoni

1903/45

4781

3 K. Baon. Sap.

3681.

kpr.

Gorczyński Maciej

1911/1

4782

3 K. Baon. Sap.

3682.

kpr.

Gorbaczow Afanazy

1915/162

4783

3 K. Baon. Sap.

3683.

st.sap.

Gałaszewski Aleksander

1904/34

4784

3 K. Baon. Sap.

3684.

st.sap.

Głozak Stanisław

1911/69

4785

3 K. Baon. Sap.

3685.

sap.

Gałan Łukasz

1911/52

4786

3 K. Baon. Sap.

3686.

sap.

Gałek Stanisław

1919/48

4787

3 K. Baon. Sap.

3687.

sap.

Grzesik Józef

1909/34

4788

3 K. Baon. Sap.

3688.

sap.

Gomółkiewicz Agaton

1912/24

4789

3 K. Baon. Sap.

3689.

sap.

Galej Jan

1915/47

4790

3 K. Baon. Sap.

3690.

sap.

Gieryszewski Stanisław

1912/42

4791

3 K. Baon. Sap.

3691.

sap.

Giedroit Stanisław

1922/15

4792

3 K. Baon. Sap.

3692.

sap.

Gała Bolesław

1920/16

4793

3 K. Baon. Sap.

3693.

plut.

Grajewski Piotr

1901/61

4794

3 K. Baon. Sap.

3694.

sap.

Godlewski Kazimierz

1905/19

4795

3 K. Baon. Sap.

3695.

plut.

Gross Józef

1900/15

4796

3 K. Baon. Sap.

3696.

st.sap.

Gołowańczyk Grzegorz

1911/103

4797

3 K. Baon. Sap.

3697.

sap.

Grabiarz Władysław

1903/122

4798

3 K. Baon. Sap.

3698.

sap.

Godlewski Jerzy

1904/14

4799

3 K. Baon. Sap.

3699.

sap.

Grzegorz Michał

1910/18

4800

3 K. Baon. Sap.

3700.

sierż.

Graif Teodor

1906/6

4801

3 K. Baon. Ł.

3701.

plut.

Gahl Nikodem

1913/8

4802

3 K. Baon. Ł.

3702.

plut.

Galiński Tomasz

1905/8

4803

3 K. Baon. Ł.

3703.

kpr.

Gallot Brunon

1916/2

4804

3 K. Baon. Ł.

3704.

kpr.

Gruszczyński Eugeniusz

1902/11

4805

3 K. Baon. Ł.

3705.

st.szer.

Gosławski Bronisław

1907/6

4806

3 K. Baon. Ł.

3706.

szer.

Gronberg Adolf

1915/33

4807

3 K. Baon. Ł.

3707.

st.szer.

Grzybowski Krzysztof

1925/2

4808

3 K. Baon. Ł.

3708.

szer.

Goraj Edward

1920/58

4809

3 K. Baon. Ł.

3709.

st.szer.

Grzeszczak Jerzy

1922/22

4810

3 K. Baon. Ł.

3710.

kpr.

Gut Jan

1916/61

4811

3 K. Baon. Ł.

3711.

szer.

Garboliński Antoni

1921/18

4812

3 K. Baon. Ł.

3712.

szer.

Góra Zenon

1924/6

4813

3 K. Baon. Ł.

3713.

szer.

Gawronski Edward

1926/10

4814

3 K. Baon. Ł.

3714.

szer.

Gawryluk Aleksander

1926/9

4815

3 K. Baon. Ł.

3715.

szer.

Gabiński Paweł

1917/61

4816

3 K. Baon. Ł.

3716.

szer.

Glebko Wiktor

1919/107

4817

3 K. Baon. Ł.

3717.

plut.

Gąsiorowski Józef

1904/41

4818

3 K. Baon. Ł.

3718.

szer.

Gogluska Józef

1911/85

4819

3 K. Baon. Ł.

3719.

st.szer.

Gochman Zygmunt

1913/29

4820

3 K. Baon. Ł.

3720.

kpr.

Gieroliński Michał

1914?/17

4821

3 K. Baon. Ł.

3721.

szer.

Giryn Dionizy

1923/29

4822

3 K. Baon. Ł.

3722.

szer.

Galiński Zygmunt

1921/49

4823

3 K. Baon. Ł.

3723.

szer.

Garbacz Józef

1913/

4824

3 K. Baon. Ł.

3724.

szer.

Gliński Henryk

1924/7

4825

3 K. Baon. Ł.

3725.

szer.

Gimżewski Józef

1920/118

4826

3 K. Baon. Ł.

3726.

plut.

Gałkowski Piotr

1910/8

4827

3 K. Szw. Żand.

3727.

plut.

Gębka Jan

1909/66

4828

3 K. Szw. Żand.

3728.

st.szer.

Głuszkowski Tadeusz

1924/46

4829

3 K. Szw. Żand.

3729.

plut.

Górski Alfred

1914/176

4830

3 K. Szw. Żand.

3730.

st.szer.

Guglewicz Władysław

1923/47

4831

3 K. Szw. Żand.

3731.

szer.

Gac Franciszek

1923/28

4832

2 Komp. Sanit.

3732.

st.szer.

Gajewski Władysław

1921/27

4833

2 Komp. Sanit.

3733.

szer.

Gasperowicz Henryk

1918/30

4834

2 Komp. Sanit.

3734.

plut.

Gospodarek Jan

1900/139

4835

2 Komp. Sanit.

3735.

szer.

Gołębiowski Józef

1918/28

4836

2 Komp. Sanit.

3736.

kpr.

Górzański Franciszek

1913/53

4837

2 Komp. Sanit., Uzup. Rozk. 3 DSK, Nr. 72/45

3737.

szer.

Gorko-Omelański January

1910/24

4838

2 Komp. Sanit.

3738.

szer.

Grodzki Lucjan

1907/21

4839

2 Komp. Sanit.

3739.

szer.

Gulewicz Jan

1924/17

4840

2 Komp. Sanit., Uzup. Rozk. 3 DSK, Nr. 72/45

3740.

szer.

Guzkowski Władysław

1925/20

4841

2 Komp. Sanit.

3741.

szer.

Grabowy Stanisław

1919/31

4842

2 Komp. Sanit.

3742.

plut.

Gajewski Tadeusz

1910?/5

4843

1 Komp. Sanit.

3743.

st.szer.

Gałgan Józef

1919/6

4844

1 Komp. Sanit.

3744.

szer.

Gawin Jan

1915/199

4845

1 Komp. Sanit.

3745.

kpr.

Gąsienica Władysław

1915/11

4846

1 Komp. Sanit.

3746.

st.szer.

Gębka Jan

1906/7

4847

1 Komp. Sanit.

3747.

st.szer.

Głąbicki Stefan

1915/121

4848

1 Komp. Sanit.

3748.

plut.

Gorczyca Stanisław

1900/25

4849

1 Komp. Sanit.

3749.

chor.

Goliszewski Władysław

1900/31

4850

1 Komp. Sanit.

3750.

kpr.

Grudzień Leopold

1915/10

4851

1 Komp. Sanit.

3751.

szer.

Guzowski Antoni

1904/5

4852

1 Komp. Sanit.

3752.

st.szer.

Guzowski Jan Czesław

1907/7

4853

1 Komp. Sanit.

3753.

st.szer.

Górski Władysław

1900/33

4854

1 Komp. Sanit.

3754.

st.strz.

Grzyb Błażej

1915/33

4855

Dtwo Z. i T.

3755.

strz.

Gawron Michał

1905/14

4856

Dtwo Z. i T.

3756.

strz.

Gabsiewicz Mieczysław

1920/45

4857

Dtwo Z. i T.

3757.

plut.

Galler Aron

1912/14

4858

1 Komp. Zaop.

3758.

kpr.

Gaczyński Zygmunt

1901/17

4859

1 Komp. Zaop.

3759.

plut.

Gajdocki Jan

1901/23

4860

1 Komp. Zaop.

3760.

st.strz.

Galasiński Franciszek

1924/30

4861

1 Komp. Zaop.

3761.

strz.

Garlak Ignacy

1905/61

4862

1 Komp. Zaop., Uzup. Rozk. 3 DSK, Nr. 72/45

3762.

strz.

Hirczycia Grzegorz

1907/50

4863

1 Komp. Zaop., Uzup. Rozk. 3 DSK, Nr. 72/45 (przenieść do "H")

3763.

sierż.

Gerka Henryk

1901/96

4864

1 Komp. Zaop.

3764.

strz.

Glochowski Zygmunt

1907/30

4865

1 Komp. Zaop.

3765.

strz.

Głowiński Ludwik

1907/56

4866

1 Komp. Zaop.

3766.

plut.

Gołost Aleksander

1902/20

4867

1 Komp. Zaop.

3767.

st.strz.

Gorczyński Józef

1922/12

4868

1 Komp. Zaop.

3768.

strz.

Gres Piotr

1904/86

4869

1 Komp. Zaop.

3769.

strz.

Grzelczak Jan

1907/54

4870

1 Komp. Zaop.

3770.

strz.

Gancarz Filip

1906/32

4871

2 Komp. Zaop.

3771.

st.sierż.

Gapoń Andrzej

1897/3

4872

2 Komp. Zaop.

3772.

kpr.pchor.

Gedroyc Henryk

1922/13

4873

2 Komp. Zaop.

3773.

st.strz.

Gil Józef

1920/29

4874

2 Komp. Zaop.

3774.

strz.

Gnitko Daniel

1910/29

4875

2 Komp. Zaop.

3775.

kpr.

Grudzień Jan

1912/37

4876

2 Komp. Zaop.

3776.

st.strz.

Gruszewski Jan

1911/26

4877

2 Komp. Zaop.

3777.

st.sierż.

Grzybowski Roman

1896/2

4878

2 Komp. Zaop.

3778.

strz.

Grzymkowski Antoni

1900/67

4879

2 Komp. Zaop.

3779.

plut.pchor.

Godon Ludwik

1918/38

4880

13 Komp. Zaop.

3780.

plut.

Gerstel Józef

1906/11

4881

13 Komp. Zaop.

3781.

kpr.

Groń Franciszek

1915/44

4882

13 Komp. Zaop.

3782.

kpr.

Grzemski Józef

1907/42

4883

13 Komp. Zaop.

3783.

st.strz.

Gil Józef

1905/38

4884

13 Komp. Zaop.

3784.

strz.

Grabowski Władysław

1909/12

4885

13 Komp. Zaop.

3785.

strz.

Gardecki Franciszek

1924/19

4886

13 Komp. Zaop.

3786.

strz.

Gargol Kazimierz

1919/76

4887

13 Komp. Zaop.

3787.

strz.

Górarz Łukasz

1909/26

4888

13 Komp. Zaop.

3788.

strz.

Giełdoń Marian

1910/15

4889

13 Komp. Zaop.

3789.

plut.

Grzyb Hieronim

1908/10

4890

13 Komp. Zaop.

3790.

kpr.pchor.

Garbarczyk Franciszek

1907/32

4891

13 Komp. Zaop.

3791.

kpr.

Grojec Paweł

1905/20

4892

13 Komp. Zaop.

3792.

kpr.

Guttman Jan

1920/13

4893

13 Komp. Zaop.

3793.

kpr.

Gębala Antoni

1920/12

4894

13 Komp. Zaop.

3794.

kpr.

Gabarski vel Grabarek Zygmunt

1906/12

4895

13 Komp. Zaop.

3795.

strz.

Gruszewski Eugeniusz

1902/118

4896

13 Komp. Zaop.

3796.

plut.

Grzegorzewski Józef

1899/141

4897

13 Komp. Zaop.

3797.

strz.

Gazdowicz Jan

1911/37

4898

2 Komp. Zaop.

3798.

plut.

Gałan Jerzy

1908/2

4899

1 Komp. Zaop.

3799.

strz.

Grzymkowski Antoni

1900/67

4900

2 Komp. Zaop. / anulowano jako nadany podwójnie. wym. nadano KMC-4879, poz.3778, Uzup. Rozk. 3 DSK, Nr. 72/45

3800.

kpr.

Graniczny Roman

1900/20

4901

2 Komp. Zaop.

3801.

plut.pchor.

Gartung Wacław

1916/30

4902

3 Park Mat.

3802.

strz.

Gryczuk Michał

1923/22

4903

3 Park Mat.

3803.

strz.

Gryniewicz Jan

1906/56

4904

3 Park Mat.

3804.

kpr.

Grzywacz Andrzej

1896/59

4905

3 Park Mat.

3805.

strz.

Gabel Tadeusz

1911/104

4906

1 Komp. Warszt.

3806.

kpr.

Gawrysiak Kazimierz

1917/2

4907

1 Komp. Warszt., Uzup. Rozk. 3 DSK, Nr. 72/45

3807.

st.strz.

Grądziel Tadeusz

1920/30

4908

1 Komp. Warszt.

3808.

kpr.

Grolik Franciszek

1919/10

4909

2 Komp. Warszt.

3809.

sierż.

Gruba Jan

1902/49

4910

2 Komp. Warszt.

3810.

chor.

Grynczel Kazimierz

1900/121

4911

2 Komp. Warszt.

3811.

sierż.

Gryń Kazimierz

1909/9

4912

2 Komp. Warszt.

3812.

strz.

Gryniewicz Wacław

1922/38

4913

2 Komp. Warszt.

3813.

kpr.

Grzeszczuk Jan

1907/49

4914

2 Komp. Warszt.

3814.

kpr.

Guzierski Franciszek

1907/22

4915

1 Komp. Warszt.

3815.

kpr.

Guzik Izydor

1900/30

4916

2 Komp. Warszt.

3816.

strz.

Gzula Tadeusz

1915/62

4917

1 Komp. Warszt.

3817.

kpr.

Gierula Szymon

1912/11

4918

Kw.Gł. 1 BSK.

3818.

strz.

Girdziusz Antoni

1921/43

4919

Kw.Gł. 1 BSK.

3819.

strz.

Gittelman Moniek

1914/125

4920

Kw.Gł. 1 BSK.

3820.

st.strz.

Gliński Wilhelm

1907/10

4921

Kw.Gł. 1 BSK.

3821.

plut.

Górniak Szczepan

1913/50

4922

Kw.Gł. 1 BSK.

3822.

st.sierż.

Grajwoda Edmund

1900/10

4923

Kw.Gł. 1 BSK.

3823.

strz.

Gryglak Janusz

1922/9

4924

Kw.Gł. 1 BSK.

3824.

kpr.

Gryko Antoni

1916/10

4925

Kw.Gł. 1 BSK.

3825.

kpr.

Gryksztas Władysław

1913/58

4926

Kw.Gł. 1 BSK.

3826.

st.strz.

Grzymalski Tadeusz

1916/124

4927

Kw.Gł. 1 BSK.

3827.

st.strz.

Gołębiowski Leon

1916/31

4928

1 Baon. SK.

3828.

strz.

Gielg Stanisław

1914/57

4929

1 Baon. SK.

3829.

strz.

Gajdzis Władysław

1904/22

4930

1 Baon. SK.

3830.

strz.

Gedymin Henryk

1910/36

4931

1 Baon. SK.

3831.

strz.

Giełazyn Józef

1907/43

4932

1 Baon. SK.

3832.

strz.

Grzywacz Czesław

1910/45

4933

1 Baon. SK.

3833.

strz.

Gładkowski Władysław

1924/15

4934

1 Baon. SK.

3834.

strz.

Gulanowski Tadeusz

1925/1

4935

1 Baon. SK.

3835.

strz.

Gulko Aleksander

1926/25

4936

1 Baon. SK.

3836.

strz.

Grabowski Romuald

1926/37

4937

1 Baon. SK.

3837.

plut.

Grundland Maurycy

1899/107

4938

1 Baon. SK.

3838.

sierż.

Galik Ignacy

1917/8

4939

1 Baon. SK.

3839.

plut.

Górszczyk Franciszek

1916/1

4940

1 Baon. SK.

3840.

kpr.

Gibasiewicz Edward

1903/6

4941

1 Baon. SK.

3841.

kpr.

Górczyński Henryk

1912/10

4942

1 Baon. SK.

3842.

kpr.

Grześkowiak Jan

1904/1

4943

1 Baon. SK.

3843.

kpr.

Gruszkowski Stanisław

1911/12

4944

1 Baon. SK.

3844.

kpr.

Gala Stanisław

1913/18

4945

1 Baon. SK.

3845.

kpr.

Gardy Edward

1918/35

4946

1 Baon. SK.

3846.

kpr.

Guntner Władysław

1913/34

4947

1 Baon. SK.

3847.

kpr.

Głodowski Bronisław

1912/44

4948

1 Baon. SK.

3848.

kpr.

Gołota Jan

1913/17

4949

1 Baon. SK.

3849.

kpr.

Grun Jerzy

1917/41

4950

1 Baon. SK.

3850.

st.strz.

Golob Alojzy

1922/8

4951

1 Baon. SK.

3851.

st.strz.

Gołąb Stefan

1907/12

4952

1 Baon. SK.

3852.

st.strz.

Gruda Adam

1923/15

4953

1 Baon. SK.

3853.

st.strz.

Gul Marcin

1912/9

4954

1 Baon. SK.

3854.

st.strz.

Gawroński Wincenty

1915/2

4955

1 Baon. SK.

3855.

st.strz.

Gęgotek Marian

1914/16

4956

1 Baon. SK.

3856.

strz.

Gajda Dawid

1918/51

4957

1 Baon. SK.

3857.

strz.

Gawęcki Aleksander

1921/45

4958

1 Baon. SK.

3858.

strz.

Gugałko Stanisław

1923/13

4959

1 Baon. SK.

3859.

st.strz.

Gardzielik Stanisław

1914/51

4960

1 Baon. SK.

3860.

strz.

Gołąbek Władysław

1914/18

4961

1 Baon. SK.

3861.

strz.

Gołębiowski Tadeusz

1920/27

4962

1 Baon. SK.

3862.

st.sierż.

Golonka Józef

1904/11

4963

2 Baon. SK.

3863.

plut.

Górny Franciszek

1913/19

4964

2 Baon. SK.

3864.

plut.

Grabarczyk Józef

1911/13

4965

2 Baon. SK.

3865.

plut.

Gębka Jan

1915/23

4966

2 Baon. SK.

3866.

plut.

Głowniak Franciszek

1912/122

4967

2 Baon. SK.

3867.

sierż.

Grudziński Józef

1903/2

4968

2 Baon. SK.

3868.

kpr.

Górski Józef

1921/9

4969

2 Baon. SK.

3869.

kpr.

Gastwirt Mojżesz

1912/139

4970

2 Baon. SK.

3870.

st.strz.

Grabowski Piotr

1919/56

4971

2 Baon. SK.

3871.

st.strz.

Gajowniczek Stanisław

1915/24

4972

2 Baon. SK.

3872.

kpr.

Gogol Jan

1916/17

4973

2 Baon. SK.

3873.

strz.

Górski Władysław

1909/13

4974

2 Baon. SK.

3874.

strz.

Gabryel Leon

1917/29

4975

2 Baon. SK.

3875.

st.strz.

Golański Feliks

1924/20

4976

2 Baon. SK.

3876.

strz.

Gerlach Mieczysław

1919/22

4977

2 Baon. SK.

3877.

strz.

Gerlach Bronisław

1922/30

4978

2 Baon. SK.

3878.

kpr.pchor.

Grochowski Stanisław

1922/20

4979

2 Baon. SK.

3879.

strz.

Grala Stanisław

1918/34

4980

2 Baon. SK.

3880.

strz.

Glinkowski Tadeusz

1917/25

4981

2 Baon. SK.

3881.

strz.

Gryszko Stanisław

1918/33

4982

2 Baon. SK.

3882.

strz.

Górski Stanisław

1922/37

4983

2 Baon. SK.

3883.

strz.

Grzegorczyk Jan

1908/45

4984

2 Baon. SK.

3884.

strz.

Gurstein Józef

1905/96

4985

2 Baon. SK.

3885.

st.strz.

Groszka Józef

1910/13

4986

2 Baon. SK.

3886.

kpr.pchor.

Gryc Mikołaj Jerzy

1920/55

4987

2 Baon. SK.

3887.

strz.

Gomuła Stanisław

1903/62

4988

2 Baon. SK.

3888.

strz.

Giwonczuk Jan

1916/35

4989

2 Baon. SK.

3889.

strz.

Glikman Henryk

1920/42

4990

2 Baon. SK.

3890.

strz.

Grycko Miron

1919/53

4991

2 Baon. SK.

3891.

st.strz.

Gnietecki Anatol

1908/

4992

2 Baon. SK.

3892.

sierż.

Grabowski Stanislaw

1900/52

4993

2 Baon. SK.

3893.

strz.

Grulich Mieczysław

1903/53

4994

2 Baon. SK.

3894.

strz.

Gułakow Konstanty

1920/40

4995

2 Baon. SK.

3895.

strz.

Gorow Henryk

1921/58

4996

2 Baon. SK.

3896.

st.strz.

Gonciarz Mieczysław

1919/

4997

2 Baon. SK.

3897.

strz.

Galant Stefan

1920/

4998

2 Baon. SK.

3898.

st.strz.pchor.

Gadkowski Zdzisław

1923/65

4999

2 Baon. SK.

3899.

strz.

Gremza Dominik

1903/71

5000

2 Baon. SK.

3900.

strz.

Graczyk Wawrzyniec

1905/85

5001

2 Baon. SK.

3901.

strz.

Gulmantowicz Kazimierz

1900/98

5002

2 Baon. SK.

3902.

strz.

Grzegolski Stanisław

1917/130

5003

2 Baon. SK.

3903.

strz.

Głazowski Zygmunt

1912/176

5004

2 Baon. SK.

3904.

strz.

Gryszuk Mikołaj

1911/51

5005

2 Baon. SK.

3905.

kpr.

Gliwa Mieczysław

1919/9

5006

2 Baon. SK.

3906.

plut.

Goślinowski Zygmunt

1906/49

5007

3 Baon. SK.

3907.

plut.

Gajewski Jan

1906/121

5008

3 Baon. SK.

3908.

kpr.

Galicz Eugeniusz

1916/121

5009

3 Baon. SK.

3909.

kpr.

Gruchała Józef

1911/10

5010

3 Baon. SK.

3910.

st.strz.

Gwiaździński Eugeniusz

1910/1

5011

3 Baon. SK.

3911.

st.strz.

Grodzki Mieczysław

1921/30

5012

3 Baon. SK.

3912.

st.strz.

Głąb Józef

1919/1

5013

3 Baon. SK.

3913.

st.strz.

Gall Franciszek

1919/37

5014

3 Baon. SK.

3914.

strz.

Gołota Stefan

1908/121

5015

3 Baon. SK.

3915.

strz.

Golicz Jerzy

1924/42

5016

3 Baon. SK.

3916.

strz.

Głodek Henryk

1920/35

5017

3 Baon. SK.

3917.

strz.

Granic Jan

1917/28

5018

3 Baon. SK.

3918.

strz.

Gerasimczuk Jan

1917/26

5019

3 Baon. SK.

3919.

strz.

Gorczyński Karol

1901/36

5020

3 Baon. SK.

3920.

strz.

Gorszanow Cyryl

1916/52

5021

3 Baon. SK.

3921.

strz.

Gutan Józef

1922/59

5022

3 Baon. SK.

3922.

strz.

Grendys Józef

1919/18

5023

3 Baon. SK.

3923.

st.strz.

Gurman Jan

1916/22

5024

3 Baon. SK.

3924.

kpr.

Gołąb Karol

1907/26

5025

3 Baon. SK.

3925.

st.strz.

Gola Władysław

1901/14

5026

3 Baon. SK.

3926.

st.strz.

Grygan Stanisław

1913/121

5027

3 Baon. SK.

3927.

st.strz.

Grzeszczak Franciszek

1901/2

5028

3 Baon. SK.

3928.

strz.

Gniazdowski Jan

1912/121

5029

3 Baon. SK.

3929.

kpr.

Gołda Józef

1915/122

5030

3 Baon. SK.

3930.

st.strz.

Górski Bronisław

1923/37

5031

3 Baon. SK.

3931.

st.strz.

Gross Rudolf

1921/29

5032

3 Baon. SK.

3932.

strz.

Grabania Michał

1908/12

5033

3 Baon. SK.

3933.

strz.

Galanty Zbigniew

1921/8

5034

3 Baon. SK.

3934.

strz.

Gorbun Włodzimierz

1925/13

5035

3 Baon. SK.

3935.

strz.

Górka Stanisław

1923/43

5036

3 Baon. SK.

3936.

strz.

Grabowski Czesław

1915/200

5037

3 Baon. SK.

3937.

plut.

Gumienny Paweł

1914/121

5038

3 Baon. SK.

3938.

kpr.pchor.

Grela Adam

1916/123

5039

3 Baon. SK.

3939.

strz.

Grynberg Lewin

1915/27

5040

3 Baon. SK.

3940.

plut.

Głowacki Wincenty

1906/27

5041

Kw.Gł. 2 BSK.

3941.

kpr.

Gocek Kazimierz

1906/28

5042

Kw.Gł. 2 BSK.

3942.

kpr.pchor.

Gruss Filip

1909/8

5043

Kw.Gł. 2 BSK.

3943.

st.strz.

Golmento Jan

1915/22

5044

Kw.Gł. 2 BSK.

3944.

st.strz.

Gryfenberg Benjamin

1907/25

5045

Kw.Gł. 2 BSK.

3945.

st.strz.

Głębowski Józef

1914/158

5046

Kw.Gł. 2 BSK.

3946.

sierż.

Gołąbicki Aleksander

1917/33

5047

4 Baon. SK.

3947.

st.sierż.

Gabrys Antoni

1900/42

5048

4 Baon. SK.

3948.

wachm.

Gibała Józef

1900/18

5049

4 Baon. SK.

3949.

sierż.

Gronowski Kazimierz

1899/100

5050

4 Baon. SK.

3950.

plut.

Górnicki Franciszek

1904/12

5051

4 Baon. SK.

3951.

plut.pchor.

Gołębiowski Bolesław

1913/135

5052

4 Baon. SK.

3952.

kpr.

Grocholewski Wladysław

1911/11

5053

4 Baon. SK.

3953.

plut.

Gul Adam

1922/2

5054

4 Baon. SK.

3954.

st.strz.

Gryc Edward

1913/54

5055

4 Baon. SK.

3955.

st.strz.pchor.

Gruszkowski Tadeusz

1919/38

5056

4 Baon. SK.

3956.

st.strz.

Gliński Bolesław

1901/15

5057

4 Baon. SK.

3957.

kpr.

Gołubienko Stanisław

1923/35

5058

4 Baon. SK.

3958.

kpr.pchor.

Gregalis Jan

1921/57

5059

4 Baon. SK.

3959.

strz.

Grabarz Stanisław

1905/15

5060

4 Baon. SK.

3960.

strz.

Góral Michał

1921/10

5061

4 Baon. SK.

3961.

strz.

Grumbianin Paweł

1920/15

5062

4 Baon. SK.

3962.

strz.

Gałkowski Aleksander

1908/20

5063

4 Baon. SK.

3963.

strz.

Giembycz Paweł

1921/11

5064

4 Baon. SK.

3964.

strz.

Głazewski Jan

1911/27

5065

4 Baon. SK.

3965.

strz.

Godun Anatol

1923/4

5066

4 Baon. SK.

3966.

strz.

Gnus Alfons

1919/68

5067

4 Baon. SK.

3967.

strz.

Gil Wiktor

1911/17

5068

4 Baon. SK.

3968.

strz.

Gaweł Józef

1924/29

5069

4 Baon. SK.

3969.

strz.

Grunberger Kazimierz

1921/25

5070

4 Baon. SK.

3970.

strz.

Grygiel Franciszek

1906/26

5071

4 Baon. SK.

3971.

strz.

Gubała Józef

1920/24

5072

4 Baon. SK.

3972.

strz.

Gordon Józef

1921/24

5073

4 Baon. SK.

3973.

strz.

Gajdowski Henryk

1923/32

5074

4 Baon. SK.

3974.

strz.

Gorczyński Mieczysław

1923/2

5075

4 Baon. SK.

3975.

strz.

Gralecki Henryk

1923/5

5076

4 Baon. SK.

3976.

strz.

Graczyk Józef

1911/57

5077

4 Baon. SK.

3977.

st.strz.pchor.

Gaczyński Józef

1912/26

5078

4 Baon. SK.

3978.

strz.

Grochowalski Szczepan

1902/63

5079

4 Baon. SK.

3979.

strz.

Gesza Łukasz

1918/44

5080

4 Baon. SK.

3980.

sierż.

Garbuliński Antoni

1904/4

5081

5 Baon. SK.

3981.

plut.

Gubernat Mieczysław

1911/21

5082

5 Baon. SK.

3982.

plut.

Gurdak Franciszek

1910/21

5083

5 Baon. SK.

3983.

plut.

Głażewski Franciszek

1905/22

5084

5 Baon. SK.

3984.

kpr.

Garbiak Kazimierz

1915/21

5085

5 Baon. SK.

3985.

kpr.

Gutowski Józef

1901/87

5086

5 Baon. SK.

3986.

kpr.

Giecewicz Wiktor

1918/18

5087

5 Baon. SK.

3987.

st.strz.

Grochowski Roman

1911/33

5088

5 Baon. SK.

3988.

st.strz.

Groblicki Leon

1900/39

5089

5 Baon. SK.

3989.

st.strz.

Grojec Jan

1901/71

5090

5 Baon. SK.

3990.

st.strz.

Górski August

1920/9

5091

5 Baon. SK.

3991.

kpr.pchor.

Góra Teofil

1923/121

5092

5 Baon. SK.

3992.

strz.

Godowski Andrzej

1915/68

5093

5 Baon. SK.

3993.

strz.

Gordziejczyk Wasyl

1912/48

5094

5 Baon. SK.

3994.

strz.

Grzywa Jan

1919/15

5095

5 Baon. SK.

3995.

strz.

Gizun Mikołaj

1919/16

5096

5 Baon. SK.

3996.

strz.

Górski Andrzej

1919/25

5097

5 Baon. SK.

3997.

strz.

Grusza Wacław

1919/14

5098

5 Baon. SK.

3998.

strz.

Gorkowy Józef

1919/33

5099

5 Baon. SK.

3999.

strz.

Garbowski Antoni

1919/35

5100

5 Baon. SK.

4000.

kpr.

Gurdak Michał

1913/66

5101

5 Baon. SK.

4001.

kpr.

Gieroszyński Jan

1909/103

5102

5 Baon. SK.

4002.

kpr.

Gal Eugeniusz

1923/42

5103

5 Baon. SK.

4003.

kpr.

Gil Piotr

1903/18

5104

5 Baon. SK.

4004.

kpr.

Grzmociński Edmund

1921/146

5105

5 Baon. SK.

4005.

kpr.

Grzelecki Ignacy

1923/56

5106

5 Baon. SK.

4006.

kpr.

Gruer Hersz

1907/45

5107

5 Baon. SK.

4007.

kpr.

Gawroński Józef

1922/10

5108

5 Baon. SK.

4008.

plut.

Gawlik Józef

1911/30

5109

6 Baon. SK.

4009.

kpr.

Goch Marian

1919/5

5110

6 Baon. SK.

4010.

strz.

Groń Franciszek

1919/43

5111

6 Baon. SK.

4011.

strz.

Gilewski Stanisław

1918/39

5112

6 Baon. SK.

4012.

strz.

Garbacik Stanisław

1900/155

5113

6 Baon. SK.

4013.

kpr.

Grabowski Jan

1908/26

5114

6 Baon. SK.

4014.

st.strz.

Gondek Zbigniew

1924/26

5115

6 Baon. SK., poprawiono nazwisko 13.10.2023 (Gądek)

4015.

st.strz.

Gnyś Stanisław

1918/31

5116

6 Baon. SK.

4016.

strz.

Gołębiowski Jan

1919/44

5117

6 Baon. SK.

4017.

strz.

Gruszecki Karol

1913/99

5118

6 Baon. SK.

4018.

kpr.

Gorczyca Wiktor

1911/29

5119

6 Baon. SK.

4019.

kpr.pchor.

Greczyło Zdzisław

1923/52

5120

6 Baon. SK.

4020.

strz.

Gajda Antoni

1902/47

5121

6 Baon. SK.

4021.

strz.

Gromadzki Leon

1918/58

5122

6 Baon. SK.

4022.

st.strz.

Gryglas Józef

1925/14

5123

6 Baon. SK.

4023.

strz.

Grzyb Leon

1918/36

5124

6 Baon. SK.

4024.

kpr.

Głowacki Piotr

1916/62

5125

6 Baon. SK.

4025.

strz.

Górski Bronisław

1916/50

5126

6 Baon. SK.

4026.

kpr.pchor.

Gaj Witalis

1914/38

5127

6 Baon. SK.

4027.

st.sierż.

Grześkowiak Ignacy

1893/6

5128

6 Baon. SK.

4028.

strz.

Grabowiecki Kazimierz

1918/58

5129

6 Baon. SK.

4029.

st.strz.

Gaik Władysław

1911/20

5130

6 Baon. SK.

4030.

strz.

Gliński Mieczysław

1921/61

5131

6 Baon. SK.

4031.

strz.

Grelik Wacław

1921/14

5132

6 Baon. SK.

4032.

st.strz.

Grzywacz Kazimierz

1924/24

5133

6 Baon. SK.

4033.

st.strz.

Głogowiec Marian

1923/25

5134

6 Baon. SK.

4034.

kpr.

Grabowski Michał

1920/59

5135

6 Baon. SK.

4035.

strz.

Gniazdowski Józef

1918/148

5136

6 Baon. SK.

4036.

kpr.

Górniak Wacław

1902/31

5137

6 Baon. SK.

 

Listę podesłał Pan Tomasz K.

 

Lista ma charakter poglądowy.Może zawierać błędy.
Kopię orginału z wykazem odznaczonych można uzyskać w Instytucie Sikorskiego w Londynie.
Jeżeli odnaleźliśmy krewnego w zamieszczonym wykazie można skontaktować się z
Ministry of Defence w UK gdzie znajdują się teczki żołnierzy PSZ na Zachodzie.

Jeżeli na powyższej liście znajduje się żołnierz pochowany w województwie POMORSKIM / POLSKA
Proszę o kontakt na adres:
info@pamietam.eu
Strona: pamietam.eu

Przydatne informacje:
http://pism.org.uk/badania-rodzinne/?lang=pl
http://pism.org.uk/jak-korzystac-z-archiwum/?lang=pl
oraz WBH / CAW:
Kolekcja akt żołnierzy polskich poległych, zaginionych i zmarłych w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie
Kolekcja akt żołnierzy polskich powracających z Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie 1945-1948
Kontakt z autorem strony: info@2kp.pl

Zapraszam również na grupę FB:
Krzyż Pamiątkowy Monte Cassino (Monte Cassino Commemorative Cross)
http://www.facebook.com/groups/2587046001613246/