Wczytywanie strony

3 DSK - "A"


Lp.

Stopień

Nazwisko i imię

Rocznik i Nr. Ew.

Nr. Krzyża Monte Cassino

Uwagi

943.

kpr.

Akiełan Mieczysław

1912/5

2044

Kw.Gł. 3 DSK.

944.

plut.

Amirowicz Antoni

1904/4

2045

Kw.Gł. 3 DSK.

945.

plut.

Andryszczak Franciszek

1906/4

2046

Kw.Gł. 3 DSK.

946.

st.strz.

Awdiejew Symeon

1909/28

2047

Kw.Gł. 3 DSK.

947.

kpr.

Awsinkiewicz Stanisław

1906/13

2048

Kw.Gł. 3 DSK.

948.

strz.

Anusewicz Jan

1907/12

2049

3 K. Baon. Ckm.

949.

strz.

Adamiuk Michał

1915/8

2050

3 K. Baon. Ckm.

950.

kpr.

Antończyk Józef

1914/81

2051

3 K. Baon. Ckm.

951.

st.strz.

Arasimowicz Mieczysław

1912/3

2052

3 K. Baon. Ckm.

952.

kpr.

Andrzejewski Jan

1906/37

2053

3 K. Baon. Ckm.

953.

strz.

Adamowicz Józef

1912/9

2054

3 K. Baon. Ckm.

954.

plut.

Adamski Stanisław

1911/31

2055

12 P.Uł.P

955.

plut.

Alabrudziński Franciszek

1911/24

2056

12 P.Uł.P

956.

kpr.

Adamiszyn Andrzej

1918/13

2057

12 P.Uł.P

957.

uł.

Adamczyk Marian

1925/3

2058

12 P.Uł.P

958.

st.uł.

Augustyniak Józef

1912/17

2059

12 P.Uł.P

959.

uł.

Anchimiuk Jan

1911/28

2060

12 P.Uł.P

960.

uł.

Adamowicz Arkadiusz

1915/25

2061

12 P.Uł.P

961.

uł.

Amster Maksymilian

1912/48

2062

12 P.Uł.P

962.

uł.

Adamowicz Kazimierz

1913/29

2063

12 P.Uł.P

963.

uł.

Antoszewski Wojciech

1919/17

2064

12 P.Uł.P

964.

uł.

Adler Brunon

1925/10

2065

12 P.Uł.P

965.

st.uł.

Apoznański Władysław

1921/13

2066

12 P.Uł.P

966.

wachm.

Arciszewski Stanisław

1903/12

2067

12 P.Uł.P

967.

kan.

Abrahamowicz Ludwik

1921/7

2068

Kw.Gł. AD.

968.

bomb.

Ankot Bolesław

1910/1

2069

Kw.Gł. AD.

969.

bomb.

Adamczyk Szymon

1914/13

2070

1 K. PAL.

970.

kan.

Adamski Wacław

1921/1

2071

1 K. PAL.

971.

kan.

Ambroziak Zdzisław

1921/3

2072

1 K. PAL.

972.

bomb.

Ankier Jonas

1906/1

2073

1 K. PAL.

973.

kpr.

Andruszkiewicz Jan

1908/15

2074

1 K. PAL.

974.

kan.

Antonowicz Henryk

1924/5

2075

1 K. PAL.

975.

kan.

Augustyniak Aleksander

1915/6

2076

1 K. PAL.

976.

kan.

Azarko Józef

1920/6

2077

1 K. PAL.

977.

bomb.

Abramowicz Bronisław

1912/1

2078

2 K. PAL.

978.

bomb.

Adamowicz Wiktor

1903/1

2079

2 K. PAL.

979.

kan.

Aktanarowicz Mieczysław

1923/1

2080

2 K. PAL.

980.

kan.

Andruszkiewicz Mieczysław

1920/47

2081

2 K. PAL.

981.

bomb.

Antkiewicz Franciszek

1915/5

2082

2 K. PAL.

982.

kan.

Antonowski Konstanty

1920/14

2083

2 K. PAL.

983.

kan.

Aleksiejczyk Edward

1912/5

2084

2 K. PAL.

984.

kpr.pchor.

Andronowski Jan

1922/5

2085

2 K. PAL.

985.

ogn.

Antoniszewski Michał

1914/8

2086

2 K. PAL.

986.

plut.

Antczak Feliks

1911/7

2087

3 K. PAL.

987.

kpr.pchor.

Apanel Bernard

1915/17

2088

3 K. PAL.

988.

bomb.

Aleksiejuk Mieczysław

1908/5

2089

3 K. PAL.

989.

kan.

Amonowicz Kazimierz

1922/17

2090

3 K. PAL.

990.

kan.

Ankudowicz Władysław

1923/10

2091

3 K. PAL.

991.

kan.

Apanel Józef

1919/6

2092

3 K. PAL.

992.

kan.

Atroszko Konstanty

1907/5

2093

3 K. PAL.

993.

bomb.

Abrahamik Tadeusz

1916/3

2094

3 K. P. Ppanc.

994.

kan.

Adamek Antoni

1920/13

2095

3 K. P. Ppanc.

995.

bomb.

Adamkiewicz Adam

1914/20

2096

3 K. P. Ppanc.

996.

kan.

Adamowski August

1913/7

2097

3 K. P. Ppanc.

997.

kpr.

Adamiec Walenty

1906/5

2098

3 K. P. Ppanc.

998.

kan.

Adamski Stanisław

1917/4

2099

3 K. P. Ppanc.

999.

bomb.

Ajdamach Piotr

1905/2

2100

3 K. P. Ppanc.

1000.

plut.pchor.

Allerhand Henryk

1911/17

2101

3 K. P. Ppanc.

1001.

kan.

Ambroziewicz Michał

1906/6

2102

3 K. P. Ppanc.

1002.

bomb.pchor.

Ambrożewski Lucjan

1921/8

2103

3 K. P. Ppanc.

1003.

bomb.

Ancuta Leonard

1919/9

2104

3 K. P. Ppanc.

1004.

kpr.

Andrzejewski Józef

1915/14

2105

3 K. P. Ppanc.

1005.

kan.

Augustowicz Bolesław

1912/7

2106

3 K. P. Ppanc.

1006.

kan.

Abramczuk Ludwik

1922/4

2107

3 K. PAPL.

1007.

kan.

Abramowicz Jan

1904/5

2108

3 K. PAPL.

1008.

kan.

Adamczak Feliks

1911/5

2109

3 K. PAPL.

1009.

kan.

Adamczyk Jan

1922/8

2110

3 K. PAPL.

1010.

kan.

Adamek Jan

1923/3

2111

3 K. PAPL.

1011.

kan.

Adamowski Józef

1916/5

2112

3 K. PAPL.

1012.

kan.

Afonik Aleksander

1900/14

2113

3 K. PAPL.

1013.

kan.

Aleksiejonek Piotr

1924/2

2114

3 K. PAPL.

1014.

kan.

Aleksiewicz Bazyli

1918/1

2115

4? K. PAPL.

1015.

bomb.

Aleksiewicz Henryk

1925/1

2116

3 K. PAPL.

1016.

bomb.

Andruszkiewicz Józef

1923/16

2117

3 K. PAPL.

1017.

kan.

Arciszewski Józef

1909/12

2118

3 K. PAPL.

1018.

kpr.

Adamczyk Władysław

1901/5

2119

3 K. Baon. Sap.

1019.

kpr.pchor.

Adryjanowicz Adolf

1922/10

2120

3 K. Baon. Sap.

1020.

kpr.

Arciszewski Jan

1907/4

2121

3 K. Baon. Sap.

1021.

sap.

Andruszkiewicz Władysław

1919/11

2122

3 K. Baon. Sap.

1022.

sap.

Andruszkiewicz Józef

1923/9

2123

3 K. Baon. Sap.

1023.

sap.

Augustowski Paweł

1919/12

2124

3 K. Baon. Sap.

1024.

sap.

Abramczuk Teodor

1907/8

2125

3 K. Baon. Sap.

1025.

kpr.pchor.

Adel Juliusz

1922/11

2126

3 K. Baon. Sap.

1026.

sap.

Apostel Alfred

1919/81

2127

3 K. Baon. Sap.

1027.

kpr.

Arszun Leon

1907/11

2128

3 K. Baon. Sap.

1028.

sap.

Anochim Jan

1913/25

2129

3 K. Baon. Sap.

1029.

sap.

Adamski Bolesław

1918/4

2130

3 K. Baon. Sap.

1030.

sap.

Adel Władysław

1902/2

2131

3 K. Baon. Sap.

1031.

kpr.

Adamski Lech

1914/6

2132

3 K. Baon. Ł.

1032.

szer.

Andrzejewski Józef

1922/3

2133

3 K. Baon. Ł.

1033.

szer.

Antosiewicz Stanisław

1918/3

2134

3 K. Baon. Ł.

1034.

st.szer.

Arciszewski Franciszek

1914/2

2135

3 K. Baon. Ł.

1035.

st.szer.

Adaszyński Jan

1917/3

2136

1 Komp. Sanit.

1026.

kpr.

Andrelczyk Wacław

1906/14

2137

1 Komp. Sanit.

1037.

kpt.

Antonowicz Kazimierz

1904/3

2138

2 Komp. Sanit.

1038.

plut.

Auchimowicz Władysław

1908/22

2139

1 Komp. Sanit.

1039.

kpr.

Adamowicz Wincenty

1900/12

2140

1 Komp. Zaop.

1040.

strz.

Ajdukiewicz Jan

1909/32

2141

1 Komp. Zaop.

1041.

kpr.

Abramowicz Józef

1900/9

2142

2 Komp. Zaop.

1042.

plut.

Anioł Józef

1909/9

2143

2 Komp. Zaop.

1043.

strz.

Antoszczyszyn Michał

1918/5

2144

2 Komp. Zaop.

1044.

st.strz.

Apolko Ludwik

1920/2

2145

2 Komp. Zaop.

1045.

st.strz.

Alechno Edward

1919/13

2146

13 Komp. Zaop.

1046.

plut.

Anuszkiewicz Kazimierz

1900/13

2147

13 Komp. Zaop.

1047.

strz.

Apieczonek Aleksander

1916/16

2148

13 Komp. Zaop.

1048.

kpr.

Aleksanderek Józef

1906/12

2149

1 Komp. Zaop.

1049.

kpr.

Antuszewicz Adam

1913/6

2150

1 Komp. Zaop.

1050.

plut.

Augustyn Bolesław

1902/3

2151

1 Komp. Zaop.

1051.

kpr.

Antonowicz Józef

1016/10

2152

2 Komp. Warszt.

1052.

st.strz.pchor.

Ardziejewski Marian

1908/6

2153

2 Komp. Warszt.

1053.

st.strz.

Antolak Tadeusz

1911/81

2154

1 Baon. SK.

1054.

st.strz.

Adamski Stanisław

1914/9

2155

1 Baon. SK.

1055.

st.strz.

Adamiak Marcin

1899/7

2156

1 Baon. SK.

1056.

strz.

Adamczyk Leon

1918/2

2157

1 Baon. SK.

1057.

st.strz.

Antonowicz Marian

1922/7

2158

1 Baon. SK.

1058.

strz.

Adamczyk Paweł

1902?/1

2159

1 Baon. SK.

1059.

strz.

Abramowicz Chaim

1924/10

2160

1 Baon. SK.

1060.

strz.

Andrejczuk Piotr

1915/13

2161

1 Baon. SK.

1061.

strz.

Anchimjuk Stefan

1911/16

2162

1 Baon. SK.

1062.

plut.

Adamus Antoni

1909/2

2163

2 Baon. SK.

1063.

st.strz.

Adamczyk Stanisław

1914/10

2164

2 Baon. SK.

1064.

kpr.

Adamski Wilhelm

1919/3

2165

2 Baon. SK.

1065.

st.strz.

Adamkiewicz Franciszek

1914/1

2166

2 Baon. SK.

1066.

plut.

Apoznański Tadeusz

1899/2

2167

2 Baon. SK.

1067.

kpr.

Austro Antoni

1898/6

2168

2 Baon. SK.

1068.

strz.

Anacka Mikołaj

1908/33

2169

2 Baon. SK.

1069.

kpr.

Awdziej Alfons

1900/10

2170

2 Baon. SK.

1070.

st.strz.

Arsenowicz Aleksy

1901/14

2171

2 Baon. SK.

1071.

strz.

Andrzejczuk Stanisław

1905/20

2172

2 Baon. SK.

1072.

plut.

Amirowicz Antoni

1904/4

2173

2 Baon. SK.

1073.

strz.

Aftergut Leopold

1919/16

2174

3 Baon. SK.

1074.

strz.

Adamowicz Stanisław

1910/48

2175

3 Baon. SK.

1075.

strz.

Amsolik Jan

1923/11

2176

3 Baon. SK.

1076.

strz.

Awiruk Jan

1910/10

2177

3 Baon. SK.

1077.

st.strz.

Antoniewicz Stanisław

1917/81

2178

3 Baon. SK.

1078.

kpr.

Alisz Józef

1912/81

2179

3 Baon. SK.

1079.

kpr.

Antczak Stanisław

1908/1

2180

3 Baon. SK.

1080.

strz.

Asendrych Zygmunt

1915/81

2181

3 Baon. SK.

1081.

kpr.

Acuła Józef

1910/2

2182

3 Baon. SK.

1082.

kpr.

Adamski Jan

1913/33

2183

3 Baon. SK.

1083.

strz.

Abramczyk Jan

1925/2

2184

2 Baon. SK.

1084.

kpr.

Arent Brunon

1901/7

2185

Kw.Gł. 2 BSK.

1085.

kpr.

Adam Herman

1911/19

2186

4 Baon. SK.

1086.

kpr.

Adamski Kazimierz

1905/1

2187

4 Baon. SK.

1087.

kpr.

Anczyk Ludwik

1910/3

2188

4 Baon. SK.

1088.

st.strz.

Alancewicz Wiktor

1912/27

2189

4 Baon. SK.

1089.

strz.

Adamus Jan

1906/3

2190

4 Baon. SK.

1090.

strz.

Ambrożej Zenon

1924/4

2191

4 Baon. SK.

1091.

strz.

Adamczyk Jan

1911/6

2192

4 Baon. SK.

1092.

strz.

Achrem Władysław

1910/8

2193

4 Baon. SK.

1093.

strz.

Amerla Wladyslaw

1894/2

2194

4 Baon. SK.

1094.

kpr.pchor.

Adamowski Mateusz

1906/3

2195

5 Baon. SK.

1095.

kpr.

Antkowicz Wincenty

1915/4

2196

5 Baon. SK.

1096.

st.strz.

Andrzejewski Władysław

1919/10

2197

5 Baon. SK.

1097.

strz.

Antoniszyn Karol

1919/15

2198

5 Baon. SK.

1098.

strz.

Andrzejewski Pawel

1917/5

2199

5 Baon. SK.

1099.

strz.

Andrzejewski Franciszek

1909/5

2200

5 Baon. SK.

1100.

kpr.

Abramski Bolesław

1914/12

2201

6 Baon. SK.

1101.

kpr.

Andrzejewski Piotr

1900/21

2202

6 Baon. SK.

1102.

sierż.

Aszyk Klemens

1902/6

2203

6 Baon. SK.

1103.

st.strz.

Alencynowicz Mikołaj

1902/28

2204

6 Baon. SK.

1104.

kpr.

Antkowiak Stanisław

1902/5

2205

6 Baon. SK.

1105.

strz.

Andrusiewicz Ryszard

1920/5

2206

6 Baon. SK.

1106.

strz.

Arciszewski Franciszek

1905/11

2207

6 Baon. SK.

1107.

kpr.

Arabski Nikita

1911/8

2208

6 Baon. SK.

1108a.

sap.

Adamkiewicz Czesław

1915/82

14701

Dtwo Sap. 3 DSK / Uzup. Rozk. 3 DSK, Nr. 72/45

13546.

kpr.pch.

Andronowski Piotr

1920/7

14648

2 K.PAL.

13547.

kpr.

Augustyn Władysław

1913/3

14649

2 K.PAL.

13548.

kpr.

Awienko Henryk

1910/6

14650

2 K.PAL.

 

Listę podesłał Pan Tomasz K.

 

Lista ma charakter poglądowy.Może zawierać błędy.
Kopię orginału z wykazem odznaczonych można uzyskać w Instytucie Sikorskiego w Londynie.
Jeżeli odnaleźliśmy krewnego w zamieszczonym wykazie można skontaktować się z
Ministry of Defence w UK gdzie znajdują się teczki żołnierzy PSZ na Zachodzie.

Jeżeli na powyższej liście znajduje się żołnierz pochowany w województwie POMORSKIM / POLSKA
Proszę o kontakt na adres:
info@pamietam.eu
Strona: pamietam.eu

Przydatne informacje:
http://pism.org.uk/badania-rodzinne/?lang=pl
http://pism.org.uk/jak-korzystac-z-archiwum/?lang=pl
oraz WBH / CAW:
Kolekcja akt żołnierzy polskich poległych, zaginionych i zmarłych w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie
Kolekcja akt żołnierzy polskich powracających z Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie 1945-1948
Kontakt z autorem strony: info@2kp.pl

Zapraszam również na grupę FB:
Krzyż Pamiątkowy Monte Cassino (Monte Cassino Commemorative Cross)
http://www.facebook.com/groups/2587046001613246/