Wczytywanie strony

23 Kompania Transportowa


Lp.

Stopień

Nazwisko i imię

Rocznik i Nr. Ew.

Nr. Krzyża Monte Cassino

Uwagi

1.

kpt.

Boczkowski Zygmunt

1896/98

44404

2.

por.

Bielasik Feliks

1902/185

44405

3.

mjr dypl.

Z. Celiński Władysław

1894/

44406

4.

por.

Kowalski Witold

1908/302

44407

5.

ppor.

Kowalski Tadeusz

1911/434

44408

6.

ppor.

Lasek Feliks

1906/76

44409

7.

por.

Markiewicz Zygmunt

1909/216

44410

8.

ppor.

Nowicki Leon

1910/24

44411

9.

por.

Prusiecki Roman

1912/

44412

10.

ppor.

Szabłowski Henryk

1917//

44413

11.

por.

Tuora Edward

1911/

44414

12.

sierż.

Ajewski Benedykt

1896/9

44415

13.

szer.

Adamaszek Jan

1901/4

44416

14.

szer.

Astukiewicz Franciszek

1906/23

44417

15.

szer.

Abramowicz Artur

1923/23

44418

16.

sierż.

Brzezicki Stefan

1902/43

44419

17.

sierż.

Bułat Stanisław

1897/53

44420

18.

sierż. pchor.

Biały Edward

1909/31

44421

19.

sierż.

Bujalski Zbigniew

1906/79

44422

20.

plut.

Brzozowski Antoni

1899/35

44423

21.

plut.

Bassara Józef

1902/100

44424

22.

plut.

Burak Stefan

1909/80

44425

23.

plut.

Bendor Henryk

1914/197

44426

24.

kpr.

Bikowski Aleksander

1907/93

44427

25.

kpr.

Burnat Michał

1900/104

44428

26.

kpr.

Bargielski Piotr

1907/111

44429

27.

kpr.

Bielak Józef

1900/175

44430

28.

kpr.

Borowik Piotr

1913/147

44431

29.

kpr.

Białas Adolf

1903/44

44432

30.

kpr.

Bukowski Jan

1897/119

44433

31.

st. szer.

Brania Jan

1900/121

44434

32.

st. szer.

Bednarczyk Stanisław

1903/121

44435

33.

st. szer. pchor.

Bałusz Bronisław

1909/36

44436

34.

st. szer.

Błażewski Borys

1901/199

44437

35.

szer.

Biegakowski Michał

1900/31

44438

36.

szer.

Białek Grzegorz

1899/33

44439

37.

szer.

Bernat Jan

1901/152

44440

38.

szer.

Baum Gustaw

1920/169

44441

39.

szer.

Bućko Jan

1898/68

44442

40.

szer.

Bijowski Antoni

1907/189

44443

41.

szer.

Bagiński Florian

1898/33

44444

42.

szer.

Bachus Artur

1902/71

44445

43.

szer.

Berżak Michał

1902/157

44446

44.

szer.

Bogdaniec Józef

1896/72

44447

45.

szer.

Bołtuć Robert

1925/63

44448

46.

plut. pchor.

Charytoniuk Aleksander

1904/42

44449

47.

kpr.

Choroszewski Władysław

1910/66

44450

48.

kpr.

Chomko Stanisław

1909/41

44451

49.

kpr.

Czerniatowicz Adolf

1907/70

44452

50.

kpr.

Czerepowicz Jan

1910/119

44453

51.

kpr.

Cierpak Władysław

1909/67

44454

52.

st. szer.

Cytrycki Władysław

1913/107

44455

53.

st. szer.

Cieciorowski Józef

1896/35

44456

54.

st. szer.

Cipko Władysław

1911/51

44457

55.

szer.

Cikało(?) Michał

1907/14

44458

56.

szer.

Czyżyk Edward

1902(3)/33

44459

57.

szer.

Cichoń Łukasz

1897/58

44460

58.

szer.

Cieślak Jan

1915/1032

44461

59.

szer.

Chmara Józef

1898/67

44462

60.

plut.

Dżugała Leon

1912/126

44463

61.

plut.

Dobrowolski Albert

1899/59

44464

62.

plut.

Doleżan Stanisław

1895/14

44465

63.

plut.

Domagała Stefan

1907/60

44466

64.

kpr.

Dżadzyński Ludwik

1906/102

44467

65.

kpr.

Denis Karol

1899/15

44468

66.

kpr.

Dobrzański Jan Stanisław

1903/33

44469

67.

st. szer.

Drozdowski Michał

1914/44

44470

68.

st. szer.

Dąbrowski Sylwester

1906/95

44471

69.

szer.

Dyrda Władysław

1901/42

44472

70.

szer.

Dzień Stanisław

1909/116

44473

71.

szer.

Dominiak Antoni

1902/47

44474

72.

szer.

Dzik Zygmunt

1925/18

44475

73.

szer.

Danieluk Aleksander

1904/73

44476

74.

szer.

Dudziak Franciszek

1899/2

44477

75.

szer.

Dymek Czesław

1899/41

44478

76.

kpr.

Ekiert Józef

1909/5

44479

77.

plut.

Fudalej Jan

1900/24

44480

78.

plut.

Francuz Jan

1896/17

44481

79.

kpr.

Frankiewicz Michał

1904/24

44482

80.

kpr.

Falkowski Bronisław

1906/24

44483

81.

szer.

Fridman Abraham

1921/38

44484

82.

plut.

Gano Edmund

1907/130

44485

83.

plut.

Garbacz Julian

1900/8

44486

84.

plut.

Giza Jan

1897/48

44487

85.

plut.

Gnoiński Władysław

1910/103

44488

86.

plut.

Gajdzica Jerzy

1904/67

44489

87.

kpr.

Grześkiewicz Józef

1898/47

44490

88.

kpr. pchor.

Garliński Eugeniusz

1912/96(8)

44491

89.

st. szer.

Gogola Jan

1904/57

44492

90.

st. szer.

Giedziun Jan

1921/73

44493

91.

st. szer.

Głowiuk Mikołaj

1910/80

44494

92.

st. szer.

Gidziewicz Bronisław

1901/95

44495

93.

szer.

Goleniewski Leopold

1912/76

44496

94.

szer.

Grodzki Józef

1918/131

44497

95.

szer.

Ginzburg Leopold

1913/156

44498

96.

szer.

Grzegrzółka Bolesław

1911/25

44499

97.

szer.

Głód Andrzej

1902/96

44500

98.

szer.

Gustowski Ignacy

1901/41

44501

99.

st. szer.

Gutkowski Stanisław

1908/56

44502

100.

szer.

Gawęda Stanisław

1923/39

44503

101.

szer.

Gruszka Rafał

1895/50

44504

102.

sierż.

Hajn franciszek

1893/7

44505

103.

plut.

Homańczuk Stanisałw

1906/39

44506

104.

kpr.

Hauptman Józef

1912/74

44507

105.

kpr.

Hejna Józef

1906/25

44508

106.

kpr.

Huben Stefan

1909/32

44509

107.

kpr.

Hardy Tomasz

1907/23

44510

108.

st. szer.

Hutyrczyk Antoni

1902/23

44511

109.

szer.

Hołyński Klemens

1912/72

44512

110.

szer.

Herbaczewski Albert

1910/23

44513

111.

plut.

Inglot Władysław

1894/2

44514

112.

szer.

Izbicki Józef

1919/19

44515

113.

szer.

Isański Józef

1907/2

44516

114.

sierż.

Janowicz Władysław

1911/117

44517

115.

plut.

Janoś Stanisław

1912/55

44518

116.

kpr.

Jureczko Konstanty

1908/102

44519

117.

kpr.

Jakubas Stefan

1899/84

44520

118.

kpr.

Jarosz Adam

1906/86

44521

119.

st. szer.

Jarocki Stanisałw

1908/106

44522

120.

st. szer.

Jakubas Stanisław

1917/11

44523

121.

st. szer.

Juszkiewicz Antoni

1903/62

44524

122.

szer.

Junek Jan

1919/58

44525

123.

szer.

Jochymek Piotr

1911/59

44526

124.

szer.

Januszkiewicz Władysław

1922/90

44527

125.

szer.

Janiak Jan

1914/97

44528

126.

szer.

Jurczak Stanisław

1911/104

44529

127.

szer.

Jurkowski Franciszek

1904/27

44530

128.

sierż.

Koźmiński Stanisław

1899/229

44531

129.

plut.

Krawczyk Henryk

1900/119

44532

130.

plut.

Krokowski Franciszek

1899/187

44533

131.

plut.

Królasik Szczepan

1907/23

44534

132.

kpr.

Kozak Jan

1911/359

44535

133.

kpr.

Künreich Zygmunt

1908/143

44536

134.

kpr.

Korminowski Jan

1904/292

44537

135.

kpr.

Kucharek Jan

1901/112

44538

136.

kpr.

Kwiatkowski Stanisław

1898/31

44539

137.

kpr.

Kociuba Wiktor

1899/147

44540

138.

kpr.

Kara Józef

1898/28

44541

139.

kpr.

Krasowski Stanisław

1900/126

44542

140.

kpr.

Kozłowski Walerian

1908/60

44543

141.

kpr.

Karczewski Alfons

1906/138

44544

142.

kpr.

Kosior Henryk

1920/283

44545

143.

st. szer. pchor.

Klicki Franciszek

1911/118

44546

144.

st. szer. pchor.

Krzakowski Wiesław

1913/155

44547

145.

st. szer.

Kałzanowski Michał

1911/393

44548

146.

st. szer.

Kornaś Henryk

1913/319

44549

147.

st. szer.

Karol Andrzej

1910/404

44550

148.

st. szer.

Król Jan

1901/153

44551

149.

st. szer.

Kazimierczak Konstanty

1901/46

44552

150.

st. szer.

Koziróg Tadeusz

1917/29

44553

151.

szer.

Krauze Jan

1905/246

44554

152.

szer.

Kowalik Władysław

1898/146

44555

153.

szer.

Komorowski Stanisław

1903/216

44556

154.

szer.

Karpiejczyk Józef

1912/365

44557

155.

szer.

Kowalczuk Jan

1919/229

44558

156.

szer.

Kurasz Edward

1908/212

44559

157.

szer.

Klukiewicz Jan

1906/130

44560

158.

szer.

Kolasiński Aleksander

1903/107

44561

159.

szer.

Kuryło Stanisław

1923/260

44562

160.

szer.

Kalinowski Kazimierz

1921/177

44563

161.

szer.

Kajdach Stanisław

1906/242

44564

162.

szer.

Kazarnowicz Bolesław

1908/88

44565

163.

szer.

Kłak Andrzej

1915/286

44566

164.

szer.

Kral Stefan

1899/133

44567

165.

szer.

Kudzin Jan

1912/215

44568

166.

szer.

Kudzin Józef

1910/169

44569

167.

szer.

Kowal Jakub

1903/126

44570

168.

szer.

Kafka Stanisław

1904/123

44571

169.

szer.

Kozak Michał

1911/142

44572

170.

szer.

Konarski Stanisław

1911/414

44573

171.

szer.

Krusikiewicz Józef

1905/289

44574

172.

szer.

Kamiński Józef

1900/262

44575

173.

szer.

Kalicki Franciszek

1907/156

44576

174.

szer.

Kościesza Jan

1906/328

44577

175.

szer.

Kosek Julian

1900/129

44578

176.

plut.

Legutki Paweł

1906/6

44579

177.

kpr.

Litwin Ignacy

1900/7

44580

178.

kpr.

Lenart Jan

1899/30

44581

179.

st. szer.

Libuda Franciszek

1898/27

44582

180.

st. szer.

Leśny Antoni

1899/27

44583

181.

szer.

Listwan Wojciech

1903/30

44584

182.

szer.

Lefel Jakub

1914/36

44585

183.

szer.

Ligus Franciszek

1918/69

44586

184.

szer.

Lesiński Henryk

1917/58

44587

185.

sierż.

Łabuda Józef

1900/14

44588

186.

kpr.

Łuniewski Zygmunt

1907/19

44589

187.

szer.

Łukasiewsicz Karol

1900/33

44590

188.

szer.

Łopot Zdzisław

1915/17

44591

189.

szer.

Łesioco Aleksander

1914/67

44592

190.

szer.

Łopiński Leonard

1893/5

44593

191.

sierż.

Mongird Piotr

1904/110

44594

192.

plut.

Matysiak Edward

1900/164

44595

193.

plut.

Motylewski Ludwik

1898/61

44596

194.

plut.

Morski Piotr

1900/20

44597

195.

kpr.

Mazanek Władysław

1900/77

44598

196.

kpr.

Mackiewicz Wiktor

1900/50

44599

197.

st. szer.

Muciek Jan

1901/108

44600

198.

st. szer.

Makuch Jan

1910/233

44601

199.

st. szer.

Milewski Władysław

1906/109

44602

200.

st. szer.

Matkiewicz Antoni

1904/117

44603

201.

st. szer.

Machaj Bronisław

1911/120

44604

202.

szer.

Małecki Józef

1909/187

44605

203.

szer.

Mędryś Jan

1920/157

44606

204.

szer.

Merwa Mikołaj

1907/63

44607

205.

szer.

Morski Zygmunt

1914/181

44608

206.

szer.

Mysiura Piotr

1909/163

44609

207.

szer.

Molga Józef

1906/93

44610

208.

szer.

Matak Piotr

1911/167

44611

209.

szer.

Markuszewski Kazimierz

1909/87

44612

210.

szer.

Monist Aleksander

1900/85

44613

211.

plut.

Nastusiewicz Bolesław

1913/56

44614

212.

st. szer.

Nowicki Edward

1917/40

44615

213.

st. szer.

Nowak Bolesław

1923/45

44616

214.

st. szer.

Niwiński Franciszek

1909/42

44617

215.

szer.

Nowik Franciszek

1912/42

44618

216.

szer.

Nielub Franciszek

1922/35

44619

217.

szer.

Nahajski Józef

1925/14

44620

218.

szer.

Natkaniec Jan

1910/15

44621

219.

szer.

Niemiec Władysław

1919/32

44622

220.

sierż.

Osuch Kazimierz

1899/19

44623

221.

plut.

Olejnik Zygmunt

1899/35

44624

222.

kpr.

Osowski Ludwik

1905.37

44625

223.

szer.

Orłowski Franciszek

1912/59

44626

224.

szer.

Osipowicz Paweł

1911/45

44627

225.

szer.

Olszyna Józef

1910/31

44628

226.

sierż.

Przyjemski Jan

1901/31

44629

227.

sierż.

Procki Jan

1909/105

44630

228.

plut.

Popko Antoini

1908/156

44631

229.

plut.

Paszkiewicz Tadeusz

1914/254

44632

230.

plut.

Pawliszyn Eliasz

1907/185

44633

231.

kpr.

Piasecki Stanisław

1902/56

44634

232.

kpr.

Popiel Kazimierz

1903/54

44635

233.

kpr. pchor.

Przywara Jerzy Stanisław

1909/72

44636

234.

st. szer.

Półtorak Kazimierz

1912/84

44637

235.

st. szer.

Pliszkiewicz Władyław

1905/44

44638

236.

szer.

Protasiewicz Jan

1922/152

44639

237.

szer.

Pawlina Antoni

1893/11

44640

238.

szer.

Pawlik Justyn

1910/168

44641

239.

szer.

Pazera Franciszek

1908/154

44642

240.

szer.

Pająk Władysław

1904/6

44643

241.

szer.

Pietryka Franciszek

1908/183

44644

242.

szer.

Pajor Stanisław

1911/199

44645

243.

szer.

Piotrowski Stanisław

1903/45

44646

244.

szer.

Pieniążek Stanisław

1913/159

44647

245.

szer.

Pinkowski Konstanty

1903/79

44648

246.

szer.

Pozaroszczyk Jan

1902/11

44649

247.

szer.

Panek Jan

1910/149

44650

248.

st. sierż.

Romańczuk Piotr

1899/31

44651

249.

sierż.

Rosiak Franciszek

1899/92

44652

250.

plut.

Roćko Bronisław

1911/67

44653

251.

plut. pchor.

Raczyński Stanisław

1907/113

44654

252.

plut.

Radkiewicz Mieczysław

1900/24

44655

253.

kpr.

Romanowski Jan

1901/88

44656

254.

kpr.

Różycki Anastazy

1906/61

44657

255.

st. szer.

Rolczewski Piotr

1921/56

44658

256.

st. szer.

Ratajczak Antoni

1904/32

44659

257.

st. szer.

Rymaszewski Adam

1902/44

44660

258.

szer.

Raczkowski Stanisław

1908/84

44661

259.

szer.

Rawdanowicz Michał

1909/63

44662

260.

st. szer. pchor.

Ranicki Jan

1907/6

44663

261.

st. wachm.

Stefan Józef

1894/61

44664

262.

sierż.

Schmechel Jakub

1901/65

44665

263.

plut.

Sawicki Czesław

1906/261

44666

264.

plut.

Suwała Wojciech

1914/287

44667

265.

plut.

Szarek Stanisław

1904/68

44668

266.

plut.

Siwecki Franciszek

1901/40

44669

267.

plut.

Salamaga Bronisław

1899/180

44670

268.

plut.

Szczotka Andrzej

1907/224

44671

269.

plut. pchor.

Szlachciuk Stanisław

1908/128

44672

270.

plut.

Szynkowski Alojzy

1902/182

44673

271.

plut.

Schäffer Antoni

1906/270

44674

272.

plut.

Skubiszewski Józef

1898/18

44675

273.

plut.

Szymański Mieczysław

1906/257

44676

274.

kpr.

Ślusarczyk Emil

1915/366

44677

275.

kpr.

Sebastian Mieczysław

1910/352

44678

276.

kpr.

Siemiński Kazimierz

1900/189

44679

277.

kpr.

Szczucki Józef

1896/141

44680

278.

kpr.

Szymukowicz Kazimierz

1912/416

44681

279.

kpr.

Stenzel Leon

1904/108

44682

280.

kpr.

Szambir józef

1899/144

44683

281.

kpr.

Salik Konstanty

1904/115

44684

282.

kpr.

Świder Stanisław

1900/245

44685

283.

kpr.

Śmiałek Piotr

1914/482

44686

284.

st. szer.

Stawowy Roman

1905/177

44687

285.

st. szer.

Sęk Andrzej

1899/296

44688

286.

st. szer.

Szymaszek Feliks

1902/20

44689

287.

st. szer.

Smolarczyk Jan

1899/228

44690

288.

st. szer.

Sawicki Michał

1904/200

44691

289.

st. szer.

Siedler Aleksander

1908/299

44692

290.

st. szer.

Sękowski Ludwik

1913/26

44693

291.

st. szer.

Siechankiewicz Aleksander

1912/180

44694

292.

st. szer.

Sprawka Leon

1908/273

44695

293.

st. szer.

Szarek Jan

1905/173

44696

294.

st. szer.

Szpilarewicz Karol

1914/192

44697

295.

szer.

Staryk Władysław

1911/342

44698

296.

szer.

Szejnicki Zbigniew

1922/287

44699

297.

szer.

Szefer Alfred

1924/75

44700

298.

szer.

Senkowski Władysław

1907/256

44701

299.

szer.

Stańko Jan

1909/151

44702

300.

szer.

Siodłowski Kazimierz

1904/204

44703

301.

szer.

Szymański Idzi

1903/7

44704

302.

szer.

Śledziewski Józef

1905/119

44705

303.

szer.

Sienkiewicz Konstanty

1907/223

44706

304.

szer.

Świerszczyk Stanisław

1898/32

44707

305.

szer.

Stawiany Władysław

1907/174

44708

306.

szer.

Sawicki Stanisław

1905/199

44709

307.

szer.

Skalmowski Józef

1905/132

44710

308.

st. szer.

Szczepkowski Stanisław

1909/178

44711

309.

szer.

Szturmowski Bolesław

1906/320

44712

310.

szer.

Sarłan Adolf

1911/294

44713

311.

szer.

Sucharek Wasyl

1896/6

44714

312.

szer.

Śnieżko Stanisław

1893/53

44715

313.

sierż.

Tadeusiewicz Roman

1900/44

44716

314.

plut.

Tomasikiewicz Jan

1901/44

44717

315.

plut.

Teca Jan

1905/9

44718

316.

plut.

Twarowski Stanisław

1906/26

44719

317.

kpr. pchor.

Teichberg Chaim

1912/53

44720

318.

kpr.

Tarasiewicz Adam

1905/31

44721

319.

kpr.

Trapik Ludwik

1904/35

44722

320.

kpr.

Tworzowski Stanisław

1901/54

44723

321.

kpr.

Twardziszewski Bolesław

1907/73

44724

322.

plut.

Tykarski Stanisław

1901/51

44725

323.

st. szer.

Trzeciak Jan

1900/31

44726

324.

szer.

Turcewicz Józef

1905/22

44727

325.

szer.

Tupikowski Bolesław

1902/29

44728

326.

sierż.

Wonsowski Karol

1901/121

44729

327.

sierż.

Wieczorek Bolesław

1903/5

44730

328.

plut.

Wójcik Władysław

1912/68

44731

329.

plut.

Wiener Szloma

1905/64

44732

330.

plut.

Wojtczak Antoni

1896/48

44733

331.

plut.

Wolniak Władysław

1907/122

44734

332.

kpr.

Wiśniewski Marian

1900/51

44735

333.

kpr.

Wojczulanio Stefan

1914/45

44736

334.

kpr.

Wróblewski Józef

1906/46

44737

335.

kpr.

Wilk Aleksy

1915/100

44738

336.

kpr.

Wojtasik Adam

1911/176

44739

337.

st. szer.

Wrzos Henryk

1912/130

44740

338.

st. szer.

Wodziński Jan

1899/107

44741

339.

szer.

Wojtas Jan

1921/52

44742

340.

szer.

Węgrzynowski Stefan

1911/197

44743

341.

szer.

Wilk Jan

1899/55

44744

342.

szer.

Włodarski Kazimierz

1925/27

44745

343.

szer.

Wawro Jan

1900/122

44746

344.

szer.

Wójcik Andrzej

1907/116

44747

345.

szer.

Wojtczyk Władysław

1900/112

44748

346.

szer.

Wojczys Jan

1902/12

44749

347.

szer.

Wołoszczuk Jan

1900/73

44750

348.

szer.

Wojtaszek Mikołaj

1898/51

44751

349.

st. sierż.

Zapletal Karol Marceli

1892/18

44752

350.

plut. pchor.

Zieliński Tadeusz

1912/51

44753

351.

plut. pchor.

Zieliński Jan

1909/60

44754

352.

plut.

Zioła Jan

1902/1

44755

353.

plut.

Zawada Henryk

1900/85

44756

354.

plut.

Ziętarski Zygmunt

1899/41

44757

355.

kpr.

Zubowicz Wiktor

1895/26

44758

356.

st. szer.

Zgórniak Bolesław

1903/66

44759

357.

st. szer.

Ziamiakiewicz Tadeusz

1921/101

44760

358.

st. szer.

Zarski Jan

1910/1

44761

359.

szer.

Ziółkowski Władysław

1919/55

44762

360.

szer.

Zamojcin Michał

1901/45

44763

361.

szer.

Zdanowicz Piotr

1911/94

44764

362.

szer.

Ziomek Andrzej

1901/19

44765

363.

szer.

Zerański Jerzy

1914/89

44766

364.

szer.

Zwirko Franciszek

1906/20

44767

365.

szer.

Zydowicz Jan

1897/5

44768

366.

st. strz.

Chodasiewicz Leon

1907/31

48526

Lista Nr

367.

kpr.

Harasiewicz Jan

1911/37

?

Rozk. Pers. Nr 2/47

 

Listę podesłał Pan Kamil D.

 

Lista ma charakter poglądowy.Może zawierać błędy.
Kopię orginału z wykazem odznaczonych można uzyskać w Instytucie Sikorskiego w Londynie.
Jeżeli odnaleźliśmy krewnego w zamieszczonym wykazie można skontaktować się z
Ministry of Defence w UK gdzie znajdują się teczki żołnierzy PSZ na Zachodzie.

Jeżeli na powyższej liście znajduje się żołnierz pochowany w województwie POMORSKIM / POLSKA
Proszę o kontakt na adres:
info@pamietam.eu
Strona: pamietam.eu

Przydatne informacje:
http://pism.org.uk/badania-rodzinne/?lang=pl
http://pism.org.uk/jak-korzystac-z-archiwum/?lang=pl
oraz WBH / CAW:
Kolekcja akt żołnierzy polskich poległych, zaginionych i zmarłych w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie
Kolekcja akt żołnierzy polskich powracających z Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie 1945-1948
Kontakt z autorem strony: info@2kp.pl

Zapraszam również na grupę FB:
Krzyż Pamiątkowy Monte Cassino (Monte Cassino Commemorative Cross)
http://www.facebook.com/groups/2587046001613246/