Wczytywanie strony

15 Pułk Ułanów Poznańskich


Lp.

Stopień

Nazwisko i imię

Rocznik i Nr. Ew.

Nr. Krzyża Monte Cassino

Uwagi

1.

por.

Kokosinski Józef

1918/378

23555

2.

por.

Ruszel Tadeusz

1911/151

23556

3.

uł.

Anchin Gabryel

1911/33

23557

4.

uł.

Anisimow Piotr

1917/17

23558

5.

uł.

Biedulewicz Mieczysław

1919/140

23559

6.

st.uł.

Bułaj Aleksy

1916/153

23560

7.

kpr.

Juszczyszyn Piotr

1919/83

23561

8.

st.uł.

Kustra Stanisław

1909/234

23562

9.

plut.

Krasnodębski Stanisław

1915/258

23563

10.

st.uł.

Karkocha Stanisław

1916/252

23564

11.

st.uł.

Kasztelan Franciszek

1916/263

23565

12.

uł.

Krzywosz Franciszek

1916/273?

23566

13.

kpr.

Lizuraj Wacław

1916/35

23567

14.

plut.pdch.

Łobanow Anatol

1915/26

23568

15.

plut.

Małkiewicz Rudolf

1920/145

23569

16.

st.uł.

Martun Piotr

1912/136

23570

17.

uł.

Piascik Gabryel

1916/80

23571

18.

st.uł.

Szczurek Michał

1915/211

23572

19.

wachm.

Wróblewski Józef

1911/98

23573

20.

plut.

Wierzbicki Julian

1912/71

23574?

21.

st.uł.

Zyza Jan

1912/95

23575

22.

ppłk.

Bielinski Adam

1904/177

23576

23.

ppor.

Burzywoda? Józef

1918/128

23577

24.

ppor.

Bujalski Cezary

1921/97

23578

25.

ppor.

Buczkowski Mieczysław

1915/94

23579

26.

ppor.

Berkieta Stanisław

1919/230

23580

27.

mjr.

Chroscicki Edward

1899/100

23581

28.

por.

Cegielski Henryk

1919/171

23582

29.

ppor.

Siuksza Henryk

1918/66

23583

30.

por.

Dyczkowski Bogdan

1915/27

23584

31.

por.

Duda? Ludwik

1916/114

23585

32.

rtm.

Eberhardt? Roman

1907/12.

23586

33.

ppor.

Fedukowicz? Henryk

1919/54

23587

34.

por.

Geppert Edward

1912/182

23588

35.

por.

Górski Tadeusz

1911/195

23589

36.

ppor.

Gidzewicz Piotr

1915/94

23590

37.

rtm.

Hryniewicz Edwin

1911/7.

23591

38.

por.

Hryniewicz Stanisław

1895/8.

23592

39.

por.

Jop? Antoni

1911/141

23593

40.

por.

Jasinski Antoni

1909/103

23594

41.

por.

Janas? Aleksander

1910/19

23595

42.

ppłk.

Kiedacz Zbigniew

1911/449

23596

43.

por.

Kwella Józef

1913/469

23597

44.

por.

Kierkuć? Jerzy

1919/501

23598

45.

ppor.

Kobecki Romuald

1913/410?

23599

46.

ppor.

Konarski Xawery?

1913/93

23600

47.

por.

Lalko? Jan

1914/117

23601

48.

ppor.

Lasocki? Wiesław

1913/18

23602

49.

por.

Lech Mieczysław

1915/103

23603

50.

ppor.

Marmaross? Kazimierz

1913/117

23604

51.

ppor.

Majewski Edmund

1921/86

23605

52.

por.

Mielżynski? Andrzej

1908/25

23606

53.

kpl.ks.

Naumowicz? Wacław

1907/86

23607

54.

por.

Ostaniewicz? Jerzy

1915/52

23608

55.

rtm.

Pic de Replonge? Edward

1913/

23609

56.

rtm.

Ponikiewski Witold

1914/270

23610

57.

por.

Rurak? Tadeusz

1913/153

23611

58.

por.

Rybicki Leszek

1913/38

23612

59.

rtm.

Stacewicz? Władysław

1915/436

23613

60.

rtm.

Sobotowski Zygmunt

1914/516

23614

61.

por.

Szendera? Franciszek

1911/412

23615

62.

ppor.

Sobolewski? Stanisław

1915/97

23616

63.

ppor.

Skałacki? Roman

1919/345

23617

64.

ppor.

Tarnawski Zbigniew

1922/47

23618

65.

por.

Wojciechowicz Edward

1917/135

23619

66.

ppor.

Wiącek? Jan

1918/104

23620

67.

ppor.

Wachułka Zygmunt

1911/89

23621

68.

rtm.

Zielinski Tadeusz

1915/115

23622

69.

ppor.

Żarski Witold

1919/82

23623

70.

ppor.

Ziarno Antoni

1912/5.

23624

71.

wachm.

Adamus Bronisław

1916/25

23625

72.

plut.

Abakanowicz Witold

1914/39

23626

73.

plut.

Antoszewski? Stanisław

1917/13

23627

74.

kpr.

Alechno Władysław

1913/30

23628

75.

st.uł.

Andrzejewski? Jan

1915/26

23629

76.

st.uł.

Anisko Jan

1913/35

23630

77.

uł.

Andraka Jan

1918/11.

23631

78.

uł.

Andruszko Kazimierz

1917/16

23632

79.

uł.

Antoniak? Czesław

1912/47

23633

80.

uł.

Ambrozewicz Kazimierz

1920/22

23634

81.

uł.

Ambrosewicz Bolesław

1919/29

23635

82.

st.uł.

Ambros Henryk

1924/14

23636

83.

uł.

Affek? Czesław

1914/55

23637

84.

uł.

Awgul Leon

1916/34

23638

85.

uł.

Abrahamowicz Witold

1926/9.

23639

86.

chor.

Ballaun Mieczysław

1903/100

23640

87.

st.wachm.

Backiel Franciszek

1902/51

23641

88.

plut.

Bandosz Jan

1910/93

23642

89.

plut.

Belta Kazimierz

1915/80

23643

90.

plut.

Borejko Wilhelm

1916/98

23644

91.

plut.

Borkowski? Piotr

1915/82

23645

92.

kpr.

Balcer? Stanisław

1919/139

23646

93.

kpr.

Balicki Wacław

1909/97

23647

94.

kpr.

Białowąs Mateusz

1919/145

23648

95.

plut.

Bogórski? Zbigniew

1915/119

23649

96.

kpr.

Borysiewicz Jan

1919/148

23650

97.

kpr.

Borodziewicz? Stanisław

1917/92

23651

98.

kpr.

Baranowicz Józef

1915/102

23652

99.

st.uł.

Berner Bolesław

1915/171

23653

100.

st.uł.

Bojda Jan

1913/132

23654

101.

st.uł.

Borejko Wacław

1919/127

23655

102.

st.uł.

Góra Józef

1910/155

23656

103.

st.uł.

Badowicz Jan

1916/104

23657

104.

uł.

Bajcar Jan

1917/97

23658

105.

st.uł.

Bałasz Bolesław

1919/129

23659

106.

uł.

Bakunowicz Aleksander

1916/140

23660

107.

uł.

Bartosz Piotr

1915/122

23661

108.

uł.

Bernat Jan

1923/101

23662

109.

uł.

Byra Antoni

1914/206

23663

110.

uł.

Berger Antoni

1915/121

23664

111.

uł.

Bidzinski Filip

1919/141

23665

112.

uł.

Białous Bolesław

1915/170

23666

113.

uł.

Białkowski Jan

1916/139

23667

114.

uł.

Biernacki Stanisław

1916/179

23668

115.

uł.

Bienkowski Jan

1919/124

23669

116.

kpr.

Baran Stanisław

1919/131

23670

117.

uł.

Bohojło Bronisław

1918/109

23671

118.

uł.

Bolanowski Stanisław

1916/112

23672

119.

uł.

Boguszewicz Franciszek

1913/213

23673

120.

uł.

Bodnar Piotr

1914/218

23674

121.

uł.

Branski Zygmunt

1920/93

23675

122.

st.uł.

Brejwo Józef

1924/81

23676

123.

uł.

Bryda Jerzy

1924/86

23677

124.

uł.

Brykowski Władysław

1910/113

23678

125.

uł.

Butkiewicz Bronisław

1919/137

23679

126.

uł.

Buraczewski Piotr

1912/180

23680

127.

uł.

Byk Szymon

1913/201

23681

128.

uł.

Buczak Kazimierz

1924/85

23682

129.

uł.

Bugajny Adam

1919/128

23683

130.

uł.

Bystry Franciszek

1916/110

23684

131.

uł.

Byra Antoni

1920/100

23685

132.

uł.

Boguszewicz Stefan

1909/136

23686

133.

uł.

Burczynski Michał

1918/117

23687

134.

uł.

Brogowski Franciszek

1926/53

23688

135.

uł.

Baginski Eugeniusz

1920/50

23689

136.

plut.

Czapranski Władysław

1917/48

23690

137.

kpr.pdch.

Cykowski Zbigniew

1924/41

23691

138.

kpr.

Cisek Franciszek

1914/63

23692

139.

kpr.

Czernicki Piotr

1917/50

23693

140.

kpr.

Czerwik Józef

1918/56

23694

141.

kpr.

Czaja Franciszek

1908/50

23695

142.

kpr.

Czerniak Piotr

1922/78

23696

143.

st.uł.

Cielen Franciszek

1919/100

23697

144.

st.uł.

Cincio Stanisław

1919/92

23698

145.

st.uł.pdch.

Ciombor Adam

1923/50

23699

146.

st.uł.

Ciereszko (Cioreszko) Julian

1918/59?

23700

147.

st.uł.

Cytowicz Piotr

1916/59

23701

148.

st.uł.

Czeżowski Władysław

1919/105

23702

149.

st.uł.

Czyżewski Antoni

1916/58

23703

150.

st.uł.

Czyżewski Sten?

1912/54

23704

151.

st.uł.

Ciszewski Józef

1914/105

23705

152.

st.uł.

Chrostowski Franciszek

1919/97

23706

153.

st.uł.

Chuba? Bolesław

1922/56

23707

154.

uł.

Cedro Stanisław

1919/90

23708

155.

uł.

Ciupa Czesław

1924/40

23709

156.

uł.

Cupruniak Władysław

1918/61

23710

157.

uł.

Czajkowski Franciszek

1911/46

23711

158.

uł.

Czarnecki? Bronisław

1917/47

23712

159.

uł.

Czerwinski Stanisław

1923/46

23713

160.

uł.

Czarnoszewicz Antoni

1917/49

23714

161.

st.uł.

Ćwiklewski Edward

1919?/96

23715

162.

uł.

Ciarczynski Stanisław

1916/47

23716

163.

uł.

Cieslak Edward

1918/80

23717

164.

uł.

Czaban Czesław

1924/52

23718

165.

uł.

Chlebicki? Wojciech

1913/87?

23719

166.

uł.

Chorzempa Bolesław

1925/33

23720

167.

uł.

Chlantacz Władysław

1919/91

23721

168.

uł.

Chełmecki Jaromir

1925/25

23722

169.

uł.

Chichłowski Adam

1919/101

23723

170.

uł.

Chodynicki Franciszek

1919/98

23724

171.

uł.

Chroł Piotr

1910/55

23725

172.

uł.

Czabrowski Wincenty

1913/147

23726

173.

wachm.

Dorywalski Henryk

1912/55

23727

174.

wachm.

Drop Walenty

1902/2.

23728

175.

plut.

Dembowczyk Lucjan

1912/133

23729

176.

kpr.

Dendura? Józef

1918/78

23730

177.

kpr.

Drozdowski Józef

1907/66

23731

178.

plut.

Dziszuk Aleksander

1920/64

23732

179.

st.uł.

Danko Władysław

1922/63

23733

180.

kpr.pdch.

Dąbrowski Mieczysław

1922/68

23734

181.

kpr.

Dąbrowski Władysław

1918/60

23735

182.

st.uł.

Dąbrowski Stanisław

1914/105

23736

183.

kpr.

Der??o Włodzimierz

1920/66

23737

184.

st.uł.

Dokurno Stanisław

1919/80

23738

185.

st.uł.

Dmochowski Klemens

1922/100

23739

186.

st.uł.

Dyczka Hubert

1915/57

23740

187.

uł.

Danilczyk Mikołaj

1918/51

23741

188.

uł.

Daszewicz Mikołaj

1918/53

23742

189.

uł.

Dąbrowski Paweł

1924/37

23743

190.

uł.

Dąbrowski Władysław

1924/35

23744

191.

uł.

Dąbrowski Józef

1915/84

23745

192.

uł.

Demedziuk Andrzej

1913/92

23746

193.

uł.

Dębowski Stanisław

1916/40

23747

194.

uł.

Deroń Franciszek

1919/73

23748

195.

uł.

Dębosz Alojzy

1915/59

23749

196.

uł.

Doboszynski Marian

1916/50

23750

197.

uł.

Doczkał Jerzy

1924/39

23751

198.

uł.

Domagała Lucjan

1918/48

23752

199.

uł.

Domanski Zygmunt

1918/61

23753

200.

uł.

Dominiak Stefan

1914/124

23754

201.

uł.

Dmochowski Franciszek

1918/54

23755

202.

uł.

Diduch Stanisław

1913/102

23756

203.

uł.

Dratwa Dominik

1919/76

23757

204.

uł.

Drozd Wacław

1925/16

23758

205.

uł.

Drozdowski Władysław

1920/59

23759

206.

uł.

Drużynski Leopold

1918/73

23760

207.

uł.

Ducek Włodzimierz

1919/74

23761

208.

uł.

Duszynski Edward

1921/61

23762

209.

uł.

Dużewicz Bogusław

1925/13

23763

210.

uł.

Dyszlewicz Wacław

1918/52

23764

211.

uł.

Dzierżek Mieczysław

1917/52?

23765

212.

uł.

Dziemidzik Aleksander

1910/59

23766

213.

uł.

Dzwonkowski Piotr

1915/68

23767

214.

plut.

Ereminowicz Polikarp

1914/9.

23768

215.

st.uł.

Ejsmont Henryk

1919/6.

23769

216.

plut.

Frankowski Stanisław

1915/39

23770

217.

kpr.

Filistowicz Jan

1912/45

23771

218.

st.uł.

Faliszewski Czesław

1906/12.

23772

219.

st.uł.

Firak Edmund

1919/39

23773

220.

st.uł.

Fuks Tadeusz

1924/23

23774

221.

st.uł.

Frankiewicz Władysław

1914/34

23775

222.

uł.

Frąk Edward

1921/33

23776

223.

uł.

Fiedukowicz Antoni

1909/34

23777

224.

uł.

Frej Antoni

1906/15

23778

225.

st.wachm.

Gniewoszewski Leon

1901/93

23779

226.

wachm.

Górecki Adam

1907/71

23780

227.

plut.

Górski Paweł

1911/54

23781

228.

wachm.

Grabowski Antoni

1915/97

23782

229.

kpr.

Gajowczyk Witold

1923/76

23783

230.

kpr.

Galijewski Ignacy

1920/93

23784

231.

kpr.

Gładysz Antoni

1890/10.

23785

232.

plut.

Graj Kazimierz

1914/74

23786

233.

kpr.

Gula Władysław

1913/78

23787

234.

kpr.

Gierszewski Franciszek

1910/117

23788

235.

st.uł.

Głowacki Stanisław

1914/77

23789

236.

st.uł.

Godlewski Józef

1916/75

23790

237.

st.uł.

Guziak Ryszard

1923/78

23791

238.

st.uł.

Gałaguz Stanisław

1915/147

23792

239.

st.uł.

Grywaczewski Piotr

1913/110

23793

240.

st.uł.

Gębarski Zbigniew

1919/105

23794

241.

uł.

Galinski Mieczysław

1916/90

23795

242.

uł.

Gałązka Stefan

1923/73

23796

243.

uł.

Gan Jan

1925/28

23797

244.

uł.

Godlewski Wacław

191?/85

23798

245.

uł.

Gola Zygmunt

1925/31

23799

246.

uł.

Golda? Józef

1918/?3

23800

247.

uł.

Gospodarczyk Artur

1924/67

23801

248.

uł.

Gosk Kazimierz

1917/64

23802

249.

uł.

Gosk Henryk

1919/97

23803

250.

uł.

Hozdek Ryszard

1925/27

23804

251.

uł.

Górski Jan

1921/76

23805

252.

uł.

Grabarski Władysław

1918/82

23806

253.

uł.

Grygalczyk Jan

1913/75

23807

254.

uł.

Guziewicz Władysław

1924/65

23808

255.

uł.

Gajdulewicz Michał

1914/65

23809

256.

uł.

Gajor Ignacy

1915/91

23810

257.

uł.

Gałązka Piotr

1915/141

23811

258.

uł.

Gardziejonek Konstanty

1910/102

23812

259.

uł.

Garnowski Paweł

1919/130

23813

260.

uł.

Głowa Włodzimierz

1919/109

23814

261.

uł.

Gonczar Konstanty

1914/136

23815

262.

uł.

Górski Józef

1911/119

23816

263.

uł.

Grabarek Władysław

1908/95

23817

264.

uł.

Grabar Mikołaj

1912/133

23818

265.

uł.

Górecki Teodor

1912/109?

23819

266.

uł.

Gryzek Stanisław

1915/161

23820

267.

uł.

Gwiazdowski Bronisław

1914/147

23821

268.

uł.

Gurgul Jan

1926/35

23822

269.

wachm.

Hybiak Marian

1910/37

23823

270.

wachm.

Heleniak Marian

1913/27

23824

271.

kpr.

Horochowianko?? Mikołaj

1916/26

23825

272.

st.uł.

Halski Zdzisław

1924/18?

23826

273.

st.uł.

Hućko Antoni

1916/25

23827

274.

uł.

Harasimowicz Leopold

1925/10.

23828

275.

uł.

Hatka Bernard

1910/36

23829

276.

uł.

Helin Konstanty

1920/40

23830

277.

uł.

Hermanowski Wacław

1923/29

23831

278.

uł.

Hykalik Czesław

1924/16

23832

279.

uł.

Haręza Jan

1914/63

23833

280.

uł.

Hardziej Władysław

1916/43

23834

281.

uł.

Hawrylczyk?? P??eł

1913/37

23835

282.

uł.

Hopcer? Józef

1910/42

23836

283.

uł.

Hujdus Andrzej

1913/49?

23837

284.

uł.

Hanusewicz Michał

1905/26

23838

285.

uł.

Ignatowicz? Marian

1925/1.

23839

286.

uł.

Iwanowski Stanisław

1918/10.

23840

287.

uł.

Iwaskiw Onufry

1916/2.

23841

288.

st.wachm.

Jelecki Mikołaj

1902/25

23842

289.

wachm.

Jop Jan

1912/52

23843

290.

wachm.

Jurkiewicz Eugeniusz

1913/58

23844

291.

plut.

Jankowski Stanisław

1919/75

23845

292.

plut.

Jelonek Emil

1912/51

23846

293.

plut.

Jezierski Bolesław

1914/67

23847

294.

plut.

Janór Jan

1919/120

23848

295.

kpr.

Januszonek Jan

1915/58?

23849

296.

kpr.

Jurczyk Józef

1919/99

23850

297.

kpr.

Jakubczyk Stefan

1910/70

23851

298.

kpr.

Janczak? Michał

1915/45

23852

299.

kpr.pdch.

Jodo? Anatol

1922/65

23853

300.

st.uł.

Jabłonski Piotr

1914/56

23854

301.

st.uł.

Jachimowicz Kazimierz

1912/58

23855

302.

st.uł.

Januszewski Wacław

1918?/62

23856

303.

st.uł.

Jedlinski Paweł

1919/80

23857

304.

st.uł.

Jerenkiewicz Jan

1905/33

23858

305.

st.uł.pdch.

Jaczniakowski Stanisław

1917/54

23859

306.

kpr.pdch.

Jodłowski Mirosław

1917/57

23860

307.

st.uł.

Jaworski Stefan

1924/26

23861

308.

uł.

Jakubas Antoni

1918/64

23862

309.

uł.

Jania Franciszek

1916/46

23863

310.

uł.

Januszkiewicz Antoni

1919/79

23864

311.

uł.

Jasinski Mieczysław

1921/61

23865

312.

uł.

Jurczenko Stanisław

1919/87?

23866

313.

uł.

Jurkiewicz Eiasz

1911/51

23867

314.

uł.

Jurkoić Jan

1912/63

23868

315.

uł.

Januszewski Stanisław

1913/99

23869

316.

uł.

Janulczyk-Dzieciukiewicz Bronisław

1909/100

23870

317.

uł.

Jóźwicki Stefan

1915/91

23871

318.

uł.

Jusis Bronisław

1914/98

23872

319.

uł.

Jatkowski Czesław

1924/52

23873

320.

wachm.

Kołowicz Władysław

1920/188?

23874

321.

uł.

Kałuża Marian

1917/173

23875

322.

uł.

Krasowski Jan

1922/23

23876

323.

wachm.

Kozłowski Czesław

1913/203

23877

324.

wachm.

Kulbabinski Stanisław

1914/239

23878

325.

wachm.???

Księżopolski Branisław

1907/154

23879

326.

plut.

Kohoutek Jan

1913/196

23880

327.

plut.

Kopiczko Izydor

1911/191

23881

328.

plut.

Kowalski Henryk

1915/188?

23882

329.

plut.

Kuzyk Józef

1915/190

23883

330.

plut.pdch.

Kapitan Kazimierz

1906/181

23884

331.

plut.

Kaźmierczak Stanisław

1914/319

23885

332.

plut.

Komarowski Karol

1912/331

23886

333.

plut.

Kowalik Mieczysław

1917/183

23887

334.

kpr.

Kanduła Józef

1913/388?

23888

335.

kpr.

Kornatowski Józef

1914/222

23889

336.

plut.

Karkocki Józef

1912/229

23890

337.

kpr.

Krawczyk Józef

1919/261

23891

338.

kpr.

Kuntz Zbigniew

1918/203

23892

339.

kpr.

Kupka Jan

1913/390?

23893

340.

kpr.

Kmiecik Jan

1920/239

23894

341.

st.uł.

Kalinowski Tadeusz

1925/91

23895

342.

st.uł.

Kaminski Franciszek

1918/190?

23896

343.

uł.

Karolewicz Wolfryd

1915/202?

23897

344.

st.uł.

Kartanowicz Polikarp

1913/228

23898

345.

st.uł.

Kipczak Józef

1920/189

23899

346.

st.uł.

Kiryelejza Czesław

1924/120

23900

347.

st.uł.

Klimko Michał

1914/233

23901

348.

st.uł.

Kogut Władysław

1910/205

23902

349.

st.uł.

Konieczny Jan

1913/186

23903

350.

st.uł.

Kowalczyk Romuald

1917/141

23904

351.

kpr.

Kopczynski Jan

1916/212

23905

352.

kpr.

Kupis Marian

1921/190

23906

353.

kpr.

Klajn Kazimierz

1920/281

23907

354.

uł.

Krawczyk Kazimierz

1913/199

23908

355.

st.uł.

Krzyżanowski Zygmunt

1919/297

23909

356.

st.uł.

Kudlinski Władysław

1915/182

23910

357.

st.uł.

Kozak Marian

1916/242

23911

358.

st.uł.

Klimowicz Kazimierz

1912/360

23912

359.

kpr.

Kot Stanisław

1913/297

23913

360.

st.uł.

Kozioł Jan

1916/283

23914

361.

st.uł.

Kozłowski Franciszek

1923/312

23915

362.

st.uł.

Kracewicz Józef

1904/157

23916

363.

st.uł.

Kryszczuk Zygmunt

1915/253

23917

364.

st.uł.

Kuś Franciszek

1906/202

23918

365.

st.uł.

Kwiatkowski Heliodor?

1916/316

23919

366.

st.uł.

Kochanski Jan

1908/125

23920

367.

uł.

Kaminski Tadeusz

1925/92

23921

368.

uł.

Kardynał Adolf

1923/197

23922

369.

uł.

Kasner Tadeusz

1925/86

23923

370.

uł.

Kaśkiewicz Władysław

1914/232

23924

371.

uł.

Kaszycki Ferdynand

1919/269

23925

372.

uł.

Kawecki Stanisław

1916/208

23926

373.

uł.

Kędzierski Stanisław

1911/197

23927

374.

uł.

Kimsa Józef

1917/131

23928

375.

uł.

Kluś Czesław

1919/270

23929

376.

uł.

Kołosinski Franciszek

1919/284

23930

377.

uł.

Kołodziejczak Antoni

1913/248

23931

378.

uł.

Konecki Leon

1915/187

23932

379.

uł.

Konieczny Stefan

1919/275

23933

380.

uł.

Końca Marian

1922/206

23934

381.

uł.

Kopeć Józef

1921/197

23935

382.

uł.

Kost Edmund

1919/279

23936

383.

uł.

Kowalczyk Jan

1907/150

23937

384.

uł.

Kowalewski Henryk

1923/195

23938

385.

uł.

Kowalczyk Paweł

1919/262

23939

386.

uł.

Kowalczyk Władysław

1922/193

23940

387.

uł.

Kowalski Edward

1925/75

23941

388.

uł.

Kowiako Wincenty

1918/206

23942

389.

uł.

Kozak Władysław

1906/125

23943

390.

uł.

Kozak Jan

1918/199

23944

391.

uł.

Kozakiewicz Włodzimierz

1919/272

23945

392.

uł.

Kozioł Michał

1918/198

23946

393.

uł.

Kozieł Jan

1924/115

23947

394.

uł.

Kozłów Leonard

1922/194

23948

395.

uł.

Kozłowski Mieczysław

1922/204

23949

396.

uł.

Koźlakowski Henryk

1925/89

23950

397.

uł.

Krasowski Czesław

1917/142

23951

398.

uł.

Krótkiewicz Piotr

1923/198

23952

399.

uł.

Krystkiewicz Lucjan

1910/212

23953

400.

uł.

Kulinski Jerzy

1924/109

23954

401.

uł.

Kulas Mieczysław

1918/207

23955

402.

uł.

Kucy Józef

1915/191

23956

403.

uł.

Kuprianowicz Bolesław

1918/200

23957

404.

uł.

Kusinski Jan

1925/90

23958

405.

uł.

Kuzak Zygmunt

1923/191

23959

406.

uł.

Kwiecien Tadeusz

1923/124

23960

407.

uł.

Kaczynski Józef

1915/356

23961

408.

uł.

Kaczynski Władysław

1915/314

23962

409.

uł.

Katkowski Edward

1922/295

23963

410.

uł.

Kępka Franciszek

1914/344

23964

411.

uł.

Kobierecki Stanisław

1916/312

23965

412.

uł.

Koniar Ludwik

1925/78

23966

413.

uł.

Kołogryf Michał

1912/289

23967

414.

uł.

Kołtan Józef

1912/372

23968

415.

uł.

Kopcionek? Ignacy

1915/319

23969

416.

uł.

Kosakowski Bolesław

1914/373

23970

417.

uł.

Kotowski Władysław

1920/257

23971

418.

uł.

Kotłowski Szymon

1922/267

23972

419.

uł.

Kowalczyk Ludwik

1915/310

23973

420.

uł.

Kowalewski Mikołaj

1913/257

23974

421.

uł.

Kozak Antoni

1910/328

23975

422.

uł.

Kozinski Władysław

1915/211

23976

423.

uł.

Krasnopolski Konstanty

1913/283

23977

424.

uł.

Krupski Antoni

1911/237

23978

425.

uł.

Kuchacz Bronisław

1923/236

23979

426.

uł.

Kusznier Aleksander

1915/222

23980

427.

uł.

Kubas Juliusz

1920/300

23981

428.

uł.

Korłub Jan

1921/285

23982

429.

uł.

Koziura Władysław

1912/294

23983

430.

uł.

Kocik Stanisław

1903/128

23984

431.

uł.

Kacerzuk? Michał

1915/263

23985

432.

plut.

Lasunowicz? Jan

1916/39

23986

433.

plut.

Lesniak Jakub

1900/42

23987

434.

kpr.

Lenko? Jan

1920/55

23988

435.

st.uł.

Leśniawski Piotr

1917/32

23989

436.

uł.

Lejs Józef

1923/243

23990

437.

st.uł.

Leszczynski Mieczysław

1912/63

23991

438.

st.uł.

Liska Franciszek

1910/73

23992

439.

uł.

Lewocz Mieczysław

1925/10.

23993

440.

uł.

Liberda Mieczysław

1923/34

23994

441.

uł.

Lipa Władysław

1918/52

23995

442.

uł.

Lipinski Jan

1919/56

23996

443.

st.uł.

Lis Adam

1924/25

23997

444.

uł.

Lewandowski Alojzy

1924/37

23998

445.

uł.

Lewszoniuk Aleksander

1915/65

23999

446.

uł.

Lipczyk Jerzy

1926/4.

24000

447.

uł.

Lenk Stanisław

1915/53

24001

448.

wachm.

Łupinski Jan

1906/18

24002

449.

st.uł.

Ławreszczuk Władysław

1915/25

24003

450.

uł.

Łodziak Adam

1925/7.

24004

451.

uł.

Łausz Antoni

1919/41

24005

452.

uł.

Łazarko Paweł

1919/45

24006

453.

uł.

Łebski Jan

1918/26

24007

454.

uł.

Łojko Antoni

1919/42

24008

455.

uł.

Ługowski Ryszard

1924/17

24009

456.

uł.

Łupinski Józef

1917/22

24010

457.

uł.

Łupinski Stanisław

1918/25

24011

458.

uł.

Łakomski Józef

1922/25

24012

459.

uł.

Łojko Wacław

1909/15

24013

460.

uł.

Łukaszyk Teodor

1914/51

24014

461.

uł.

Łyszczyk Piotr

1913/33

24015

462.

uł.

Łapin Wacław

1919/70

24016

463.

uł.

Łappo Wincenty

1919/47

24017

464.

kpr.

Łozowski Władysław

1914/32

24018

465.

kpr.

Machula Antoni

1914/148

24019

466.

kpr.

Majcher Mieczysław

1916/88

24020

467.

kpr.

Markiewicz Feliks

1916/135

24021

468.

kpr.

Matysek Józef

1915/117

24022

469.

kpr.

Maksimowski Antoni

1914/176

24023

470.

kpr.

Masłowski Czesław

1908/105

24024

471.

kpr.

Michnowski Marian

1916/140

24025

472.

kpr.

Modzelewski Stanisław

1911/137

24026

473.

kpr.

Myntz Antoni

1915/186

24027

474.

kpr.pdch.

Marynowicz Władysław

1920/69

24028

475.

st.uł.

Marszałek Kazimierz

1921/110

24029

476.

st.uł.

Minkiewicz Kazimierz

1922/160

24030

477.

st.uł.

Miszkiewicz Piotr

1909/93

24031

478.

st.uł.

Mysliwy Józef

1913/132

24032

479.

st.uł.

Makowski Konstanty

1906/94

24033

480.

st.uł.

Mikiel Bronisław

1913/194

24034

481.

st.uł.

Morus Józef

1913/189

24035

482.

st.uł.

Moszko Jan

1915/185

24036

483.

st.uł.

Mozgiel Stefan

1913/192

24037

484.

st.uł.

Mejer Władysław

1922/81

24038

Zdjęcia / Dokumenty

485.

st.uł.

Mackiewicz Jan

1918/129

24039

486.

uł.

Macul Jan

1919/164

24040

487.

uł.

Marcinkiewicz Czesław

1921/168

24041

488.

uł.

Markiewicz Władysław

1923/87

24042

489.

uł.

Markowski Stefan

1918/126

24043

490.

uł.

Michnowicz Bronisław

1915/238

24044

491.

uł.

Michułka Jakub

1919/161

24045

492.

uł.

Michoń Mieczysław

1924/93

24046

493.

uł.

Mirosławski Stanisław

1924/97

24047

494.

uł.

Misiara Piotr

1917/111

24048

495.

uł.

Mysinski? Kazimierz

1921/102

24049

496.

uł.

Misun Bazyli

1919/160

24050

497.

uł.

Mnich Zygmunt

1918/127

24051

498.

uł.

Moczulski Czesław

1922/77

24052

499.

uł.

Moczyk Franciszek

1920/92

24053

500.

uł.

Mrozek Jan

1921/10.

24054

501.

uł.

Możdżer Wacław

1919/177

24055

502.

uł.

Myslinski Ludwik

1916/99

24056

503.

uł.

Majerski Ksawery

1917/134

24057

504.

uł.

Makuch Paweł

1913/162

24058

505.

uł.

Małafiej Stefan

1918/177

24059

506.

uł.

Mancewicz Jan

1919/201

24060

507.

uł.

Marek Zbigniew

1926/6.

24061

508.

uł.

Masalski? Władysław

1910/166

24062

509.

uł.

Matuk Andrzej

1913/222

24063

510.

uł.

Michałowski Antoni

1914/159?

24064

511.

uł.

Mikułowski Konstanty

1913/218

24065

512.

uł.

Mielczarek Edward

1924/116

24066

513.

uł.

Młynski Antoni

1910/165

24067

514.

uł.

Mońko Feliks

1912/151

24068

515.

uł.

Myskow Paweł

1913/202

24069

516.

uł.

Muszynski Tadeusz

1926/45

24070

517.

wachm.

Nagiecki Kazimierz

1913/29

24071

518.

wachm.

Nowak Marian

1912/25

24072

519.

kpr.

Niedzwiecki Bolesław

1913/28

24073

520.

uł.

Niepokojczycki Michał

1925/12.

24074

521.

uł.

Norel Stanisław

1919/58

24075

522.

uł.

Nosewicz Marian

1922/37

24076

523.

uł.

Noskowicz Arkadiusz

1924/28

24077

524.

uł.

Nowak Bronisław

1921/25

24078

525.

uł.

Nawankiewicz Franciszek

1919/40

24079

526.

uł.

Nazar Jarosław

1919/69

24080

527.

uł.

Nizioł Tadeusz

1916/41

24081

528.

uł.

Niecikowski Stanisław

1913/43

24082

529.

uł.

Niedziołko Mieczysław

1925/18

24083

530.

uł.

Niewierkiewicz Jan

1921/48

24084

531.

uł.

Nowak Antoni

1912/44

24085

532.

st.wachm.

Obolewicz Julian

1902/18

24086

533.

plut.

Olech Aleksander

1909/23

24087

534.

plut.

Olszak Antoni

1914/41

24088

535.

kpr.pdch.

Orłowski Paweł

1918/41

24089

536.

kpr.

Orzechowski Julian

1916/30

24090

537.

kpr.pdch.

Ostafin Henryk

1922/36

24091

538.

kpr.

Oganowski Witold

1902/23

24092

539.

st.uł.

Osciłowski Piotr

1923/31

24093

540.

kpr.

Obergan Grzegorz

1915/38

24094

541.

uł.

Obara Józef

1915/23

24095

542.

uł.

Okulicz Edward

1919/41

24096

543.

uł.

Olszewski Antoni

1919/437

24097

544.

uł.

Onuszko Jan

1923/30

24098

545.

uł.

Orzechowski Aleksander

1919/48

24099

546.

uł.

Orzeszko Józef

1919/44

24100

547.

uł.

Ostrowski Kazimierz

1919/51

24101

548.

uł.

Ostrowski Józef

1919/42

24102

549.

uł.

Osinski Marek

1920/48

24103

550.

uł.

Osciłowski Leon

1918/44

24104

551.

uł.

Ochremczuk? Bazyli

1915/41

24105

552.

uł.

Orłowski Władysław

1910/41

24106

553.

uł.

Ostrowski Stanisław

1915/49

24107

554.

uł.

Ostrowski Jan

1916/34

24108

555.

uł.

Oskierka Jerzy

1923/46

24109

556.

st.wachm.

Popławski Michał

1901/62?

24110

557.

plut.

Pajor Władysław

1914/12??

24111

558.

kpr.

Pianko Stanisław

1913/104

24112

559.

plut.

Parys Leon

1912/98

24113

560.

plut.

Popiel Ludwik

1919?/145

24114

561.

wachm.

Przybylski Wacław

1915/90

24115

562.

kpr.

Piątek Aleksander

1916/133??

24116

563.

kpr.

Popanda Rajmund

1914/126

24117

564.

kpr.

Porankiewicz Zygmunt

1913/105

24118

565.

kpr.

Piotrowski Lech

1920/75

24119

566.

kpr.

Pietruszka Wacław

1915/172

24120

567.

st.uł.

Pankowski Antoni

1912/99

24121

568.

st.uł.

Pastuszak Józef

1912/100

24122

569.

st.uł.

Pawłowski Stanisław

1909/114

24123

570.

st.uł.

Pisarczyk Daniel

1913/113

24124

571.

st.uł.

Polak Władysław

1912/101

24125

572.

st.uł.

Popis? Bronisław

1914/120

24126

573.

st.uł.

Prawdzik? Franciszek

1919?/148

24127

574.

st.uł.

Protasiewicz Aleksander

1918/113

24128

575.

st.uł.

Przegalinski Tadeusz

1924/67

24129

576.

st.uł.

Przybysz Edward

1913/106

24130

577.

st.uł.

Piotrowski Aleksander

1924/106

24131

578.

st.uł.

Piotrowski Władysław

1919/140

24132

579.

st.uł.

Pawlukowicz Józef

1913/149

24133

580.

st.uł.

Piliszko Andrzej

1917/99

24134

581.

st.uł.

Popiej Paweł

1909/118

24135

582.

kpr.

Potalej Edward

1912/140

24136

583.

st.uł.

Prusko Stanisław

1910/103

24137

584.

uł.

Parys Zygmunt

1921/105

24138

585.

uł.

Parys Jan

1921/90

24139

586.

uł.

Paszkowski Cyprian

1922/113

24140

587.

uł.

Paszuk Michał

1919?/143

24141

588.

uł.

Pawelczyk Tadeusz

1924/71

24142

589.

st.uł.

Pikus Józef

1918/108

24143

590.

uł.

Pawlina Mieczysław

1923/97

24144

591.

uł.

Pawluk Jan

1923/101

24145

592.

uł.

Piątek Marian

1918/103

24146

593.

uł.

Pietrzak Zygmunt

1920/74

24147

594.

uł.

Pinkowski Wacław

1918/106

24148

595.

uł.

Pieza Stanisław

1919/147

24149

596.

uł.

Pociask Leon

1918/109

24150

597.

uł.

Pogorzelski Antoni

1923/95

24151

598.

uł.

Prach Leonard

1921/92

24152

599.

uł.

Przyłóg Alojzy

1909/104

24153

600.

uł.

Pudło Tadeusz

1922/115

24154

601.

uł.

Piotrowski Czesław

1925/32

24155

602.

uł.

Pacak Stefan

1915/164

24156

603.

uł.

Paruszewski Jan

195??/156

24157

604.

uł.

Pietrzyk Stanisław

1918/162

24158

605.

uł.

Potrzykowski Stanisław

1917/98

24159

606.

uł.

Polak Piotr

1912/166

24160

607.

uł.

Połoński Józef

1912/155

24161

608.

uł.

Porochonski Józef

1912/133

24162

609.

uł.

Przybylski Józef

1909/147

24163

610.

uł.

Prawdejuk Jakub

1913/135

24164

611.

uł.

Prozorowicz Jan

1918/154

24165

612.

uł.

Przepiórka Stanisław

1922/138

24166

613.

uł.

Przybylski Stanisław

1910/104

24167

614.

uł.

Ptak Zygmunt

1914/218

24168

615.

uł.

Półchłopek Władysław

1926/37

24169

616.

st.uł.

Prządka Tadeusz

1923/113

24170

617.

wachm.

Rynkiewicz Stanisław

1909/50

24171

618.

kpr.

Ralicki Mieczysław

1913/63

24172

619.

kpr.

Ramza Julian

1913/57

24173

620.

kpr.

Rodziewicz Tadeusz

1923/42

24174

621.

kpr.

Rommel Bernard

1917/48

24175

622.

kpr.

Różycki Antoni

1912/75

24176

623.

kpr.

Ryczko Stanisław

1916/52

24177

624.

kpr.

Rzepecki Feliks

1917/65

24178

625.

plut.

Ratajski Marian

1916/47

24179

626.

plut.

Rymowicz Stanisław

1913/31

24180

627.

st.uł.pdch.

Rektor Karol

1922/51

24181

628.

st.uł.pdch.

Rutkiewicz Bonifacy

1916/50

24182

629.

st.uł.pdch.

Ryciak Zygmunt

1922/47

24183

630.

st.uł.pdch.

Ryczkowski Tadeusz

1919/91

24184

631.

st.uł.

Rosłanowski Jan

1917/49

24185

632.

st.uł.

Radziwiłł Józef

1919/117

24186

633.

st.uł.

Rakałowicz Paweł

1914/113

24187

634.

st.uł.

Roszkiewicz Wawrzyniec

1913/130

24188

635.

uł.

Rabiarz Jan

1914/82

24189

636.

uł.

Rabiej Alojzy

1918/58

24190

637.

uł.

Raducha Bronisław

1916/46

24191

638.

uł.

Regielski Waldemar

1924/31

24192

639.

uł.

Reperecki? Alfred

1921/61

24193

640.

uł.

Retko Błażej

1916/48

24194

641.

uł.

Rogacz Alfons

1919/84

24195

642.

uł.

Rojek Aleksander

1914/98

24196

643.

uł.

Roszczewski Józef

1919/85

24197

644.

uł.

Rudy Bronisław

1917/50

24198

645.

uł.

Ruszczyk Roman

1918/53

24199

646.

uł.

Rutkowski Lucjan

1918/57

24200

647.

uł.

Ryczaj Franciszek

1918/61

24201

648.

uł.

Radziewicz Michał

1913/75

24202

649.

uł.

Radziszewski Jan

1916/84

24203

650.

uł.

Rawłuszkiewicz Roman

1908/63

24204

651.

uł.

Romanski Wincenty

1913/129

24205

652.

uł.

Rosienik Bolesław

1912/89

24206

653.

uł.

Rabiega Paweł

1913/67

24207

654.

uł.

Ryszkowski Edmund

1919/101

24208

655.

uł.

Rafalski Antoni

1926/32

24209

656.

chor.

Stieler Aleksander

1897/139

24210

657.

uł.

Siwak Karol

1919/439

24211

658.

st.wachm.

Szulc Karol

1898/163

24212

659.

uł.

Stupkiewicz Jan

1913/257

24213

660.

st.m.woj.

Skiba Wiktor

1903/103

24214

661.

wachm.

Sokół Michał

1898/161

24215

662.

plut.

Sarnecki Stanisław

1914/242

24216

663.

plut.

Sawa Władysław

1914/210

24217

664.

wachm.

Swoboda Leszek

1913/374

24218

665.

plut.

Smolarz Bolesław

1916/190

24219

666.

plut.

Stalski Michał

1904/237

24220

667.

plut.

Staut Leopold

1916/166

24221

668.

plut.

Straka Edward

1921/154

24222

669.

plut.

Stupak Paweł

1915/200

24223

670.

wachm.

Struzik Jan

1914/232

24224

671.

kpr.

Sinnica Czesław

1913/181

24225

672.

kpr.

Skrzynski Franciszek

1911/185

24226

673.

kpr.

Sadłowski Michał

1913/247

24227

674.

kpr.

Supinski? Stanisław

1910/247

24228

675.

plut.

Sokołowski Franciszek

1915/305

24229

676.

plut.

Stefanowski Konstanty

1913/301

24230

677.

kpr.

Świrczek Ryszard

1922/183

24231

678.

kpr.

Szołtysek Karol

1914/236

24232

679.

kpr.

Sznicar Grzegorz

1907/267

24233

680.

st.uł.

Stasiukiewicz Jan

1916/180

24234

681.

st.uł.

Stasiukiewicz Nikodem

1913/257

24235

682.

st.uł.

Santocki Wincenty

1913/180

24236

683.

st.uł.

Smela Jan

1918/201

24237

684.

st.uł.

Smolinski Franciszek

1909/156

24238

685.

st.uł.

Sokołowski Franciszek

1915/197

24239

686.

st.uł.

Saktura Władysław

1904/150

24240

687.

st.uł.

Szymanowski Władysław

1918/202

24241

688.

st.uł.

Szydłowski Władysław

1916/257

24242

689.

st.uł.

Szymanowski Stanisław

1904/86

24243

690.

st.uł.

Szustakowski Edward

1908/314

24244

691.

st.uł.

Saraj Konstanty

1912/274

24245

692.

st.uł.

Swistun Józef

1914/329

24246

693.

st.uł.

Szachniewicz Walenty

1915/208

24247

694.

st.uł.

Szachidewicz Jan

1925/78

24248

695.

st.uł.

Szczerba Ignacy

1916/217

24249

696.

st.uł.

Szeff Tadeusz

1920/166

24250

697.

st.uł.pch.

Szponarski Franciszek

1917/131

24251

698.

st.uł.

Swistun Wacław

1922/255

24252

699.

uł.

Sałasz Aleksander

1918/211

24253

700.

uł.

Sawiuk Jan

1921/157

24254

701.

uł.

Safka Władysław

1923/184

24255

702.

uł.

Siemieniewicz Edward

1924/121

24256

703.

uł.

Siudem Stefan

1921/158

24257

704.

uł.

Skędzielewski Stanisław

1919/343

24258

705.

uł.

Skiba Marian

1918/200

24259

706.

uł.

Skrzypczak Jan

1919/289

24260

707.

uł.

Smolski Zygmunt

1925/80

24261

708.

uł.

Soboczuk Aleksander

1922/175

24262

709.

uł.

Sokołowski Kazimierz

1918/198

24263

710.

uł.

Soszynski Jan

1923/193

24264

711.

uł.

Suprowicz Jan

1922/178

24265

712.

uł.

Surynt Bolesław

1920/180

24266

713.

uł.

Swacha Michał

1926/10.

24267

714.

uł.

Salmonowicz Stanisław

1913/260

24268

715.

uł.

Samczuk Jan

1916/241

24269

716.

uł.

Sentkowski Czesław

1911/216

24270

717.

uł.

Serafinowicz Jan

1909/229

24271

718.

uł.

Seredziuk Bazyli

1912/332

24272

719.

uł.

Sidorowicz Dymitr

1920/248

24273

720.

uł.

Słobodecki Konstanty

1920/229

24274

721.

uł.

Smolinski Kazimierz

1915/293

24275

722.

uł.

Snarski Jan

1916/218

24276

723.

uł.

Sochacki Jan

1911/278

24277

724.

uł.

Suruda? Aleksander

1912/325

24278

725.

uł.

Świątek Edward

1914/233

24279

726.

uł.

Święcicki Cezary

1914/246

24280

727.

uł.

Śmigiel Antoni

1909/194

24281

728.

uł.

Świokło Jan

1910/270

24282

729.

uł.

Siebielec? Władysław

1915/262

24283

730.

uł.

Siedlecki Stanisław

1911/217

24284

731.

uł.

Siemaszko Józef

1917/181

24285

732.

uł.

Sienkiewicz Józef

1912/305

24286

733.

uł.

Sienkiewicz Władysław

1914/335

24287

734.

uł.

Siarkowski Karol

1909/195

24288

735.

uł.

Siezieniewski Kazimierz

1916/262

24289

736.

uł.

Stankiewicz Stanisław

1916/174

24290

737.

uł.

Starowski Kazimierz

1917/134

24291

738.

uł.

Stefanski Marian

1924/119

24292

739.

uł.

Stępien Antoni

1912/212

24293

740.

uł.

Struś Józef

1918/208

24294

741.

uł.

Struś Stanisław

1918/182

24295

742.

uł.

Staryk Michał

1913/313

24296

743.

uł.

Stefanczuk Eugeniusz

1920/268

24297

744.

uł.

Stochlinski Stanisław

1914/366

24298

745.

uł.

Szczebiot Franciszek

1920/179

24299

746.

uł.

Szematowicz Alfons

1919/283

24300

747.

uł.

Szkot Stanisław

1920/165

24301

748.

uł.

Szportun? Jan

1918/205

24302

749.

uł.

Szakuń Jan

1924/169

24303

750.

uł.

Szymko Jan

1910/284

24304

751.

uł.

Szestakowicz Jan

1914/344

24305

752.

uł.

Szpak Józef

1921/156

24306

753.

uł.

Szumski Konstanty

1915/214

24307

754.

uł.

Szydełko Ludwik

1919/296

24308

755.

uł.

Szwejda Antoni

1914/215

24309

756.

uł.

Szalik Kazimierz

1919/354

24310

757.

uł.

Szałkowski Michał

1910/26

24311

758.

uł.

Szczerba Stanisław

1913/268

24312

759.

uł.

Szczerban? Zbigniew

1913/251

24313

760.

uł.

Szostek Kazimierz

1923/253

24314

761.

uł.

Szydłowski Antoni

1910/248

24315

762.

uł.

Szyndlarewicz?? Piotr

1918/255

24316

763.

uł.

Szwejkowski Czesław

1912/255

24317

764.

uł.

Szczepanski Bolesław

1926/76

24318

765.

uł.

Szmidt Rudolf

1927/9.

24319

766.

wachm.

Tyszkiewicz Lucjan

1914/49

24320

767.

kpr.

Tomalak Stanisław

1914/50

24321

768.

st.uł.

Tarasiuk Piotr

1916/23

24322

769.

st.uł.

Tarnowiecki Józef

1917/31

24323

770.

st.uł.

Tatomir Eugeniusz

1916/27

24324

771.

st.uł.

Trebicz? Aleksander

1918/59

24325

772.

st.uł.

Typa? Eljasz?

1919/59

24326

773.

st.uł.

Tworkowski Stanisław

1917/27

24327

774.

st.uł.

Tokarewicz Antoni

1915/47

24328

775.

st.uł.

Tomaszewski Czesław

1915/64

24329

776.

st.uł.

Tyws? Bolesław

1915/61

24330

777.

uł.

Tetich? Antoni

1918/34

24331

778.

uł.

Tomasiewicz Kazimierz

1919/60

24332

779.

uł.

Tomas Jakub

1918/36

24333

780.

uł.

Tomków Jan

1922/37

24334

781.

uł.

Tran Kazimierz

1919/56

24335

782.

uł.

Trojnar Tadeusz

1923/35

24336

783.

uł.

Trybus? Czesław

1925/9.

24337

784.

uł.

Tryfon Sergiusz

1918/32

24338

785.

uł.

Trzaskowski Henryk

1921/38

24339

786.

uł.

Tułowiecki Bolesław

1915/40

24340

787.

uł.

Turowski Stanisław

1918/35

24341

788.

uł.

Targoński Czesław

1912/54

24342

789.

uł.

Trojanowski Stanisław

1916/53

24343

790.

uł.

Tuński Mikołaj

1919/76

24344

791.

st.uł.

Uchacz Aleksander

1913/8.

24345

792.

uł.

Ubermanowicz Zygmunt

1924/6.

24346

793.

uł.

Urbański Edward

1922/12.

24347

794.

uł.

Usajewicz Józef

1918/13

24348

795.

uł.

Uszyński Edmund

1922/11.

24349

796.

uł.

Unikowski Michał

1919/20

24350

797.

plut.

Wojtulewicz Bolesław

1914/107

23351

798.

wachm.

Wisniakowski Szczepan

1914/99

24352

799.

kpr.

Wabik Jan

1920/74

24353

800.

kpr.

Wasilewski Stanisław

1917/64

24354

801.

kpr.

Wisniewski Stanisław

1913/96

24355

802.

kpr.

Wolczyk?? Alfred

1920/75

24356

803.

kpr.

Wieromiej Antoni

1912/177

24357

804.

kpr.pdch.

Wojtecki Wiktor

1919/212

24358

805.

st.uł.

Walczak Stanisław

1913/100

24359

806.

st.uł.

Warsicki Stanisław

1914/105

24360

807.

st.uł.

Wieczorek Wacław

1920/74

24361

808.

st.uł.

Wiedro Jan

1913/95

24362

809.

st.uł.

Wojciechowski Józef

1921/90

24363

810.

st.uł.

Wojdan Marian

1919/118

24364

811.

st.uł.

Wróbel Aleksander

1917/65

24365

812.

st.uł.pdch.

Wezdenko Tadeusz

1918/98

24366

819.

st.uł.

Wardęga Stanisław

1915/148

24367

820.

st.uł.

Wojtkiewicz Stanisław

1909/101

24368

821.

uł.

Wagner Jan

1918/94

24369

822.

uł.

Wądołowski Józef

1917/62

24370

823.

uł.

Walczak Zygmunt

1918/99

24371

824.

uł.

Wapner Paweł

1917/63

24372

825.

uł.

Wasiewicz Bronisław

1918/95

24373

826.

uł.

Wasiluk Piotr

1912/69

24374

827.

uł.

Wasiukiewicz Józef

1919/119

24375

828.

uł.

Wasylkik Jan

1923/61

24376

829.

uł.

Wcisło Józef

1924/62

24377

830.

uł.

Werner Stanisław

1919/112

24378

831.

uł.

Wertepny? Eugeniusz

1918/102

24379

832.

uł.

Wichlinski Tadeusz

1924/63

24380

833.

uł.

Wieczór Antoni

1918/92

24381

834.

uł.

Wilancewicz Stanisław

1922/77

24382

835.

uł.

Wilk Jan

1923/63

24383

836.

uł.

Winnicki Władysław

1923/129

24384

837.

uł.

Wirkowski Aleksander

1918/93

23385??

838.

uł.

Wisłocki Edward

1919/123

24386

839.

uł.

Witko Jan

1918/103

24387

840.

uł.

Wodnicki Edward

1919/127

28734

841.

uł.

Wojdas Piotr

1916/89

28735

842.

uł.

Wojtaszewski Ryszard

1923/82

28736

843.

uł.

Worso Stanisław

1919/114

28737

844.

uł.

Woznica Józef

1913/98

28733(8)?

845.

uł.

Wróblewski Antoni

1919/126

28739?

846.

uł.

Wrzał Stanisław

1910/81

24388

847.

uł.

Waszkiewicz Jan

1908/78

24389

848.

uł.

Wisniewski Adam

1915/146

24390

849.

uł.

Wisniewski Władysław

1914/175

24391

850.

uł.

Włodarczyk Leon

1913/153

24392

851.

uł.

Woropaj Adam

1923/134

24393

852.

uł.

Wróblewski Henryk

1923/100

24394

853.

uł.

Wojciechowski Ryszard

1926/40

24395

854.

uł.

Veltze Franciszek

1909/3.

24396

855.

wachm.

Zając Feliks

1911/87

24397

856.

plut.

Zajączkowski Stanisław

1912/97

24398

857.

kpr.

Zarzycki Ludwik

1914/82

24399

858.

kpr.

Zapiór Władysław

1913/97

24400

859.

st.uł.

Zadurowicz Wincenty

1920/67

24401

860.

st.uł.

Zdanowicz Wincenty

1919/86

24402

861.

st.uł.

Zielinski Kazimierz

1915/62

24403

862.

st.uł.

Znorko Mikołaj

1916/58

24404

863.

st.uł.

Zakrzewski Henryk

1908/57

24405

864.

st.uł.

Zapolski Downar Hilary

1914/92

24406

865.

st.uł.

Zdanczuk Jan

1912/96

24407

866.

uł.

Zaborowski Józef

1910/73

24408

867.

uł.

Zacharski Marian

1919/90

24409

868.

uł.

Zagórski Józef

1918/53

24410

869.

uł.

Zając Piotr

1924/32

24411

870.

uł.

Zarzycki Jan

1919/80

24412

871.

uł.

Zawadzki Stefan

1915/50

24413

872.

uł.

Zawadzki Franciszek

1919/83

24414

873.

uł.

Ziemianowski Nikita

1921/52

24415

874.

uł.

Ziembora Stanisław

1913/64

24416

875.

uł.

Ziołkowski Andrzej

1919/92

24417

876.

uł.

Zubkowski Józef

1920/70

24418

877.

uł.

Zabder Julian

1922/92

24419

878.

uł.

Załęski Feliks

1919/111

24420

879.

uł.

Zaremski Wincenty

1925/26

24421

880.

uł.

Zatwardnicki Jan

1923/73

24422

881.

uł.

Zelman Piotr

1918/74

24423

882.

uł.

Zimnicki Arnold

1922/66

24424

883.

uł.

Zwierzanski Stanisław

1922/94

24425

884.

uł.

Zdaniukiewicz Jan

1912/115

24426

885.

wachm.

Żbikowski Piotr

1904/46

24427

886.

wachm.

Żybura Tadeusz

1901/42

24428

887.

plut.

Żelaniec Władysław

1914/78

24429

888.

st.uł.

Żukowski Piotr

1914/111

24430

889.

kpr.

Żytka Jan

1909/81

24431

890.

st.uł.

Żak Stanisław

1909/62

24432

891.

st.uł.

Żuk Witalis

1912/107

24433

892.

st.uł.

Żyganiuk Stefan

1916/74

24434

893.

uł.

Żak Julian

1918/51

24435

894.

uł.

Żuk Bronisław

1924/31

24436

895.

uł.

Żukowski Józef

1914/79

24437

896.

uł.

Żukowski Józef

1922/56

24438

 

Lista ma charakter poglądowy.Może zawierać błędy.
Kopię orginału z wykazem odznaczonych można uzyskać w Instytucie Sikorskiego w Londynie.
Jeżeli odnaleźliśmy krewnego w zamieszczonym wykazie można skontaktować się z
Ministry of Defence w UK gdzie znajdują się teczki żołnierzy PSZ na Zachodzie.

Jeżeli na powyższej liście znajduje się żołnierz pochowany w województwie POMORSKIM / POLSKA
Proszę o kontakt na adres:
info@pamietam.eu
Strona: pamietam.eu

Przydatne informacje:
http://pism.org.uk/badania-rodzinne/?lang=pl
http://pism.org.uk/jak-korzystac-z-archiwum/?lang=pl
oraz WBH / CAW:
Kolekcja akt żołnierzy polskich poległych, zaginionych i zmarłych w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie
Kolekcja akt żołnierzy polskich powracających z Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie 1945-1948
Kontakt z autorem strony: info@2kp.pl

Zapraszam również na grupę FB:
Krzyż Pamiątkowy Monte Cassino (Monte Cassino Commemorative Cross)
http://www.facebook.com/groups/2587046001613246/