Wczytywanie strony

10 Kompania Mostowa


Lp.

Stopień

Nazwisko i imię

Rocznik i Nr. Ew.

Nr. Krzyża Monte Cassino

Uwagi

1.

mjr.

Brzostowski Stanisław

1897/148

39698

2.

ppor.

Druszcz Aleksander

1905/86

39699

3.

ppor.

Klink Kazimierz

1913/164

39700

4.

por.

Perny Wacław

1902/179

39701

5.

por.

Paszkiewicz Karol

1913/253

39702

6.

por.

Stankiewicz Marian

1912/71

39703

7.

por.

Stefański Zygmunt

1908/227

39704

8.

ppor.

Siwiński Aleksander

1910/409

39705

9.

ppor.

Stachurski Edward

1911/205

39706

10.

ppor.

Waniukiewicz Jarosław

1919/242

39707

11.

kpt.

Wasilewski Aleksander

1897/86

39708

12.

por.

Włoskowicz Stanisław

1903/45

39709

13.

kpr.

Aksamit Stanisław

1913/40

39710

14.

st.sap.

Adamski Jan

1915/2

39711

15.

sap.

Adamowicz Wacław

1908/53

39712

16.

plut.pchor.

Budrewicz Antoni

1916/199

39713

17.

plut.

Błauciak Józef

1897/18

39714

18.

kpr.pchor.

Basza Władysław

1906/155

39715

19.

kpr.

Barylski Władysław

1914/220

39716

20.

kpr.

Babiak Jan Julian

1915/115

39717

21.

st.sap.

Bućko Zygmunt

1900/102

39718

22.

st.sap.

Bernacki Bazyli

1909/32

39719

23.

st.sap.

Barański Julian

1916/225

39720

24.

st.sap.

Baranowski Jan

1901/102

39721

25.

st.sap.

Buczkiewicz Stanisław

1913/39

39722

26.

st.śp.?

Boniakowski Tadeusz

1914/214

39723

27.

sap.

Błaź Michał

1906/92

39724

28.

sap.

Banaszek Józefat

1903/74

39725

29.

sap.

Bester Julian

1925/56

39726

30.

sap.

Bojko Michał

1902/102

39727

31.

sap.

Bojko Paweł

1911/145

39728

32.

sap.

Butkiewicz Paweł

1925/55

39729

33.

sap.

Burzyński Antoni

1901/86

39730

34.

sap.

Baprawski Wacław

1900/106

39731

35.

sap.

Brzozowski Józef

1900/103

39732

36.

sap.

Bucza Władysław

1918/138

39733

37.

sap.

Bochnia Antoni

1901/143?

39734

38.

sap.

Bartinkiewicz Augustyn

1901/143?

39735

39.

sap.

Borecki Mikołaj

1916/157

39736

40.

sap.

Bugaj Bolesław

1907/151

39737

41.

sap.

Byk Józef

1903/71

39738

42.

sap.

Babula Stanisław

1916/141

39739

43.

sap.

Bortko Paweł

1914/215

39740

44.

sap.

Borek Czesław

1925/39

39741

45.

sap.

Bogacki Stefan

1925/40

39742

46.

st.sierż.

Cwajna Franciszek

1896/32

39743

47.

plut.pchor.

Czapkowski Ryszard

1913/131

39744

48.

plut.

Czajkowski Józef

1905/38

39745

49.

plut.

Chmielowski Józef

1899/51

39746

50.

kpr.

Ciemięga Tomasz

1903/21

39747

51.

kpr.

Czyżyk Grzegorz

1911/100

39748

52.

kpr.

Chudzikiewicz Stefan

1905/49

39749

53.

sap.

Czerwiński Józef

1900/48

39750

54.

sap.

Czochara Jan

1904/49

39751

55.

sap.

Czyczelis Mikolaj

1905/488?

39752

56.

sap.

Cedularz Ludwik

1909/50

39753

57.

sap.

Cywiński Stanisław

1907/46

39754

58.

sap.

Cywka Wacław

1910/124

39755

59.

sap.

Czyran Aleksy

1909/104

39756

60.

sap.

Czerniak Aleksander

1918/108

39757

61.

sap.

Chamulak Jan

1912/98

39758

62.

sap.

Car Andrzej

1907/48

39759

63.

sap.

Dziewit Ludwik

1918/64

39760

64.

kpr.pchor.

Dopieralski Zygmunt

1912/124

39761

65.

kpr.

Do?itrz Roman

1906/30

39762

66.

kpr.

Dziubiński? Józef

1914/100

39763

67.

kpr.

Duda Stanisław

1916/33

39764

68.

kpr.

Denis Józef

1908/54

39765

69.

st.sap.

Dorau Leon

1914/103

39766

70.

sap.

Dmytryszyn Antoni

1914/98

39767

71.

sap.

Dochniak? Mikołaj

1917/62

39768

72.

sap.

D?a?ski Michał

1906/25

39769

73.

sap.

Derejko Józef

1918/68

39770

74.

sap.

Dec Kazimierz

1922/57

39771

75.

sap.

Dudziak Władysław

1910/90

39772

76.

sap.

Doroszkiewicz Sergiusz

1907/94

39773

77.

sierż.

Fidziński Eugeniusz

1898/26

39774

78.

st.sap.

Filipowicz Walenty

1905/29

39775

79.

st.sap.

Felczak Marian

1915/9

39776

80.

kpr.

Gonet Stanisław

1902/62

39777

81.

kpr.

Gierbuszewski Stanisław

1901/24

39778

82.

st.sap.

Głuch Wojciech

1902/61

39779

83.

st.sap.

Grabowski Władysław

1920/90

39780

84.

sap.

Górski Mieczysław

1911/55

39781

85.

sap.

Gołubicki Kleofas

1900/73

39782

86.

sap.

Grazul Antoni

1906/71

39783

87.

sap.

Głowacz Antoni

1916/21

39784

88.

sap.

Gut Stanisław

1906/25

39785

89.

sap.

Grabowski Wawrzyniec

1911/113

39786

90.

sap.

Grelewski Mikołaj

1911/116

39787

91.

sap.

Galitz Mechel

1919/104

39788

92.

kpr.

Humiłowicz Józef

1909/40

39789

93.

sap.

Hadała Józef

1919/65

39790

94.

sap.

Hawryszków Piotr

1913/7

39791

95.

sap.

Honiek Stefan

1908/54

39792

96.

sap.

Haładyj Ludwik

1909/55

39793

97.

sap.

Hawrot Tadeusz

1913/22

39794

98.

kpr.

Halacz Stefan

1911/18

39795

99.

sap.

Iwaszko Konstanty

1915/19

39796

100.

sap.

Iwandziuk Jan

1918/12

39797

101.

sierż.

Jaworski Jan

1904/96

39798

102.

plut.

Jachniewicz Tadeusz

1907/49

39799

103.

kpr.

Jakubowski Józef

1914/116

39800

104.

st.sap.

Jackowski Józef

1908/105

39801

105.

st.sap.

Jaskólski Józef

1904/46

39802

106.

st.sap.

Judycki Stanisław

1906/37

39803

107.

sap.

Jurkiewicz Jan

1907/47

39804

108.

sap.

Jankun Władysław

1919/95

39805

109.

sap.

Janik Ludwik

1907/86

39806

110.

sap.

Jankowiak Franciszek

1909/56

39807

111.

sap.

Janczukowicz Władysław

1910/125

39808

112.

sierż.

Kaliński Jan

1910/233

39809

113.

sierż.

Kijowski Mateusz

1899/116

39810

114.

plut.

Krak Witold

1914/225

39811

115.

plut.

Kirklo Izydor

1907/113

39812

116.

plut.

Kłoczkowski Kazimierz

1898/164

39813

117.

kpr.

Kowalczyk Wacław

1910?/238

39814

118.

kpr.

Kołosza Feliks

1900/146

39815

119.

kpr.

Kaczyński? Aleksander

1899/183

39816

120.

kpr.

Kuca Antoni

1908/240

39817

121.

kpr.

Kaczorowski Józef

1904/160

39818

122.

kpr.

Kostko Leopold

1906/156

39819

123.

kpr.

Kowalik Zygmunt

1914/517

39820

124.

kpr.

Kamiński Anastazy

1913/472

39821

125.

st.sap.

Kaczmarek Andrzej

1903/213

39822

126.

st.sap.

Kiwilsza Feliks

1915/217

39823

127.

st.śp.?

Kukian Donat

1907/202

39824

128.

st.sap.

Karpiński Edward

1904/114

39825

129.

st.sap.pchor.

Kisieluk Władysław

1919/286

39826

130.

sap.

Konstantynower Igancy

1904/134

39827

131.

sap.

Kos Bartłomiej

1900/144

39828

132.

sap.

Kriegier Zygmunt Rubin

1902/130

39829

133.

sap.

Kowalczyk Ludwik

1902/129

39830

134.

sap.

Kiceluk Bazyli

1907/178

39831

135.

sap.

Kociuch Grzegorz

1920/49

39832

136.

sap.

Kozłowski Władysław

1923/224

39833

137.

sap.

Kućko Jan

1900/143

39834

138.

sap.

Korzeniowski Jakub

1909/171

39835

139.

sap.

Karczewski Bolesław

1908/242

39836

140.

sap.

Krukowicz Teofil

1908/246

39837

141.

sap.

Kołociuk Stefan

1916/357

39838

142.

sap.

Kaczon Tadeusz

1925/105

39839

144.

sap.

Karoluk Władysław

1912/504

39840

144.

sap.

Kadacz Antoni

1909/365

39841

145.

sap.

Kopicki Antoni

1906/331

39842

146.

sap.

Kiełbasiński Franciszek

1913/422

39843

147.

sap.

Kiljan Piotr

1911/242

39844

148.

sap.

Kuszkowski Marian

1902/185

39845

149.

sap.

Kisiel Władysław

1918/239?

39846

150.

sap.

Kwaszczyński Jan

1918/239?

39847

151.

śp.?

Kąkolewski Zbigniew

1924/263

39848

152.

sap.

Karpina Bartłomiej

1899/273

39849

153.

sap.

Kocuła Stanisław

1919/440

39850

154.

sap.

Krynicki Izydor

1905/233

39851

155.

sap.

Kozaczyński Zdzisław

1909/173

39852

156.

sap.

Kubicki Jan

1899/160

39853

157.

sierż.

Linowski Władysław

1908/27

39854

158.

plut.

Ludorowski Feliks

1905/39

39855

159.

kpr.

Leliwa Alfons

1915/61

39856

160.

st.sap.

Laskowski Władysław

1918/26

39857

161.

sap.

Leszczyński Kazimierz

1917/37

39858

162.

sap.

Leszczyński Stanisław

1921/58

39859

163.

sap.

Lis Michał

1918/59

39860

164.

sap.

Lucyna Bolesław

1901/25

39861

165.

sap.

Leonowiec Maksym

1909/33

39862

166.

sap.

Lew Tadeusz

1918/16

39863

167.

sap.

Lender Paweł

1908/46

39864

168.

sap.

Ludwiniak Aleksander

1904/37

39865

169.

sap.

Leśniewski Ignacy

1898/41

39866

170.

plut.

Łódzki Józef

1899/21

39867

171.

kpr.

Łuksza Tadeusz

1908/5

39868

172.

st.sap.

Łaski Józef

1902/25

39869

173.

st.śp.?

Ławryk Konstanty

1900/32

39870

174.

sap.

Łoś Jan

1910/17

39871

174.

sap.

Łukaszuk Filip

1923/31

39872

176.

sap.

Łąkowski Bolesław

1904/12

39873

177.

sap.

Łozowski Stanisław

1918/48

39874

178.

sap.

Łoza Teodor

1911/37

39875

179.

sap.

Łukomski Władysław

1910/7

39876

180.

sap.

Marciniecki Mikołaj

1911/140

39877

181.

sierż.

Męczyński Henryk

1906/76

39878

182.

sierż.

Mazanowicz Henryk

1895/31

39879

183.

plut.

Michałowski Władysław

1898/78

39880

184.

plut.

Mickiewicz Witold

1914/132

39881

185.

plut.

Mateusiak Stanisław

1911/250

39882

186.

kpr.

Misztak Rudolf

1919/303

39883

187.

st.sap.

Malczewski Czesław

1920/103

39884

188.

st.sap.

Melnik Bazyli

1904/28

39885

189.

st.sap.

Maza Bronisław

1907/91

39886

190.

st.sap.

Marszałek Józef

1907/113

39887

191.

sap.

Marcińczyk Józef

1910/107

39888

192.

sap.

Maskiewicz Kazimierz

1900/100

39889

193.

sap.

Majowicz Stanisław

1917/108

39890

194.

sap.

Majnomer Pejsach

1913/149

39891

195.

sap.

Miduch Wawrzyniec

1902/8

39892

196.

sap.

Malinowski Stanisław

1906/75

39893

197.

sap.

Matjas Władysław

1901/102

39894

198.

sap.

Muchowski Józef

1904/82

39895

199.

sap.

Mazurek Michal

1919/191

39896

200.

sap.

Muryn Michał

1913/158

39897

201.

sap.

Małafiejew Bazyli

1917/49

39898

202.

sap.

Maruszko Michał

1906/78

39899

203.

sap.

Marciszewski Wacław

1918/246

39900

204.

sap.

Matczuk Igor

1917/173

39901

205.

sap.

Michałowicz Jan

1906/87

39902

206.

sap.

Misarko Piotr

1914/207

39903

207.

sap.

Mickiewicz Antoni

1913/250

39904

208.

sap.

Matuszewski Franciszek

1903/60

39905

209.

sap.

Małanij Jan

1908/82

39906

210.

sap.

Maciejewski Józef

1904/8

39907

211.

sap.

Michalczyk Tadeusz

1921/93

39908

212.

sap.

Muszczyński Zygmunt

1919/203

39909

213.

st.sierż.

Niewiński Antoni

1901/21

39910

214.

st.sap.

Nikoliszyn Michał

1916/37

39911

215.

sap.

Nosalski Władysław

1904/34

39912

216.

sap.

Najduch Tadeusz

1907/27

39913

217.

st.sap.

Orłowicz Ludwik

1916/62

39914

218.

st.sap.

Oleś Józef

1914/62

39915

219.

sap.

Orzech Franciszek

1907/15

39916

220.

sap.

Olesiejuk Aleksander

1904/18

39917

221.

sap.

Olech Antoni

1903/17

39918

222.

sap.

Ostapczuk Eljasz

1915/53

39919

223.

plut.

Piotrowicz Wladysław

1904/90

39920

224.

plut.

Poznysz Franciszek

1911/113

39921

225.

st.sap.

Pilc Michał

1900/87

39922

226.

st.sap.

Podbierski Jan

1909/190

39923

227.

st.sap.

Puszko Józef

1910/138

39924

228.

st.śp.?

Piekarski Adam

1906/36

39925

229.

st.sap.

Pyrek Jerzy

1918/137

39926

230.

sap.

Popławski Bolesław

1918/127

39927

231.

sap.

Pszyk Jan

1906/78

39928

232.

sap.

Prokopow Wacław

1911/117

39929

233.

sap.

Pasławski Jan

1909/37

39930

234.

sap.

Perek Władysław

1914/148

39931

235.

sap.

Podjelski Bolesław

1900/81

39932

236.

sap.

Pierożyński Stanisław

1907/82

39933

237.

sap.

Pasek Piotr

1905/81?

39934

skreślono Władysław

238.

sap.

P?oborowicz Władysław

1905/81?

39935

239.

sap.

Podbielski Jan

1917/19

39936

240.

sap.

Portas Władysław

1924/7

39937

241.

sap.

Piszczek Michał

1921/21

39938

242.

sap.

Pawlak Władysław

1916/135

39939

243.

sap.

Pastuszek Leon

1917/130

39940

244.

sap.

Przetakiewicz Eugeniusz

1905/113

39941

245.

sap.

Procharewicz Aleksander

1918/184

39942

246.

sap.

Paczkowski Adam

1911/196

39943

247.

sap.

Piekarski Feliks

1901/108

39944

248.

sap.

Rućko Stanisław

1900/60

39945

249.

plut.pchor.

Raczko Stanisław

1908/89

39946

250.

plut.

Rabcewicz Bazyli

1915/108

39947

251.

kpr.pchor.

Rosiński Władysław

1906/81

39948

252.

kpr.

Różewski Józef

1900/62

39949

253.

kpr.

Rogacz Piotr

1912/83

39950

254.

kpr.

Rudnicki Józef

1911/134

39951

255.

st.sap.pchor.

Rosshandler Henryk

1915/44

39952

256.

st.sap.

Rysiukiewicz Walerian

1913/155

39953

257.

st.sap.

Rozwoda Józef

1920/66

39954

258.

st.sap.

Ryll Bronisław

1908/49

39955

259.

sap.

Rozdolski Rudolf

1901/50

39956

260.

sap.

Rudziewicz Władysław

1912/32

39957

261.

sap.

Roszuk Konstanty

1917/44

39958

262.

sap.

Rozenberg Mojżesz

1914/60

39959

263.

sap.

Rudnicki Władysław

1911/153

39960

264.

sap.

Rybiński Stanisław

1900/75

39961

265.

sap.

Reich Lipman

1922/49

39962

266.

sap.

Radecki Józef

1902/76

39963

267.

sap.

Romaniuk Jan

1905/45

39964

268.

sap.

Romanik Julian

1913/21

39965

269.

sap.

Radoszko Kazimierz

1903/55

39966

270.

sap.

Ryłko Władysław

1910/70

39967

271.

st.sap.

Rudkowski Władysław

1923/62

39968

272.

sierż.

Sałacki Aleksander

1911/42

39969

273.

plut.

Szymański Antoni

1899/160

39970

274.

plut.

Szczepański Tadeusz

1902/84

39971

275.

kpr.pchor.

Seweryn Antoni

1908/2?0

39972

276.

kpr.

Staniak Zygmunt

1915/190

39973

277.

kpr.

Sulima Aleksander

1904/77

39974

278.

kpr.

Świerczyński Michał

1903/104

39975

279.

kpr.

Smo?czewski Stanisław

1906/327

39976

280.

kpr.

Szymkowicz Stanisław

1912/266

39977

281.

kpr.

Szybisz Stanisław

1916/314

39978

282.

kpr.

Szyszko Józef

1906/212

39979

283.

kpr.

Sztabkowski Jan

1907/243

39980

284.

kpr.

Skrzypski Wincenty

1899/162

39981

285.

st.sap.

Szurek Józef

1901/280

39982

286.

st.sap.

Sokołowski Wincenty

1907/175

39983

287.

st.śp.?

Smoliński Franciszek

1897/206

39984

288.

st.sap.

Stupir Władysław

1910/130

39985

289.

st.sap.

Siwicki Grzegorz

1906/297

39986

290.

sap.

Starościuk Adam

1902/125

39987

291.

sap.

Sakowski Jan

1902/120

39988

292.

sap.

Saczkowski Jan

1909/173

39989

293.

sap.

Szumowski Aleksander

1918/226

39990

294.

sap.

Sycz Paweł

1910/190

39991

295.

sap.

Sewastjan Jerzy

1902/126

39992

296.

sap.

Sawko Paweł

1911/198

39993

297.

sap.

Stankiewicz Jan

1915/232

39994

298.

sap.

Sagan Władysław

1919/317

39995

299.

sap.

Sasanka Józef

1911/425

39996

300.

sap.

Skoczek Mieczysław

1912/482

39997

301.

sap.

Schreiber Jan

1925/121

39998

302.

sap.

Stokwisz Mieczysław

1905/80

39999

303.

sap.

Szlemp Stanisław

1907/82

40000

304.

sap.

Suchorab Karol

1905/226

40001

305.

sap.

Siezień Jan

1906/268

40002

306.

sap.

Stoch Stanisław

1910/309

40003

307.

sap.

Szymczak Józef

1899/233

40004

308.

sap.

Szczerbiak Michał

1895/45

40005

309.

sap.

Stern Józef

1914/303

40006

310.

st.sierż.

Sołtysiak Ignacy

1900/282

40007

311.

sierż.

Stasiak Władysław

1900/184

40008

312.

kpr.pchor.

Trofimczyk Wiktor

1910/68

40009

313.

kpr.pchor.

Trischer Zbigniew

1922/2

40010

314.

kpr.

Tatara Juliusz

1910/36

40011

315.

śp.?

Tkaczyk Piotr

1898/23

40012

316.

plut.

Umbras Piotr

1907/18

40013

317.

kpr.

Urbański Eugeniusz

1904/6

40014

318.

sap.

Ustyanowski Stanisław

1900/9

40015

319.

st.sap.

Wojcik Konstanty

1913/97

40016

320.

st.sap.

Wiśniewski Franciszek

1908/86

40017

321.

st.sap.

Walczak Zygmunt

1916/133

40018

322.

sap.

Wardach Jan

1906/62

40019

323.

sap.

Wagner Stanisław

1904/77

40020

324.

sap.

Warzybok Stanisław

1923/130

40021

325.

sap.

Wiącek Józef

1904/68

40022

326.

sap.

Wichniewicz Teodor

1907/120

40023

327.

sap.

Wiernikowski Mikołaj

1904/115

40024

328.

sap.

Wojtowicz Jan

1906/67

40025

329.

kpr.

Żyburtowicz Ludwik

1903/37

40026

330.

st.sap.

Załęski Bolesław

1906/45

40027

331.

st.sap.

Zagórski Józef

1902/73

40028

332.

sap.

Zdankiewicz Kazimierz

1906/46

40029

333.

sap.

Zimnicki Jan

1918/62

40030

334.

sap.

Żuk Dymitr

1921/62

40031

335.

sap.

Ząbik Jan

1914/61

40032

336.

sap.

Ząbek Władysław

1912/72

40033

337.

sap.

Zazulak Józef

1918/95

40034

338.

sap.

Zambrzycki Stanisław

1903/61

40035

339.

sap.

Żurek Józef

1915/99

40036

340.

sap.

Żabko Michał

1904/49

40037

341.

sap.

Domaracki Michał

1919/91

40038

342.

sap.

Kamyk Bronisław

1906/263

40039

343.

st.sap.

Olendzki Witold

1909/12

40040

344.

sierż.

Doliński Ignacy

1908/50

40041

345.

st.sap.

Konwerski Jan

1908/234

40042

346.

kpr.

Pilarski Franciszek

1910/71

40043

 

Listę podesłał Pan Tomasz K.

 

Lista ma charakter poglądowy.Może zawierać błędy.
Kopię orginału z wykazem odznaczonych można uzyskać w Instytucie Sikorskiego w Londynie.
Jeżeli odnaleźliśmy krewnego w zamieszczonym wykazie można skontaktować się z
Ministry of Defence w UK gdzie znajdują się teczki żołnierzy PSZ na Zachodzie.

Jeżeli na powyższej liście znajduje się żołnierz pochowany w województwie POMORSKIM / POLSKA
Proszę o kontakt na adres:
info@pamietam.eu
Strona: pamietam.eu

Przydatne informacje:
http://pism.org.uk/badania-rodzinne/?lang=pl
http://pism.org.uk/jak-korzystac-z-archiwum/?lang=pl
oraz WBH / CAW:
Kolekcja akt żołnierzy polskich poległych, zaginionych i zmarłych w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie
Kolekcja akt żołnierzy polskich powracających z Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie 1945-1948
Kontakt z autorem strony: info@2kp.pl

Zapraszam również na grupę FB:
Krzyż Pamiątkowy Monte Cassino (Monte Cassino Commemorative Cross)
http://www.facebook.com/groups/2587046001613246/